Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie

Transkrypt

Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie
Spotkanie informacyjne pt. ”Fundusze Europejskie na wsparcie zakładania
działalności gospodarczej i rozwój zawodowy ”
Organizator :
Termin:
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w województwie kujawsko-pomorskim
13 grudnia 2016 r.
Godziny:
9:30-13:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,
Plac 1000-lecia 25, sala nr 5
9.30 – 9.35
9.35 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00– 11.15
11:15 – 11:45
11.45 – 12.00
Rejestracja uczestników i powitanie gości
Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu- Dobrzyniu
Oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych
Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK
Przerwa
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata
2014-2020
12.00 – 12.30
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
12:30– 12:45
Źródła informacji o Funduszach Europejskich
12:45 – 13:00
Konsultacje indywidualne
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
Spotkanie współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Podobne dokumenty