Fasada Plus

Komentarze

Transkrypt

Fasada Plus
Mechaniczne mocowanie fasad wentylowanych
Bezpieczeństwo, ergonomia, estetyka
Fasada
Spis treści
1
Mocowanie podkonstrukcji do ścian
budynków
Kotwy fasadowe stalowe
Kotwy fasadowe tworzywowe
m2 / m2-S4
MQL / MQLK
Łączenie elementów podkonstrukcji
Łączniki samowiercące
ze stali nierdzewnej
Nity
Łączniki samowiercące
ze stali węglowej
SLA / SX / SDA / SN
Mocowanie płyt elewacyjnych
do podkonstrukcji aluminiowej
i stalowej
Łączniki samowiercące
ze stali nierdzewnej
Nity
SX
Mocowanie paneli kompozytowych
do podkonstrukcji aluminiowej
Łączniki samowiercące
ze stali nierdzewnej
SLA-D12
Mocowanie niemetalicznych płyt
elewacyjnych do konstrukcji
drewnianej
Łączniki ze stali nierdzewnej
do elementów drewnianych
Uszczelnienie połączenia
Łączniki samowiercące
ze stali nierdzewnej
TW-S / TW-S4
Niewidoczne mocowanie płyt typu HPL
Łączniki ze stali nierdzewnej
TU-S
Specjalne mocowanie estetyczne płyt
elewacyjnych
Łączniki samogwintujące
ze stali nierdzewnej
GA-AS / GA-BS / GAZ
Mocowanie fasad szklanych i płyt
elewacyjnych
Uchwyty fasadowe
ALW-L / ALW-F / ALW-S
Narzędzia i akcesoria
Narzędzia i akcesoria
Nitownice AccuBird® / PowerBird®
Nitownice RM-25 / RM-20
Wkrętarka DI650
Końcówka / Tuleja FP-A
Głowica DG
2
3
4
5
ASO
SD-H15 / SD
AP / ASO / SSO
EPDM
SCFW-S
02/2013 - PL
Kotwy fasadowe
Fasady wentylowane
Mocowanie w betonie
m2
m2
1
Informacje techniczne
Zastosowanie
Mocowanie wsporników i elementów podkonstrukcji fasad do betonu.
Zalecane podłoże:
Beton klasy C20/25
Materiał
Łącznik
m
2
Trzpień z galwanizowanej stali / tuleja rozprężna z austenitycznej stali nierdzewnej,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4 301 według
PN-EN)
Podkładka
o średnicy 15 mm z galwanizowanej stali / nakrętka (SW 13) z galwanizowanej stali
Wzór zamówienia
m2- 8,0x
Zastosowanie
Produkt
Stal węglowa
Typ
d
80
L
t
m2- 8,0x
80
10
m2- 8,0x
95
25
Zakres stosowania
Minimalna głębokość osadzania h1: 50 mm
Zalecenia montażowe:
Kotwę osadzać zawsze w górnym otworze wzdłużnym
podstawy wspornika
Odporność ogniowa
Zalecane wiertło do betonu:
Ø 8 mm: SDS4–Plus–8xL
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 1.1
Kotwy fasadowe
Fasady wentylowane
Mocowanie w betonie
m2-S4
m2-S4
1
Informacje techniczne
Zastosowanie
Mocowanie wsporników i elementów podkonstrukcji fasad do betonu.
Zalecane podłoże:
Beton klasy C20/25
Materiał
Łącznik
m
2-S4
Trzpień i tuleja rozprężna z austenitycznej
stali nierdzewnej, gatunek AI5I 316 (gatunek 1.4401 według PN-EN)
Podkładka
o średnicy 15 mm oraz nakrętka (SW13) z austenitycznej stali nierdzewnej, gatunek AI5I 316 (gatunek 1.4401
według PN-EN)
Wzór zamówienia
m2-S4- 8,0x 80
Zastosowanie
Produkt
Typ
d
L
m2-S4- 8,0x 80
t
Zakres stosowania
Zastosowanie
Produkt
Stal nierdzewna
Typ 8,0x
d
m2-S4-
Zakres stosowania
Stal nierdzewna
L
80
t10
m2-S4- 8,0x 95
m2-S4- 8,0x 80
25
10
m2-S4- 8,0x
25
95
Minimalna głębokość osadzania h1: 50 mm
Minimalna
osadzania h1: 50 mm
Zaleceniagłębokość
montażowe:
Kotwę osadzać zawsze w górnym otworze wzdłużnym
Zalecenia
montażowe:
podstawy wspornika
Kotwę osadzać zawsze w górnym otworze wzdłużnym
podstawy
wspornika
Odporność
ogniowa
Odporność
ogniowa
Zalecane wiertło
do betonu:
Ø 8 mm: SDS4–Plus–8xL
Zalecane wiertło do betonu:
Ø 8 mm: SDS4–Plus–8xL
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 1.2
02/2013 - PL
Fasady
Ściany wentylowane
wentylowane
Kotwy fasadowe
Kotwy
fasadowe
Mocowanie w betonie,
dziurawce,
pustaku
Cegła cegle
dziurawka,
pustak,
beton
MQL
MQL/ /MQLK
MQLK
MQL / MQLK
1
Informacje techniczne
Zastosowanie
Mocowanie drewnianych lub metalowych elementów podkonstrukcji fasad do:
- cegły dziurawki
- pustaków ceramicznych
- bloczków lekkiego betonu
- betonu komórkowego
- betonu
- pełnej cegły
- kamieni naturalnych
Materiał
Łącznik
■
MQL / MQLK
Element rozporowy:
Wysokiej jakości poliamid
Gniazdo, łeb:
T40 = łeb stożkowy z gniazdem TORX® T40
HX = łeb sześciokątny, wymiar 13 mm
H18 = łeb sześciokątny, wymiar 13 mm
z kołnierzem i gniazdem TORX® T40
Wkręt:
S4 = austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 316 (gatunek 1.4401
według PN-EN)
T = stal węglowa 5.8,
galwanicznie cynkowana
HD łeb / gniazdo
■
Łeb stożkowy z gniazdem T40
■
Łeb sześciokątny 13 mm A/F
■
Łeb sześciokątny H18 13 mm A/F
Narzędzia i akcesoria
DI 650
DB 620
11
■
Wiertarka udarowa do wiercenia
wstępnego w betonie i pełnej cegle.
■
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Akcesoria znajdują
FW12
5
Akcesoria
znajdująsię
sięwwrozdziale
rozdziale
02/2013
- PL
02/2012
- PL
11. 5
FW 1.3
Kotwy fasadowe
Kotwy
Mocowanie
w betonie,
cegle
dziurawce, pustaku
Cegła
dziurawka,
pustak,
beton
Ściany
wentylowane
Fasady
wentylowane
MQL//MQLK
MQLK
MQL
Informacje do zamówienia
1
Łeb stożkowy
Łeb
Łeb
z gniazdem T40 sześciokątny sześciokątny
13 mm A/F H18 13 mm A/F
d
KL
L
KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita | Wszystkie wymiary w mm
Zastosowanie
Wzór zamówienia
MQLT40- 10,0x 80
Aprobata
Type
HD
d
L
Produkt
„„
Stal węglowa
„„
Stal węglowa
„„
Stal węglowa
z„
Stal nierdzewna A4
11
KL
Zakres stosowania
MQLMQLMQLMQLMQLMQLMQL-
T40T40T40T40T40T40T40-
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
80
100
120
140
160
180
200
10
30
50
70
90
110
130
Minimalna
Minimalna głębokość
głębokość osadzenia:
osadzenia: 70 mm
mm
MQLMQLMQLMQLMQLMQLMQL-
HXHXHXHXHXHXHX-
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
80
100
120
140
160
180
200
10
30
50
70
90
110
130
Minimalna głębokość
głębokość osadzenia:
osadzenia: 70 mm
mm
Minimalna
MQLKMQLKMQLK-
H18- 10,0x 80 10
H18- 10,0x 100 30
H18- 10,0x 120 50
MQL-S4MQL-S4MQL-S4MQL-S4MQL-S4MQL-S4MQL-S4-
T40T40T40T40T40T40T40-
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
10,0x
80
100
120
140
160
180
200
10
30
50
70
90
110
130
Obszar zastosowań
- Cegła
Cegła dziurawka
dziurawka
- Pustak ceramiczny
- Pustak betonowy
betonowy
- Pełen bloczek z beton
betonukomórkowego
komórkowego
- Beton
-- Pełna cegła
cegła
- Kamień naturalny
Obszar zastosowań
- Cegła
Cegła dziurawka
dziurawka
- Pustak ceramiczny
- Pustak betonowy
betonowy
- Pełen bloczek z beton
betonukomórkowego
komórkowego
- Beton
- Pełna cegła
cegła
- Kamień naturalny
Minimalna głębokość
głębokość osadzenia:
osadzenia: 70 mm
mm
Minimalna
Obszar zastosowań
- Cegła
Cegła dziurawka
dziurawka
- Pustak ceramiczny
- Pustak betonowy
betonowy
- Pełen bloczek z beton
betonukomórkowego
komórkowego
- Beton
-- Pełna cegła
cegła
-- Kamień
Kamień naturalny
naturalny
Minimalna głębokość
głębokość osadzenia:
osadzenia: 70 mm
mm
Minimalna
Obszar zastosowań
- Cegła
Cegła dziurawka
dziurawka
- Pustak ceramiczny
- Pustak betonowy
betonowy
- Pełen bloczek z beton
betonukomórkowego
komórkowego
- Beton
-- Pełna cegła
cegła
- Kamień naturalny
Akcesoria
znajdująsięsię
rozdziale
Akcesoria znajdują
ww
rozdziale
FW 12
5
FW 1.4
11. 6
02/2013
- PL
02/2012
- PL
Łączniki
samowiercące
i nity
Łączniki
samowiercące
Fasady
wentylowane
Ściany wentylowane
Podkonstrukcjaaluminiowa
aluminiowa
Podkonstrukcja
SLA / SX / SDA/
SLA / SN
SX // ASO
SDA
SLA
SLA // SX
SX //SDA
SDA / SN / ASO
Informacje techniczne
Informacje techniczne
Zastosowanie
Zastosowanie
Łączenie aluminiowych i stalowych elementów podkonstrukcji przy okładzinach z płyt elewacyjnych w fasadach
Łączenie aluminiowych i stalowych elementów podkonstrukcji przy okładzinach z płyt elewacyjnych w fasadach
wentylowanych.
2
wentylowanych.
Materiał
Materiał
Podkładka
Łącznik
Łącznik
■ SLA /
■
SDA
SLA / SDA
Austenityczna
stal nierdzewna,
Austenityczna
stal (gatunek
nierdzewna,
gatunek
AISI 316
1.4578
gatunek
AISI
316
(gatunek
1.4578
według PN-EN)
według PN-EN)
SX
SX
Austenityczna
stal nierdzewna,
Austenityczna
stal nierdzewna,
gatunek
AISI 304
(gatunek 1.4301
gatunek PN-EN)
AISI 304lub
(gatunek
1.4301
według
na życzenie
według
PN-EN)
lub
na
życzenie
gatunek AISI 316 (gatunek 1.4401
gatunek PN-EN)
AISI 316 (gatunek 1.4401
według
Ostrze wiercące
Podkładka
■ S = Stal
nierdzewna, gatunek AISI
S304
= Stal
nierdzewna,
gatunek
AISI
(gatunek
1. 4301
według
PN-EN)
304
(gatunek
1.4301
według
PN-EN)
z wulkanizowanym EPDM
z wulkanizowanym EPDM
■ A = Aluminium z wulkanizowanym
AEPDM
= Aluminium z wulkanizowanym
Ostrze wiercące
■ Specjalna, hartowana
stal węglowa
Specjalna,
stal węglowa
Specjalnehartowana
ostrze wiercące
dla SX
Specjalne
ostrze wiercące
Łączniki
malowane
■
Kolorowe łby wykonuje się
w procesie malowania
proszkowego
EPDM
według PN-EN)
HDSN
łeb / gniazdo
Austenityczna stal nierdzewna,
■ Łeb
sześciokątny
8 mm A/F
gatunek
AISI 306 (gatunek
1.4567
według PN-EN)
■
Płaski łeb Ø 12 mm
ASO
Tuleja: Stop aluminium AlMg3
Trzpień: Austenityczna stal
nierdzewna,
gatunek 1.4541
Narzędzia
i akcesoria
CF 400
DI
HD650
łeb / gniazdo
Łeb sześciokątny 8 mm A/F
E480
Płaski łeb Ø 12 mm
Narzędzia i akcesoria
■
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
DI 650
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
■
Automatyczne narzędzie do
montażu łączników zmagazynkowanych po 10 sztuk w taśmach.
Maksymalna średnica podkładki
16 mm oraz maksymalna długość
łącznika 40 mm.
E480
■
Końcówka E480 zalecana jest
do montażu samowiercących
łączników z łbem sześciokątnym.
11
Końcówka E480 zalecana jest
do montażu samowiercących
łączników z łbem sześciokątnym.
Akcesoriaznajdują
znajdują się
się w
Akcesoria
wrozdziale
rozdzialeFW
125
02/2013
02/2012- PL
- PL
11. 15 FW 2.1
Łączniki samowiercące i nity
Fasady wentylowane
Podkonstrukcja aluminiowa
SLA / SX / SDA/ SN / ASO
Informacje do zamówienia
Łeb sześciokątny
8 mm A/F
d
KL
W: materiał podkładki
Płaski łeb
Ø 12 mm
S stal nierdzewna
L
A aluminium
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
Zastosowanie
Produkt
Aprobata
Stal nierdzewna
2
SLA
5/
6-
S4-
Typ
VD
KL
HD
SLA
5/4- 6-
S4-
SLA
5/6- 8-
S4-
W*
6,0x
19
d
L
KL
6,0x
19
4
-
6
6,0x
21
6
-
8
Zakres stosowania
VD max. stal:
5,0 mm
VD max. alum.:
5,0 mm
t min. alum.:
1,8 mm
Tylko do konstrukcji
aluminiowych.
Stal nierdzewna
SX
3/
9-
S16- 6,0x
29
9
VD max. stal:
3,0 mm
t min. stal:
2 x0,63 mm
0,9 mm
t max. stal:
2,5 mm
t min. alum.:
2,0 mm
Stal nierdzewna
SX
5/
8-
S16- 5,5x
33
8
SX
5/
12-
S16- 5,5x
37
12
VD max. stal:
5,0 mm
t min. stal:
1,5 mm
t max. stal:
4,0 mm
t min. alum.:
2,0 mm
t max. alum.:
4,0 mm
Stal nierdzewna
SX
5/
12- D12-
5,5x
37
12
VD
t
VD max. stal:
5,0 mm
t min. stal:
1,5 mm
t max. stal:
4,0 mm
t min. alum.:
2,0 mm
t max. alum.:
4,0 mm
Końcówka:
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 2.2
02/2013 - PL
T25W
Łączniki samowiercące i nity
Fasady wentylowane
Podkonstrukcja aluminiowa
SLA / SX / SDA/ SN / ASO
Wzór zamówienia
SX
Zastosowanie
Produkt
Aprobata
Stal nierdzewna
5/
Typ
SX
12- D12- A12- 5,5x
VD
KL
HD
W*
d
5/
12- D12- A12- 5,5x
37
L
KL
37
12
Zakres stosowania
VD
t
VD max. stal:
5,0 mm
VD max. alum.:
5,0 mm
t min. stal:
1,5 mm
t max. stal:
4,0 mm
t min. alum.:
2,0 mm
2
t max. alum.:
4,0 mm
Końcówka: T25W
Stal nierdzewna
SN 3/9 - S - 7049/ SR2 / F- 4,2x
16 9
VD max. alum.:
3,0 mm
t min. alum.:
1,8 mm
Tylko do konstrukcji
aluminiowych.
Końcówka: SR2
Stal nierdzewna
SDA 3/25- 40- S4-S10/ SR2- 4,8x 48 25 -
40
VD max. stal:
3,0 mm
VD max. alum.:
3,0 mm
Drewniane elementy do
aluminium.
Końcówka: SR2
Wzór zamówienia
ASOZastosowanie
Produkt
Aluminium
Karlsruher Institut für Technologie
D11-
50080
Typ
HD
Typ
ASO-
D11-
50080
KL min. max.
2,0 - 4,0 5,0 x 8,0 Średnica łba D: 11,0 mm
dxL
ASO-
D14-
50120
5,0 - 9,5 5,0 x 12,0 Średnica łba D: 14,0 mm
Zakres stosowania
Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 2.3
Fasady wentylowane
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 2.4
02/2013 - PL
Łączniki samowiercące ze stali węglowej
Fasady wentylowane
Podkonstrukcja stalowa
SD-H15 / SD
SD-H15 / SD
Informacje techniczne
Zastosowanie
Łączenie stalowych elementów podkonstrukcji przy okładzinach z płyt elewacyjnych w fasadach wentylowanych.
2
Materiał
Łącznik
SD-H15
Hartowana stal węglowa zabez pieczona powierzchniowo przed
korozją
Łeb łącznika z kołnierzem
dociskowym o średnicy 15 mm
SD
Hartowana stal węglowa zabez pieczona powierzchniowo przed
korozją
HD łeb / gniazdo
Łeb sześciokątny 8 mm A/F
Narzędzia i akcesoria
DI 650
E480
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Końcówka E480 zalecana jest
do montażu samowiercących
łączników z łbem sześciokątnym.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 2.5
Łączniki samowiercące ze stali węglowej
Fasady wentylowane
Podkonstrukcja stalowa
SD-H15 / SD
Informacje do zamówienia
Łeb sześciokątny 8 mm A/F
d
KL
L
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
SD
Zastosowanie
2
Produkt
Aprobata
Stal węglowa
Typ
SD
5- H15VD HD
5- H15-
W*
5,5x
22
d
L
KL
5,5x
22
10
Zakres stosowania
t
VD
VD max. stal:
5,0 mm
t min. stal:
1,5 mm
Stal węglowa
SD
5-
5,5x
25
12
t
VD
VD max. stal:
5,0 mm
t min. stal:
1,5 mm
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 2.6
02/2013 - PL
Samowiercące łączniki ze stali nierdzewnej
Fasady wentylowane
Płyty elewacyjne do konstrukcji aluminiowej i stalowej
SX
SX
Informacje techniczne
Zastosowanie
Łącznik SX-L12 został zaprojektowany w celu osiągnięcia wysokiego efektu estetycznego przy mocowaniu płyt elewacyjnych.
Specjalny płaski łeb L12 dostosowany kolorystycznie do okładziny zapewnia estetyczne, prawie niewidoczne zamocowanie.
Materiał
Łącznik
Podkładka
SX
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4301
według PN-EN)
Ostrze wiercące
S = Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4301
według PN-EN)
Specjalna, hartowana stal węglowa
Łączniki malowane
Unikalna oferta łączników malowanych – także w kolorach metalicznych –
zgodnie z oryginalną kolorystyką producentów mocowanych elementów:
Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan,
Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, Rockpanel, Trespa, Vetisol
lub według oznaczeń RAL i NCS
HD łeb / gniazdo
irius ® Ø 12 mm
Płaski łeb Ø 10 mm
z gniazdem T20
3
Płaski łeb Ø 12 mm
z gniazdem T25
Narzędzia i akcesoria
DI 650
ZA 1/4 ”
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Końcówka T20W / T25W
Uniwersalny uchwyt nasadki do
krótkich końcówek.
Specjalna, precyzyjna końcówka T20
lub T25 dla perfekcyjnego utrzymania
malowanych łączników SFS intec.
E420
Końcówka E420 służy do montażu
samowiercących łączników z łbem
typu irius®.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.1
Samowiercące łączniki ze stali nierdzewnej
Fasady wentylowane
Płyty elewacyjne do konstrukcji aluminiowej i stalowej
SX
Informacje do zamówienia
irius ®
Ø 12 mm
d
KL
Płaski łeb
Ø 10 mm
z gniazdem T20
Płaski łeb
Ø 12 mm
z gniazdem T25
W: materiał podkładki
Łączniki malowane
S stal nierdzewna
L
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
SX
Zastosowanie
Produkt
Aprobata
Stal nierdzewna
Typ
SX
3/
9-
VD
KL
L12- S16- 6,0x
3/
15- L12- S16- 5,5x
HD
W*
d
29
L
KL
Zakres stosowania
32 15
VD max. stal:
3,0 mm
t max. stal:
2,5 mm
Stal nierdzewna
SX
3/
15- D12-
5,5x
30 15
VD max. stal:
3,0 mm
t max. stal:
2,5 mm
3
Końcówka: T25W
Stal nierdzewna
SX
3/
11- D10-
4,8x
25 11
VD max. stal:
3,0 mm
t max. stal:
2,5 mm
t min. stal:
1,0 mm
t min. alum.:
2,0 mm
Końcówka: T20W
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.2
02/2013 - PL
Nity malowane
Fasady wentylowane
Płyty elewacyjne do konstrukcji aluminiowej i stalowej
AP / ASO / SSO
AP / ASO / SSO
Informacje techniczne
Zastosowanie
Widoczne mocowanie płyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej.
Materiał
Nit
Łączniki malowane
AP
Tuleja: Stop aluminium AIMg5
Trzpień: Austenityczna stal
nierdzewna, gatunek 1.4541
ASO
Tuleja: Stop aluminium AlMg3
Trzpień: Austenityczna stal
nierdzewna, gatunek 1.4541
Unikalna oferta łączników malowanych – także w kolorach metalicznych –
zgodnie z oryginalną kolorystyką producentów mocowanych elementów:
Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan,
Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, Rockpanel, Trespa, Vetisol
lub według oznaczeń RAL i NCS
3
SSO
Tuleja: Austenityczna stal
nierdzewna, gatunek 1.4578
Trzpień: Austenityczna stal
nierdzewna, gatunek 1.4571
Narzędzia i akcesoria
AccuBird ®
Nitownica ręczna RM-20
Nitownica ręczna RM-25
Do nitów zrywalnych 2,0 - 5,0 mm
i zaciskanych Bulb-tite® 4,0 - 6,3 mm.
Zawiera 4 nasadki (szczęki).
Zakres średnic nitów: 3,0 - 5,0 mm.
Zawiera 4 nasadki (szczęki).
Zakres średnic nitów: 4,0 - 6,0 mm.
Specjalna końcówka dystansująca
dla nitów AP i ASO. Współpracuje
z nitownicami AccuBird ® i PowerBird ®.
Pozycjoner do centrowania przy
wierceniu otworu ø 5,1 mm.
Głowica centrująca DG-146x20
do wiercenia przez mocowaną
płytę otworu ø 5,1 mm.
Wymienny pozycjoner dostępny
dla różnych średnic otworów w płycie.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.3
Nity malowane
Fasady wentylowane
Płyty elewacyjne do konstrukcji aluminiowej i stalowej
AP / ASO / SSO
Informacje do zamówienia
d1
Łączniki malowane
D
d
L
h
HD łeb / gniazdo | KL Grubość łączonych materiałów | d x L średnica / długość | t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
AP11Zastosowanie
Produkt
Typ
Aluminium
50120-S
HD
Typ
KL min. max. d x L
AP11-
50120-S
4,0 - 8,0 5,0 x 12,0
AP11-
50180-S
9,5 - 13,5 5,0 x 18,0
Zakres stosowania
Średnica łba D: 11,0 mm
Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
Aluminium
Aluminium
3
AP14-
50120-S
4,0 - 8,0
AP14-
50160-S
8,0 - 12,0 5,0 x 16,0
AP14-
50180-S
9,5 - 13,5 5,0 x 18,0
AP14-
50210-S
12,5 - 16,0 5,0 x 21,0
AP14-
50230-S
14,0 - 18,0 5,0 x 23,0 Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
AP16-
50160-S
8,0 - 12,0 5,0 x 16,0
AP16-
50180-S
9,5 - 13,5 5,0 x 18,0
AP16-
50210-S
12,5 - 16,0 5,0 x 21,0
5,0 x 12,0
Średnica łba D: 14,0 mm
Średnica łba D: 16,0 mm
Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
Aluminium
Stal nierdzewna
ASO-
D11-
50080
2,0 - 4,0 5,0 x 8,0
ASO-
D11-
50100
4,0 - 6,0 5,0 x 10,0
ASO-
D11-
50120
5,0 - 9,5 5,0 x 12,0
ASO-
D11-
50140
8,0 - 10,0 5,0 x 14,0
ASO-
D11-
50160
10,0 - 12,0 5,0 x 16,0
ASO-
D11-
50180
12,0 - 14,0 5,0 x 18,0
ASO-
D11-
50200
14,0 - 16,0 5,0 x 20,0
SSO-
D15-
50140
6,0 - 9,5 5,0 x 14,0
SSO-
D15-
50180
9,0 - 13,5 5,0 x 18,0
SSO-
D15-
50220
13,0 - 18,0 5,0 x 22,0
Średnica łba D: 11,0 mm
Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
Średnica łba D: 15 mm
Otwór wstępny: Ø 5,1 mm
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.4
02/2013 - PL
Samowiercące łączniki ze stali nierdzewnej
Fasady wentylowane
Panele kompozytowe do konstrukcji aluminiowej
SLA-D12
SLA-D12
Informacje techniczne
Zastosowanie
Łącznik samowiercący do mocowania aluminiowych paneli kompozytowych do konstrukcji aluminiowej.
Materiał
Łączniki malowane
Łącznik
Unikalna oferta łączników malowanych – także w kolorach metalicznych –
zgodnie z oryginalną kolorystyką producentów mocowanych elementów:
SLA-D12
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4301
według PN-EN)
Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan,
Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, Rockpanel, Trespa, Vetisol
lub według oznaczeń RAL i NCS
HD łeb / gniazdo
Płaski łeb Ø 12 mm
z gniazdem T20
3
Narzędzia i akcesoria
DI 650
Końcówka T20W
ZA 1/4 ”
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Uniwersalny uchwyt nasadki do
krótkich końcówek.
Specjalna, precyzyjna końcówka T20
dla perfekcyjnego utrzymania
malowanych łączników SFS intec.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.5
Samowiercące łączniki ze stali nierdzewnej
Fasady wentylowane
Panele kompozytowe do konstrukcji aluminiowej
SLA-D12
Informacje do zamówienia
Płaski łeb Ø 12 mm
d
KL
Łączniki malowane
L
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
Zastosowanie
Produkt
Aprobata
Stal nierdzewna
SLA
3/
6-
Typ
VD
KL
SLA
3/
6-
S-D12- 4,8x
HD
d
S-D12- 4,8x
19
L
KL
19
6
Zakres stosowania
VD max. alum.:
3,0 mm
Tylko do konstrukcji aluminiowych.
Panel aluminiowy 4 mm do 2 mm
profilu aluminiowego.
Końcówka: T20W
3
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.6
02/2013 - PL
Łączniki ze stali nierdzewnej do elementów drewnianych
Fasady wentylowane
Niemetaliczne płyty elewacyjne do konstrukcji drewnianej
TW-S / TW-A4
TW-S / TW-A4
Informacje techniczne
Zastosowanie
Niemetaliczne płyty elewacyjne do konstrukcji drewnianej.
Materiał
Łącznik
Podkładka
TW-S
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4301
według PN-EN) malowana
proszkowo w dowolnym kolorze
A = Aluminium z wulkanizowanym
EPDM
Łączniki malowane
Unikalna oferta łączników malowanych – także w kolorach metalicznych –
zgodnie z oryginalną kolorystyką producentów mocowanych elementów:
Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan,
Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, Rockpanel, Trespa, Vetisol
lub według oznaczeń RAL i NCS
TW-A4
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 316 (gatunek 1.4578
według PN-EN)
3
HD łeb / gniazdo
Płaski łeb Ø 12 mm
Ø 14 mm lub Ø 16 mm
Narzędzia i akcesoria
DI 650
Końcówka T20W
ZA 1/4 ”
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Uniwersalny uchwyt nasadki do
krótkich końcówek.
Specjalna, precyzyjna końcówka T20
dla perfekcyjnego utrzymania
malowanych łączników SFS intec.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.7
Łączniki ze stali nierdzewnej do elementów drewnianych
Fasady wentylowane
Niemetaliczne płyty elewacyjne do konstrukcji drewnianej
TW-S / TW-A4
Informacje do zamówienia
Płaski łeb Ø 12 mm
lub Ø 16 mm
d
KL
W: materiał podkładki
Łączniki malowane
A aluminium
L
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
TW-SZastosowanie
Typ
Produkt
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna A4
D12- A10- 4,8x 38
HD W*
d
L
TW-S-
D12-
4,8x 25
TW-S-
D12-
4,8x 30
TW-S-
D12-
4,8x 38
TW-S-
D12-
4,8x 44
TW-S-
D12-
4,8x 60
TW-STW-S-
D14D14-
4,8x 38
4,8x 55
TW-S-
D16-
4,8x 38
TW-A4- D12-
4,8x 38
KL
Zakres stosowania
Końcówka: T20W
Końcówka: T20W
3
Stal nierdzewna
TW-S-
D12- A10- 4,8x 38
Końcówka: T20W
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.8
02/2013 - PL
Termiczna izolacja elementów budowlanych
Fasady wentylowane
Uszczelnianie połączenia
EPDM
EPDM
Zalety produktu
wysokoodporny na warunki atmosferyczne
i wysoką temeperaturę
wysoka elastyczność
zachowuje stabilny kształt również w wysokich
temperaturach
jednostronnie klejąca taśma ułatwiająca montaż
Informacje techniczne
Zastosowanie
Materiał
Kolor
Czarny
Uszczelnienie styku pomiędzy
elementami fasadowymi ściany
wentylowanej
EPDM
Szczegóły techniczne
Pozycja
DIN
Właściwości
Klasa materiału budowlanego
4102
B2 (normalnie palny)
Temperatura stosowania
+5°C - +35°C
Okres trwałości
Dwa lata
Temperatura przechowywania
+5°C - +25°C
3
Informacje do zamówienia
Wzór zamówienia
EPDMTyp
60/
szerokość
taśmy
0.7
grubość
taśmy
Zawartość
kartonu [m]
m/szt.
(rolkę)
EPDM-
60/
0.7
25
25
EPDM-
100/
0.7
25
25
EPDM-Adhesive-
6 0/
0.7
25
25
EPDM-Adhesive-
10 0/
0.7
25
25
odmiana samoprzylepna
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.9
Fasady wentylowane
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.10
02/2013 - PL
Łączniki samowiercące
Fasady wentylowane
Niemetaliczne płyty do konstrukcji drewnianej
SCFW-S
SCFW-S
Informacje techniczne
Zastosowanie
Łącznik samowiercący do mocowania niemetalicznych płyt elewacyjnych do konstrukcji drewnianej.
Materiał
Łącznik
Podkładka
SCFW-S
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 304 (gatunek 1.4301
według PN-EN)
A = Aluminium z wulkanizowanym
EPDM
Łączniki malowane
Unikalna oferta łączników malowanych – także w kolorach metalicznych –
zgodnie z oryginalną kolorystyką producentów mocowanych elementów:
Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan,
Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, Rockpanel, Trespa, Vetisol
lub według oznaczeń RAL i NCS
HD łeb / gniazdo
3
Płaski łeb Ø 10 mm
z gniazdem T20
Narzędzia i akcesoria
ZA 1/4 ”
DI 650
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Końcówka T20W
Uniwersalny uchwyt nasadki do
krótkich końcówek.
Specjalna, precyzyjna końcówka T20
dla perfekcyjnego utrzymania
malowanych łączników SFS intec.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.11
Łączniki
Łączniki samowiercące
samowiercące
Niemetaliczne
do konstrukcji
konstrukcji drewnianej
Niemetaliczne płyty do
Ściany
wentylowane
Fasady
wentylowane
SCFW-S
SCFW-S
Informacje
Informacje do
do zamówienia
zamówienia
Płaski
łeb Ø 10 mm
Płaski łeb Ø
10 mm
Łączniki malowane
gniazdem T20
z gniazdemzT20
dd
KL
KL
Łączniki
malowane
W: materiał podkładki
A aluminium
LL
VD
zdolnośćwiercenia
wiercenia
| KL
Grubość
łączonych
elementów
| HD
łeb / gniazdo
| W - Materiał
średnica |podkładki
| dgwintu
średnica
gwintu całkowita
| L długość całkowita
VD max.
max. zdolność
| KL
Grubość
łączonych
elementów
| HD łeb
/ gniazdo
| W - Materiał
i średnicai podkładki
d średnica
| L długość
tt grubość
podłoża| |Wszystkie
Wszystkiewymiary
wymiary
w mm
grubość podłoża
w mm
Zastosowanie
Produkt
Wzór zamówienia
SCFW-S- D10K- A12- 5,0x 40
Typ
HD W*
d
L
KL
z„
Stal nierdzewna
SCFW-S- D10K- A12- 5,0x
8
40
Zakres stosowania
Końcówka: T20W
Średnica skrzydełek: 6,2 mm
3
11
Akcesoriaznajdują
znajdująsięsię
rozdziale
Akcesoria
ww
rozdziale
FW 12
5
FW 3.12
11. 22
02/2012
- PL
02/2013
- PL
Fasady wentylowane
Niewidoczne łączniki
Niewidoczny łącznik fasadowy do mocowania płyt typu HPL
TU-S
TU-S
Informacje techniczne
Zastosowanie
Niewidoczny łącznik fasadowy TU-S pozwala na szybkie, bezpieczne i trwałe mocowanie płyty elewacyjnej typu HPL do
elementu wsporczego bez jakichkolwiek śladów na elewacji.
Materiał
Łącznik
TU-S
Tuleja:
Austenityczna stal nierdzewna,
gatunek AISI 316 (gatunek 1.4401
według PN-EN)
Trzpień:
Stal węglowa (usuwalny całkowicie
przy osadzaniu)
Narzędzia i akcesoria
PowerBird
®
Wiertło z ogranicznikiem głębokości
Do nitów zrywalnych 4,0 - 7,0 mm
i zaciskanych Bulb-tite® 7,7 mm.
3
Wiertło:
6,0x80 for TU-S-6,0xL
TU-S-6,0xL
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 3.13
Niewidoczne łączniki
Fasady wentylowane
Niewidoczny łącznik fasadowy do mocowania płyt typu HPL
TU-S
Informacje do zamówienia
d1
Łeb sześciokątny 8 mm A/F
D
d
L
h
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Wzór zamówienia
TU-S- 6,0x
Zastosowanie
Produkt
Typ
Stal nierdzewna A4
d
9
L
KL
9
0.5 - 3.5
TU-S- 6,0x
11
0.5 - 5.5
TU-S- 6,0x
13
2.5 - 7.5
TU-S- 6,0x
Zakres stosowania
1,5
6,5
8-13
Wiertło HSS do wiercenia nieprzelotowego otworu ø 6 mm
z ogranicznikiem.
Minimalna głębokość otworu: 6,5 mm
Płyty HPL w zakresie grubości 8,0-13,0 mm
Stosuj przy osadzaniu TU-S PowerBird z końcówką 17/36
3
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.14
02/2013 - PL
Łączniki samogwintujące
ze stali
nierdzewnej
Fasady
wentylowane
Specjalistyczne łączniki estetyczne
Łączniki
Ścianysamogwintujące
wentylowane ze stali nierdzewnej
Specjalistyczne łączniki estetyczne
GA-AS / GA-BS / GAZ
GA-AS / GA-BS / GAZ
GA-AS / GA-BS / GAZ
Informacje techniczne
Zastosowanie
Do montażu różnego rodzaju płyt elewacyjnych do konstrukcji drewnianej, stalowej oraz do podkonstrukcji aluminiowej.
Wybór koloru i kształtu dla osiągnięcia fascynującego efektu
Do dyspozycji w programie elementów ozdobnych są standardowe kolory i kształty ze specjalnym wykończeniem
zewnętrznym i wewnętrznym. Elementy ozdobne wykonane z anodowanego aluminium mogą być wykonane
w wersji kolorowej, a ze stali nierdzewnej tylko w wersji polerowanej.
Gwint łącznika współpracujący z elementem ozdobnym wyposażony jest w specjalny klej, który wyzwala swoje
właściwości dopiero po wkręceniu elementu (nakrętki). Dzięki temu po kilku godzinach od montażu element ozdobny
jest na stałe zabezpieczony przed odkręceniem oraz zmianą położenia pod wpływem obciążenia dynamicznego.
Materiał
Podkładka
Łącznik
■
GA-AS / GA-BS
Stal nierdzewna, gatunek AISI 304
(gatunek 1.4301 według PN-EN)
■
S = Stal nierdzewna, gatunek AISI
304 (gatunek 1. 4301 według PN-EN)
z wulkanizowanym EPDM
3
C = klej Spedcaps
GAZ: elementy ozdobne
A = Anodowane aluminium
S = Stal nierdzewna, gatunek AISI
316, gatunek 1.4404 według PN-EN
HD łeb / gniazdo
gniazdo
■ Łeb sześciokątny:
sześciokątny: 3/8“~
3/8“~9,5
9,5mm
mmA/F
A/F
Wymagana końcówka E395
Narzędzia i akcesoria
DI 650
11
■
Wkrętarka elektryczna do montażu
łączników samowiercących
i samogwintujących.
Akcesoria znajdują się w rozdziale 12
11. 32
02/2013 - PL
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2012 - PL
FW 3.15
Łączniki
samogwintujące
Fasady
wentylowane ze stali nierdzewnej
Specjalistyczne łączniki estetyczne
Łączniki samogwintujące
ze stali
nierdzewnej
Ściany
wentylowane
Specjalistyczne łączniki estetyczne
GA-AS / GA-BS / GAZ
GA-AS / GA-BS / GAZ
Informacje do zamówienia
Łeb sześciokątny: 3/8“~ 9,5 mm A/F
d
KL
L
VD max. zdolność wiercenia | KL Grubość łączonych elementów | HD łeb / gniazdo | W - Materiał i średnica podkładki | d średnica gwintu | L długość całkowita
t grubość podłoża | Wszystkie wymiary w mm
Zastosowanie
Produkt
Wzór zamówienia
GA-AS- S16- 6,5x 45
Typ
W*
d
L KL
z„
Stal nierdzewna
GA-AS- S16- 6,5x 45-C
Zakres stosowania
Łeb sześciokątny: 3/8“~ 9,5 mm A/F
Część gwintowana: M8 x 11 mm
Zalecana średnica otworu wstępnego:
t w mm:
otwór wstępny w mm:
1,0 – 1,25
4,50
1,5 – 3,00
5,00
drewno
4,80
3
z„
Stal nierdzewna
GA-BS- S16- 6,3x 32-C
Łeb sześciokątny: 3/8“~ 9,5 mm A/F
Część gwintowana: M8 x 11 mm
Zalecana średnica otworu wstępnego:
t w mm:
otwór wstępny w mm:
1,5 – 4,0
5,30
4,1 – 6,0
5,50
6,0 – 10,0
5,70
>10,0
5,80
GAZ-801-
GAZ-803-* GAZ-804-
GAZ-806-
GAZ-807-
GAZ-811-
11
Ø 22 x 32 mm
Ø 42 x 28 mm
Ø 22 x 32 mm
Dostępne w następującej kolorystyce:
* na specjalne zamówienie
Ø 32 x 38 mm
02/2012 - PL
Ø 22 x 32 mm
Aluminium:
czerwony, niebieski, zielony, czarny, złoty, srebrny
Stal nierdzewna: matowy metaliczny
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 3.16
Ø 32 x 32 mm
Akcesoria znajdują się w rozdziale 12
02/2013 - PL
11. 33
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane zachodzące na siebie
ALW-L
ALW-L (Light)
Uchwyty typu ALW-L są idealne do mocowania lekkich przeszkleń szklanych do p
­ odkonstrukcji aluminiowej. Charakteryzują się prostym montażem oraz łatwym zastosowaniem dla różnych wielkości tafli.
Mocowanie uchwytu do podkonstrukcji odbywa się za pomocą specjalnego łącznika zabezpieczonego
przed korozją. Każdy panel szklany jest pozycjonowany we właściwym położeniu za pośrednictwem
sąsiedniego panelu oraz elementów kompensacyjnych. Panele elewacyjne są osadzane bez wiercenia.
Aluminiowe uchwyty są dostępne w dwóch wersjach wykończenia: anodowanej lub malowanej proszkowo
w dowolnym kolorze według RAL.
Uchwyty ALW-L są zgodne pod względem statyki z DIN 18516.
ALW-L dla wielu zastosowań:
Oznaczenie SFS:
ALW-L
Opis:
Uchwyty o szerokości 50 mm z wkładkami z EPDM do
mocowania pojedynczych lub dwóch zachodzących na
siebie tafli szklanych
Grubość szkła:
6 – 8 mm typu ESG-H, ESG lub VSG
zz balkony
Obciążenia wiatrowe:
do 2,9 kN/m2
zz fasady
Maksymalne wymiary
szkła:
1200 × 1000 mm* dla 4 uchwytów
2400 × 750 mm* dla 6 uchwytów
zz przeszklenia
Wykończenie:
RAL9006**
zz fasady,
zz budynki
handlowe i przemysłowe
zz budynki
mieszkalne, wielorodzinne
zz wykończenie
dla fasad drewnianych
i klatki schodowe
wentylowane
wewnętrzne
zz modernizacja
Anodowane
aluminium: EV1**
i renowacja fasad
panele fotowoltaiczne
Zalety ALW-L
zz prostota
w różnych rozwiązaniach projektowych
zz ekonomiczny,
zz prosta,
sprawdzony i przetestowany system
nieskomplikowana podkonstrukcja dla pewnego i trwałego montażu
zz unikalny
system czyniący rozwiązanie fasady szklanej bardziej ekonomicznym
4
* Maksymalny wymiar tafli szklanych określono na podstawie kalkulacji z roku 2011. Statyczne
obliczenia muszą być wykonane lub potwierdzone dla każdego zastosowania indywidualnie.
** Uchwyty mocujące mogą być dostarczane w wybranym kolorze RAL lub anodowanym
aluminium przez co łatwo dostosować się do wymagań każdego projektu.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 4.1
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane zachodzące na siebie
ALW-L
Widok czołowy
1
1
ALW-L-O
górny uchwyt pojedynczy
2
ALW-L-M
pośredni uchwyt pojedynczy
3
ALW-L-U
dolny uchwyt pojedynczy
1
1
2
1
2
2
3
2
3
3
3
Widok z góry
50
50
50
50
Regulacja
+5
+5
-5
-5
4
80
50
1040
80
50
50
50
max.750
min. 300
max.1000
min. 300
Wielkości szklenia
Maksymalne wymiary mocowanego szkła zostały pokazane na poniższych schematach.
Wielkości paneli szklanych mogą być zredukowane zależnie od potrzeb.
80
max.1200
1120
1120
max.2400
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 4.2
02/2013 - PL
80
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane w jednej płaszczyźnie
ALW-F
ALW-F (Flat)
Uchwyty typu ALW-F zostały specjalnie zaprojektowane do fasad z minimalnym odstępem między
taflami szklanymi. Przeznaczone są do paneli z bezpiecznego szkła hartowanego lub laminowanego o grubości od 8 do 16 mm. Znajdują przez to szerokie zastosowanie w różnych aplikacjach
fasadowych budynków. Łatwa regulacja oraz opatentowane, unikatowe rozwiązanie zatrzaskowego
mocowania przy maksymalnej stabilizacji położenia to klucze do wysokiej jakości montażu.
Uchwyty ALW-F są zgodne pod względem statyki z DIN 18516.
Oznaczenie SFS:
ALW-F
Opis:
Uchwyty o szerokości 70 mm z wkładkami EPDM do mocowania pojedynczych lub podwójnych tafli szklanych
Grubość szkła:
ALW-F-8-10 dla 8 – 10 mm
ALW-F-12-16 dla 12 – 16 mm
handlowe i przemysłowe
zz budynki
mieszkalne, wielorodzinne
zz balkony
do 2,9 kN/m2
Maksymalne wymiary
szkła:
1900 × 1200 mm* dla 4 uchwytów
3000 × 1200 mm* dla 6 uchwytów
RAL9006**
zz budynki
zz wykończenie
Obciążenia wiatrowe:
Wykończenie:
Różnorodne zastosowanie dla nowego
uchwytu zatrzaskowego „klik”:
zz fasady
wentylowane
zz przeszklenia
Anodowane
aluminium: EV1**
dla fasad drewnianych
i klatki schodowe
wewnętrzne
zz modernizacja
zz fasady,
i renowacja fasad
panele fotowoltaiczne
Zalety ALW-F
zz łatwy
w zastosowaniu
zz pewne
zz elementy
instalowanie szkła bez dodatkowych narzędzi
zz stylizowane,
opływowe wykończenie uchwytu
zz niewiarygodnie
testowane i zaaprobowane do mocowania szkła
zz minimalna
zz wkładki
grubość szkła 8 mm
EPDM dla każdej grubości szkła
szybki montaż
4
* Maksymalny wymiar tafli szklanych określono na podstawie kalkulacji z roku 2012. Statyczne obliczenia muszą być wykonane lub potwierdzone dla każdego
zastosowania indywidualnie.
** Uchwyty mocujące mogą być dostarczane w wybranym kolorze RAL lub anodowanym aluminium przez co łatwo dostosować się do wymagań każdego projektu.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 4.3
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane w jednej płaszczyźnie
ALW-F
Widok czołowy
1
1
ALW-F-O
górny uchwyt pojedynczy
2
ALW-F-M
pośredni uchwyt pojedynczy
3
ALW-F-U
dolny uchwyt pojedynczy
1
1
2
1
2
2
3
2
3
3
3
Widok
boczny
Łatwe mocowanie z zatrzaskiem „klik”
1
4
3
4
K
KLI
2
Przymocuj uchwyt do podkonstrukcji.
Umieść osadzany panel szklany
w górnym uchwycie 1 , następnie wsuń
na krawędź dolną szkła w miejscu pod
uchwyt wkładkę EPDM i osadź panel
w dolnym uchwycie 2 .
Wprowadź część zatrzaskową uchwytu
dolnego od strony zewnętrznej fasady
aż do odgłosu „klik” informującego
o zatrzaśnięciu uchwytu i dokonaniu
zamocowania szkła 3 .
Samozatrzaskowy mechanizm gwarantuje
skuteczność i trwałość mocowania tafli
szklanej 4 .
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 4.4
02/2013 - PL
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane zachodzące na siebie
ALW-S1
Prosty, sprawdzony, pewny i szybki w montażu
Uchwyty ALW-S zostały zastosowane w licznych rozwiązaniach fasad różnych budynków. Można stosować
różnorodne wersje bezpiecznego szklenia w zakresie
grubości od 8 do 18 mm, zależnie od przeznaczenia.
Całkowicie bezpieczne zamocowania szkła bez konieczności wiercenia. Elewacja osiąga wspaniały efekt
wizualny dzięki pochyleniu i „łuskowemu” układowi tafli
szklanych w pionie. Sprawdzone w ujęciu statycznym
według EN 1991-1-1, EN 1991-1-7.
Montaż uchwytów oraz osadzanie paneli szklanych
jest wyjątkowo proste dzięki możliwości kompensacji
większych tolerancji dla podkonstrukcji oraz regulacji
uchwytów w każdym kierunku: prosto i bez zbędnej
straty czasu!
Oznaczenie SFS:
ALW-S1-O
Opis:
Górny uchwyt pojedynczy o szerokości
70 mm z wkładkami z EPDM do mocowania
pojedynczej tafli szklanej
Grubość szkła:
8 – 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
15 40 15
52
70
42
15 40 15
70
52
15 40 15
70
70
42
15 40 15
70
70
80
80
149
149
149
Oznaczenie SFS:
ALW-S1-M
Opis:
Pośredni uchwyt pojedynczy o szerokości
70 mm z wkładkami z EPDM do mocowania
dwóch zachodzących na siebie tafli szklanych
Grubość szkła:
8 -– 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
57
52
80
142149
80
górny
57
Anodowane
aluminium: EV1**
142
52
80
52
142
Anodowane
aluminium: EV1**
149
4
57
80
80
pośredni
57
57
ALW-S1
ALW-S1-U
Opis:
Dolny uchwyt pojedynczy o szerokości
70 mm z wkładkami z EPDM do mocowania
pojedynczej tafli szklanej
Grubość szkła:
8 – 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
149
80
57
80
Oznaczenie SFS:
Anodowane
aluminium: EV1**
dolny
* Maksymalny wymiar tafli szklanych określono na podstawie kalkulacji z roku 2010. Statyczne obliczenia muszą być wykonane lub potwierdzone dla każdego zastosowania indywidualnie.
** Uchwyty mocujące mogą być dostarczane w wybranym kolorze RAL lub anodowanym aluminium przez co łatwo dostosować się do wymagań każdego projektu.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
02/2013 - PL
FW 4.5
Mocowanie fasad szklanych
Fasady wentylowane
Tafle szklane zachodzące na siebie
ALW-S2
Zalety systemu ALW-S1 i ALW-S2
zz sprawdzona
140
zz pełne
wentylowanie
zz pełna
osłona przeciwdeszczowa elewacji
zz zachodzenie
15 40 15
na siebie paneli w układzie
53
czas montażu
42
zz skrócony
prostota i trwałość
pionowym
zz zaskakujący
15 40 15
70
efekt wizualny
140
Oznaczenie SFS:
ALW-S2-O
Opis:
Górny uchwyt podwójny o szerokości 140 mm
z wkładkami z EPDM do mocowania dwóch
schodzących się tafli szklanych
Grubość szkła:
8 – 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
52
142
80
80
149
149
149
Opis:
Pośredni uchwyt podwójny o szerokości
140 mm z wkładkami z EPDM do mocowania
czterech schodzących się i zachodzących na
siebie tafli szklanych
Grubość szkła:
8 – 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
pośredni
149
57
4
Anodowane aluminium: EV1**
57
57
ALW-S2-M
80
80
Oznaczenie SFS:
57
52
80
142149
80
górny
52
Anodowane
aluminium: EV1**
57
80
142
ALW-S2-U
Opis:
Dolny uchwyt podwójny o szerokości 140 mm
z wkładkami z EPDM do mocowania dwóch
schodzących się tafli szklanych
Grubość szkła:
8 – 18 mm
Maksymalne wymiary
szkła:
2500 × 1200 mm*
Wykończenie:
RAL9006**
80
Oznaczenie SFS:
80
57
149
Anodowane
aluminium: EV1**
dolny
* Maksymalny wymiar tafli szklanych określono na podstawie kalkulacji z roku 2010. Statyczne obliczenia muszą być wykonane lub potwierdzone dla każdego zastosowania indywidualnie.
** Uchwyty mocujące mogą być dostarczane w wybranym kolorze RAL lub anodowanym aluminium przez co łatwo dostosować się do wymagań każdego projektu.
Akcesoria znajdują się w rozdziale FW 5
FW 4.6
02/2013 - PL
Do nitów zrywalnych
i zaciskanych
Bulb-tite®
Tools
and accessories
Narzędzia
i akcesoria
Nitowanie
AccuBird® / PowerBird®
®
For standard
blindi rivets
and for
rivets
DoBulb-tite
nitów zrywalnych
Narzędzia
akcesoria
For
rivets
Nitowanie
® ®
AccuBird®®//PowerBird
PowerBird
Nitownice akumulatorowe AccuBird
® ®
AccuBird
AccuBird
Zastosowanie
Application
Szczegóły
techniczne
Technical
details
Dostandard
nitów zrywalnych
i zaciskanych
For
blind rivets2,0
2,0- 5,0
- 5,0mm
mm.
® ®
- 6,34,0
mm.
Bulb-tite
For
Bulb-tite4,0
rivets
- 6,3 mm.
Waga:
Weight:
Skok distance:
jednostkowy:
Pulling
Battery:
Akumulator:
Charging:
Czas ładowania:
Pulling
strenght:
Siła zrywająca:
For
diameter:
DoRivet
nitów
o średnicy:
2,2
2,2
Kgkg
mm
2020
mm
14,4
14 Volt, Li-Ion 1,3 Ah
6060
min.
min.
8500
NN
8500
2,0
- 5,0
2,0
-5,0mm
mm
3
® ®
PowerBird
PowerBird
12
Application
Zastosowanie
Technical
details
Szczegóły
techniczne
Standard
blind
rivets: 4,8 - 6,4 mm i zaciskanych
Do nitów
zrywalnych
® mm, Steel: 4,8 - 6,4 mm.
Alu
4,8 - 8,0
4,0 - 7,7 mm.
Bulb-tite
Bulb-tite® rivets 4,0 - 7,7 mm.
Weight:
Waga:
Pulling
Skok distance:
jednostkowy:
Battery:
Akumulator:
Charging:
Czas ładowania:
Pulling
strenght:
Siła zrywająca:
For
diameter:
DoRivet
nitów
o średnicy:
12. 6
08/2011
02/2013 - PL
2,2
Kgkg
2,2
2020
mm
mm
14,4
14 Volt, Li-Ion 2,6 Ah
6060
min.
min.
13000
NN
13000
4,8
- 6,4
mm
4,8
- 6,4
mm
02/2012 - PL
3. 5
5
FW 5.1
Narzędzia do nitowania
Nitowanie
Narzędzia i akcesoria
Nitownice ręczne RM-25 / RM-20
Narzędzia do nitowania
Narzędzia i akcesoria
Nitowanie
Nitownica ręczna RM-25 / RM-20
Nitownica ręczna RM-25
Zastosowanie
Zawiera 4 nasadki (szczęki).
Zakres średnic nitów: 4,0 - 6,0 mm.
Nitownica ręczna RM-20
12
Zastosowanie
5
FW 5.2
Zawiera 4 nasadki (szczęki).
Zakres średnic nitów: 3,0 - 5,0 mm.
02/2012 - PL
02/2013 - PL
12. 7
montażowe i akcesoria
Narzędzia montażowe
i akcesoria
Narzędzia
i akcesoria
NarzędziaNarzędzia
i akcesoria
Mocowanie łącznikami samowiercącymi i samogwintującymi
Mocowanie łącznikami samowiercącymi i samogwintujacymi
Wkrętarka DI 650
DI 650
DI 650
Zastosowanie
Szczegóły techniczne
Wkrętarka elektryczna do montażu łączników samowiercących
i samogwintujących.
Jednostka napędowa:
Moc:
Maksymalne obroty:
Napięcie zasilające:
Maksymalny moment
obrotowy:
Długość całkowita:
Waga:
DI 650
650 W
2000 obr/min.
110V / 230V
20 N/m
290 mm
1,6 kg
Narzędzia i akcesoria
Uchwyt nasadki
ZA 1/4"
Końcówka
E 380 łeb sześciokątny
E 311 łeb typu SELA
E 395 łeb sześciokątny
Tuleja ogranicznika
głębokości
Z 661
Specjalna końcówka
E 480 do łbów sześciokątnych
Końcówka
E 412 do łbów L12
12
Uchwyt nasadki
ZA 1/4"
Ogranicznik
głębokości
Z 661-Kal
Końcówka
T 20 W (do TW-S)
T 25 W (do SX-D12)
T 30 W
Uchwyt nasadki
ZA 1/4"-Kal
5
Końcówka
E 380 łeb sześciokątny
Końcówka (do SDK)
DS-K185
DS-K265
12. 4
02/2013 - PL
02/2012 - PL
FW 5.3
Akcesoria montażowe
Narzędzia i akcesoria
Osadzanie nitów fasadowych
Końcówka dystansowa / tuleja ustalająca FP-A
Końcówka dystansowa do nitów fasadowych
Osadzanie nitów fasadowych z wymaganym luzem na docisku
Zachowanie minimalnego luzu na docisku dla osadzonego nita pozwala na swobodne odkształcanie się płyt typu HPL
w zakładanym zakresie wymiarowym bez uszkodzenia płyt oraz deformacji łbów nitów fasadowych.
Płyty elewacyjne typu HPL odkształcają się – po osadzaniu – we wszystkich kierunkach i dlatego oprócz tworzenia
przesuwnych punktów mocowania koniecznym jest stworzenie luzu na docisku!
Końcówka przeznaczona do współpracy z nitownicami akumulatorowymi AccuBird® / PowerBird®
przy osadzaniu nitów fasadowych SFS intec: AP, ASO, SSO.
Stosowanie końcówki dystansowej przy osadzaniu nitów jest zalecane przede wszystkim przez producentów płyt
elewacyjnych typu HPL.
Zastosowanie:
Osadzanie nitów fasadowych przy mocowaniu płyt
elewacyjnych do podkonstrukcji
Montaż końcówki dystansowej do nitownic
akumulatorowych AccuBird® / PowerBird®
Umieszczenie nita fasadowego w głowicy nitownicy
zaopatrzonej w końcówkę dystansową
Nitownica z nitem fasadowym gotowa do montażu płyt
elewacyjnych z minimalnym luzem na docisku
Tuleja ustalająca FP-A-9,4x6
Wyznaczanie stałego punktu mocującego płyt elewacyjnych
Swobodne i proste tworzenie stałego punktu mocującego dopiero na etapie montażu płyt na elewacji.
Płyty nawiercone z wykorzystaniem tylko jednej średnicy wiertła – zgodnej z zaleceniami dla punktów przesuwnych!
Materiał:
5
stop aluminiowy
Wymiary:
L = 6,0 mm
D = 9,4 mm
d = 5,1 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie
(np. D = 7,9 mm; 8,4 mm)
punkt przesuwny
średnice otworów
w płycie elewacyjnej
i podkonstrukcji:
10,0/5,1 mm
punkt stały
FP-A
średnice otworów
w płycie elewacyjnej
i podkonstrukcji:
10,0/5,1 mm
FW 5.4
02/2013 - PL
Narzędzia do wiercenia
Narzędzia i akcesoria
Centryczne wiercenie otworów
Głowica DG-146x20
Głowica centrująca DG-146x20
Profesjonalny montaż płyt elewacyjnych:
Precyzyjne, centryczne wiercenie w podkonstrukcji na bazie powiększonych otworów w płycie
Głowica
 Korzyści: wysoka precyzja przy trzymaniu
elektronarzędzia jedną ręką
Samocentrująca głowica ze zintegrowanym wiertłem.
Zastosowanie
Głowica współpracuje
ze wszystkimi
dostępnymi na rynku
wiertarkami ręcznymi!
Precyzyjne, centryczne prowadzenie wiertła przez otwór w płycie podczas wiercenia w podkonstrukcji!
Ułatwienie dla późniejszego osadzania nitów fasadowych w otworach suwliwych.
Przekonywujące korzyści:
Precyzja
Typy głowic
ƒƒ samocentrująca głowica
DG-146x20-7,0
ƒƒ proste wiercenie w jednym cyklu
DG-146x20-8,0
Komfort
DG-146x20-9,0
ƒƒ najwyższy komfort pracy przy
obsłudze elektronarzędzia tylko
jedną ręką
DG-146x20-10,0
Typy wymiennych
pozycjonerów
ƒƒ wiertło osadzone na stałe nawet
przy wymianie pozycjonera
Łatwa
wymiana wiertła
Element Dm 7,0 kpl.
Element Dm 8,0 kpl.
ƒƒ szybka wymiana wiertła bez
konieczności demontażu głowicy
z elektronarzędzia
Element Dm 9,0 kpl.
Element Dm 10,0 kpl.
Uniwersalność
ƒƒ wymienne pozycjonery (A)
są przystosowane do pracy
w określonym zakresie średnic
otworów w płycie elewacyjnej
ƒƒ w głowicy występuje tylko jeden,
uniwersalny zespół wiercący
(jednorazowy zakup)
02/2013 - PL
Łatwa
wymiana
pozycjonera
5
Pozycjoner
ø 7 mm
Pozycjoner
ø 8 mm
Pozycjoner
ø 9 mm
Pozycjoner
ø 10 mm
Zastosowanie
7 - 7,9 mm
Zastosowanie
8 - 8,9 mm
Zastosowanie
9 - 9,9 mm
Zastosowanie
10 - 10,9 mm
FW 5.5
Wieloletnie doświadczenie zdobyte w różnych krajach i segmentach rynku
FasteningSystems
Systemy mechanicznego mocowania i technologie mocowania z elementami uzupełniającymi dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, fasad wentylowanych, dachów
płaskich i konstrukcji drewnianych.
Systemy mechanicznego mocowania do drzwi okien, a także rozwiązania
systemowe dla fasad szklanych.
AutomotiveProducts
IndustrialProducts
SFS intec Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
61-315 Poznań
Technologia zawiasów do drzwi i okien.
Partner w zakresie rozwoju i produkcji precyzyjnych elementów i specjalnych łączników
dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego działających na całym świecie.
Partner w zakresie rozwoju i produkcji precyzyjnych elementów i specjalnych łączników
dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego działających na całym świecie.
Telefon +48 61 660 49 00
Fax
+48 61 660 49 10
E-mail [email protected]
www.sfsintec.biz/pl

Podobne dokumenty