thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Fifth & Sixth Sundays in Ordinary Time
Piąta i Szósta Niedziela Zwykła
February 9 & 16, 2014 – 9 & 16 luty 2014
Saturday, February 8
8AM (Eng.) † Jadwiga Bylina
7PM (Pol.) † Zdzisław Kuleszka
Fifth Sunday in Ordinary Time, February 9
9AM (Eng.) For James Jones
11AM (Pol.) † Maria Mączka
7PM (Eng.) For health and job for daughter
Monday, February 10
8AM (Eng.) † John Sinner
Tuesday, February 11
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Jadwiga Bylina
Wednesday, February 12
8AM (Eng.) For Maria Starewska
Friday, February 14
7PM (Pol.) W intencji Rodziny Juszczak i Antosz
Saturday, February 15
8AM (Eng.) For Sean Glavin
7PM (Pol.) † Mirosław Kubas
Sixth Sunday in Ordinary Time, February 16
9AM (Eng.) For Aniela Frankowska
11AM (Pol.) W pewnej intencji
7PM (Eng.) For health and job for daughter
Monday, February 17
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 18 – Thursday, February 20
NO MASSES
Friday, February 21
7PM (Pol.) † Stefania Nizińska
Saturday, February 22
8AM (Eng.) † Jadwiga Bylina
7PM (Pol.) W int. Władysława Hryniewicz (80 ur.)
Seventh Sunday in Ordinary Time, February 23
9AM (Eng.) For Rosemary Mackiewicz
11AM (Pol.) O błogosławieństwo dla dzieci
7PM (Eng.) † Alicja Stadnik i Helena Nowakowska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Holy Land: in the footsteps of Paul VI
On Sunday January 5th, Pope Francis specified
how the main purpose of his forthcoming
pilgrimage to the Holy Land from May 24th to 26th
is to commemorate the historic meeting between
Pope Paul VI and the head of the Orthodox
Church of the time, Patriarch Athenagoras I of
Constantinople. The meeting took place on the 5th of
January fifty years ago.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAPPY BIRTHDAY TO JIM JONES
On Sunday, February 9, the parish is celebrating
Jim Jones’ 80th birthday after Sunday morning
Mass, which will be celebrated in his intention. There
will be champagne and birthday cake.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PILGRIMAGE TO ROME
Fr. Peter is leading a group of 16 people, 9 from St.
Stanislaus and 7 from SS. Peter and Paul in Tacoma,
on a pilgrimage to Rome from February 13-20.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WELCOME FR. PHILIPOSKI TO OUR PARISH
Fr. Richard Philiposki will be substituting for Fr.
Peter on Friday, Saturday and Sunday, February
14-16. We wish him a pleasant stay in our parish and
a good time with his old friends.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANKS TO POLONIA CONSTRUCTION
Our parishioners, Peter and Leszek Pomykała
from Polonia Construction, have completed a new
storage room under the rectory. We would like to
express our gratitude for their cooperation and
excellent work. May God bless them with many new
projects in the future.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2014
Most past contributors to the Archbishop’s Catholic
Appeal will receive a mailing from Archbishop
Sample. The Appeal provides funds to support
essential parish-based ministries that would find
it difficult, if not impossible, to operate solely on
parish funds. This year’s goal for St. Stanislaus is
$5,924.
February 22-23rd is Commitment Weekend for the
2014 Archbishop’s Catholic Appeal. If you received
a personalized commitment card in the mail please
bring it to Mass with you as we join together to
support our Catholic Church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – March 7
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 8:30AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – February 2, 2014
Envelopes and all checks
1260.00
Loose Cash
269.00
Building Fund
596.00
Hospitality
102.00
Literature
40.00
Candles
101.33
Trip to Rome
100.00
TOTAL
2468.33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - W. Górecki, J.
Mazur, A. Bąk, M. Galash, R. Prentice, R. Talarski,
T. Moran, T. Ludwig, Joe Pham, W. Mączka, J.
Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A. Zielony, A.
Frankowska, M. Glavin, T. Dymowski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHISHOP’S CATHOLIC APPPEAL 2014
Commitment Sunday, February 22-23
Parafialne zobowiązanie $5,924.00
Osoby, które otrzymają pocztą informacje o
Archbishop’s Appeal mogą złożyć donacje lub
zobowiązania na tacę w niedzielę 23 lutego. Z tyłu
kościoła będą wystawione koperty dla tych, którzy nie
otrzymali ich pocztą. Popierajmy Archbishop’s
Catholic Appeal, który wspomaga wszystkie
dzieła misyjne w naszej diecezji.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EKUMENIZM
Każdy chrześcijanin wezwany jest do tego, aby
wnieść swój wkład na drodze ku pełnej jedności
wyznawców Chrystusa. Może on odpowiedzieć na
to wezwanie w różnych formach: reforma
kościołów, odnowa teologiczna, dialog miłości,
ekumenizm duchowy i ekumenizm pastoralny.
Ekumenizm duchowy jest droga czwartą.
Obejmuje on osobistą modlitwę oraz osobiste
nawrócenie i uświęcenie. Jedność jest już
realizowana w prostym odmawianiu Modlitwy
Pańskiej. Jest to wspólna modlitwa wszystkich
chrześcijan, która mówi o tym, że wszyscy, jako
dzieci tego samego Ojca, muszą się uznać za braci.
Jedność osiąga najwyższą pełnię, kiedy chrześcijanie
przynależący do różnych Kościołów spotykają się na
wspólnej modlitwie przy wielu różnych okazjach. Za
modlitwę o chrześcijańska jedność powinna być
również uznawana celebracja eucharystyczna,
która jest znakiem wspólnoty, węzłem miłości i
źródlem prawdziwego braterstwa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pielgrzymka do Rzymu – 13-20 lutego 2014
Ks. Piotr jedzie z 16 osobową grupą, 9 osób z
Portland i 7 osób z Takomy na pielgrzymkę do
Rzymu w dniach 13 – 20 lutego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WITAMY KS. RYSZARDA
Ksiądz Ryszard Philiposki zastąpi księdza Piotra
od piątku do niedzieli, 14-16 lutego, w czasie jego
wyjazdu na pielgrzymkę do Rzymu. Życzymy
miłego pobytu w naszej parafii, pośród znajomych i
przyjaciół.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODZIĘKOWANIE DLA POLONIA
CONSTRUCTION
Nasi parafianie, Piotr i Leszek Pomykała z Polonii
Construction zakończyli prace remontowe pod
plebanią. Zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie na
przechowanie rzeczy i sprzętu festiwalowego.
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za owocną
współpracę. Niech Pan Bóg blogosławi na dalsze
lata pracy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów trwają. Prosimy
zgłaszać się do Ks. Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LUTY
Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym
wieku były uznawane w Kościele i w
społeczeństwie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luty 2014
Lektorzy
Luty 9 – Młodzież z Katechezy
Luty 16 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Luty 23 – Olek Wójcik, Mateusz Gawroński
Marzec 2 – Renata i Tomasz Wolak
Kawa i ciasto
Luty 9 – Anna Kolińska, Brynn Skarbonkiewicz
Luty 16 – Danuta Wróbel
Luty 23 – Zofia Długołęcki
Marzec 2 – H & D Lepis
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 7 marca 2014
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nowy adres Pani Jadzi Zielonej
Pani Jadzia mieszka obecnie w Cascade Park Care
Center, 801 SE Park Crest Ave. Vancouver, WA
98683, tel. 360-260-2200, pokój 101.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
INCOME TAX
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ
Sobota, 22 lutego o godz. 19:30
Z okazji 200 rocznicy urodzin Oskara Kolberga
odbędzie się koncert muzyki klasycznej w PLBA.
Bilety można nabywać przy wejsciu w cenie $10.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~