płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu

Komentarze

Transkrypt

płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
PŁYTY
WARSTWOWE
Z RDZENIEM
Z POLIIZOCYJANURATU
KATALOG TECHNICZNY
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
l
Spis treści
Program produkcji
5
Cechy charakterystyczne
5
Program profilowań
6
Połączenia płyt
7
Zakres zastosowań
8
Izolacyjność cieplna
9
Odporność korozyjna
10
Kategorie korozyjności
10
Parametry akustyczne
11
Ochrona przeciwpożarowa
11
Mocowanie płyt do konstrukcji
12
Łączenie płyt dachowych na długości
13
Łączniki do montażu płyt
14
Ogólne wytyczne montażu płyt
15
Materiały uszczelniające
15
M27/S08 Połączenie okna i płyty
Ruukki SP2B E-PIR w styku płyt
(przekrój pionowy). Pionowy układ płyt.
22
M27/S10 Łączenie płyt Ruukki SP2B E-PIR
na długości – wysokie obiekty.
Pionowy układ płyt.
23
M27/S11 Styk płyty ściennej Ruukki SP2B E-PIR
z dachem z blachy trapezowej.
Pionowy układ płyt.
24
M27/S21 Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR
z belką podwalinową – wariant 1.
Poziomy układ płyt.
25
M27/S22 Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR
z belką podwalinową – wariant 2.
Poziomy układ płyt.
26
M27/S23 Styk płyt Ruukki SP2B E-PIR.
Poziomy układ płyt.
27
M27/S24 Mocowanie płyty Ruukki SP2B E-PIR
28
do słupa stalowego, podpora pośrednia.
Poziomy układ płyt.
M27/S26 Mocowanie płyty Ruukki SP2B E-PIR do 29
słupa stalowego, podpora skrajna
– wariant 1. Poziomy układ płyt.
 
l Informacje szczegółowe
 
M27/S28 Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR
do słupa stalowego w narożniku
zewnętrznym. Poziomy układ płyt.
30
M27/S29 Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR
do słupa żelbetowego.
Poziomy układ płyt.
31
32
M27/S00 Rozmieszczenie szczegółów
montażowych – obudowa z płyt
warstwowych Ruukki z rdzeniem
z poliizocyjanuratu.
16
M27/S01 Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR
z belką podwalinową – wariant 1.
Pionowy układ płyt.
17
M27/S30 Połączenie okna i płyty Ruukki
SP2B E-PIR z ryglem stalowym
(przekrój pionowy). Poziomy układ płyt.
33
M27/S02 Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR
z belką podwalinową – wariant 2.
Pionowy układ płyt.
18
M27/S31 Połączenie okna i płyty Ruukki
SP2B E-PIR z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Poziomy układ płyt.
34
M27/S03 Styk płyt Ruukki SP2B E-PIR.
Pionowy układ płyt.
19
M27/S32 Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR
do słupa stalowego, podpora skrajna
– wariant 2. Poziomy układ płyt.
M27/S04 Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR
do rygla stalowego w narożniku
zewnętrznym. Pionowy układ płyt.
20
M27/S33 Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR
do słupa stalowego w narożniku
zewnętrznym – wariant 2.
Poziomy układ płyt.
35
M27/S05 Zakończenie płyty Ruukki SP2B E-PIR.
Pionowy układ płyt.
21
M27/S41 Ściana działowa z płyt Ruukki
SP2B E-PIR. Pionowy układ płyt.
36
2
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S01 Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR
z belką podwalinową – wariant 1.
Pionowy układ płyt.
37
M30/S31 Połączenie okna i płyty Ruukki
SP2D E-PIR z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Poziomy układ płyt.
53
M30/S02 Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR
z belką podwalinową – wariant 2.
Pionowy układ płyt.
38
M30/S32 Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR
do słupa stalowego, podpora skrajna
– wariant 2. Poziomy układ płyt.
54
M30/S03 Styk płyt Ruukki SP2D E-PIR.
Pionowy układ płyt.
39
55
M30/S04 Mocowanie płyty Ruukki SP2D E-PIR
do słupa stalowego w narożniku
zewnętrznym. Pionowy układ płyt.
40
M30/S33 Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR
do słupa stalowego w narożniku
– wariant 2. Poziomy układ płyt.
56
M30/S05 Zakończenie płyty Ruukki SP2D E-PIR.
Pionowy układ płyt.
41
M32/S01 Połączenie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z belką podwalinową –
wariant 1. Pionowy układ płyt.
57
M30/S08 Połączenie okna i płyty Ruukki
SP2D E-PIR w styku płyt (przekrój
pionowy). Pionowy układ płyt.
42
M32/S02 Połączenie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z belką podwalinową –
wariant 2. Pionowy układ płyt.
58
M30/S10 Łączenie płyt Ruukki SP2D E-PIR
na długości – wysokie obiekty.
Pionowy układ płyt.
43
M32/S03 Styk płyt Ruukki SPF98/80E-PIR.
Pionowy układ płyt.
59
M30/S11 Styk płyty ściennej Ruukki SP2D E-PIR
z dachem z blachy trapezowej.
Pionowy układ płyt.
44
M32/S04 Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80E-PIR
do słupa stalowego w narożniku.
Pionowy układ płyt.
M32/S05 Zakończenie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR. Pionowy układ płyt.
60
M30/S21 Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR
z belką podwalinową – wariant 1.
Poziomy układ płyt.
45
M32/S09 Połączenie okna PCV i płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z ryglem stalowym,
(przekrój pionowy). Pionowy układ płyt.
61
M30/S22 Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR
z belką podwalinową – wariant 2.
Poziomy układ płyt.
46
62
M30/S23 Styk płyty Ruukki SP2D E-PIR.
Poziomy układ płyt.
47
M32/S12 Połączenie okna PCV i płyty
Ruukki SPF98/80E-PIR z ryglem
stalowym (przekrój poziomy). Pionowy
układ płyt.
M32/S21 Połączenie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z belką podwalinową –
wariant 1. Poziomy układ płyt.
63
M32/S22 Połączenie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z belką podwalinową –
wariant 2. Poziomy układ płyt.
64
M32/S23 Styk płyt Ruukki SPF98/80E-PIR.
Poziomy układ płyt.
65
M32/S24 Mocowanie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR do słupa stalowego,
podpora pośrednia. Poziomy układ płyt.
66
M32/S25 Mocowanie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR do słupa stalowego,
podpora skrajna – wariant 1. Poziomy
układ płyt.
67
M30/S24 Mocowanie płyty Ruukki SP2D E-PIR
48
do słupa stalowego, podpora pośrednia.
Poziomy układ płyt.
M30/S26 Mocowanie płyty Ruukki SP2D E-PIR
do słupa stalowego, podpora skrajna
– wariant 1. Poziomy układ płyt.
49
M30/S28 Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR
do słupa stalowego w narożniku
– wariant 1. Poziomy układ płyt.
50
M30/S29 Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR
do słupa żelbetowego.
Poziomy układ płyt.
51
M30/S30 Połączenie okna i płyty Ruukki
SP2D E-PIR z ryglem stalowym
(przekrój pionowy). Poziomy układ płyt.
52
3
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S26
68
Mocowanie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR do słupa stalowego,
podpora skrajna – wariant 2. Poziomy
układ płyt.
M32/S27
Mocowanie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR do słupa stalowego
w narożniku – wariant 1. Poziomy
układ płyt.
69
M32/S29
Mocowanie płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR do słupa
żelbetowego. Poziomy układ płyt.
70
M32/S30
Połączenie okna PCV i płyty
Ruukki SPF98/80E-PIR z ryglem
stalowym (przekrój pionowy).
Poziomy układ płyt.
71
Połączenie okna PCV i płyty Ruukki
SPF98/80E-PIR z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Poziomy układ
płyt.
72
M04/S01
Zamocowanie płyty Ruukki
SP2C E-PIR do płatwi stalowej.
73
M04/S02
Zamocowanie płyty Ruukki
SP2C E-PIR w kalenicy.
74
M04/S03
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą ścienną.
75
M04/S04
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą ścienną – okap. Wariant 1.
76
M04/S05
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą ścienną – okap. Wariant 2.
77
M04/S06
Zakończenie szczytu dachu z płyty
Ruukki SP2C E-PIR.
78
M04/S07
Łączenie płyt Ruukki SP2C E-PIR
na długości.
79
M04/S08
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą ścienną wyższego obiektu.
80
M04/S09_A Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą wyższego obiektu poza
stykiem płyt.
81
M04/S09_B Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą Ruukki wyższego obiektu
w styku płyt.
82
M04/S10
83
M32/S31
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR
z płytą ścienną – okap. Wariant 3.
M04/S21
Mocowanie podstawy dachowej do
płyt Ruukki SP2C E-PIR, lub Ruukki
SPC W – ∅ maks. = 250 mm.
84
M04/S27
Połączenie rynny wewnętrznej RwS
z dachem z płyt Ruukki SP2C E-PIR,
lub Ruukki SPC W.
85
M04/S28
Połączenie rynny attykowej RwA
z dachem i ścianą z płyt Ruukki.
86
M04/S30
Mocowanie wpustu dachowego.
87
M04/S31
Połączenie płyty dachowej Ruukki
SP2C E-PIR, lub Ruukki SPC W ze
ścianą murowaną – okap.
88
M04/S32
Połączenie płyty Ruukki
SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W ze
ścianą ogniową.
89
M04/S33
Połączenie płyty Ruukki
SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W ze
ścianą murowaną – wariant 1 i 2.
90
 
4
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Program produkcji
Płyty Ruukki SPF E-PIR, SP2D E-PIR, SP2B E-PIR
i SP2C E-PIR składają się z dwóch okładzin z blachy
stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze
sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki poliizocyjanurowej o bardzo dobrej izolacyjności termicznej.
Okładziny płyt są wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających
stali S280GD lub S320GD i gramaturze cynku Z100 g/m2 (tylko do zastosowań wewnętrznych) oraz
Z190 g/m2, Z275 g/m2 lub AZ150 g/m2 (dla zastosowań
wew. i zew.). Blacha w rozwiązaniu standardowym
pokryta jest powłoką poliestrową grub. 25 µm. Alternatywnie stosowana jest powłoka Hiarc grubości 27 µm.
Ze względu na podwyższone wymagania antykorozyjne, kontakt z żywnością itp., blacha może być pokryta
powłoką PVC grubości 120 µm. Przed uszkodzeniami
powstałymi w trakcie załadunku, transportu, rozładun-
l
l
ku, składowania oraz montażu, płyty zabezpieczone są
poprzez obustronne foliowanie. Wytwarzany w procesie
ciągłym rdzeń poliuretanowy charakteryzuje się wysoką
jednorodnością oraz bardzo dobrymi i powtarzalnymi
właściwościami termoizolacyjnymi i mechanicznymi.
Cechy charakterystyczne
Płyty z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem
przewodzenia ciepła λ = 0,020 W/mK. Z tego właśnie
względu, aby zapewnić wymaganą izolacyjność termiczną obiektu, mogą być one prawie dwukrotnie cieńsze od
płyt z innym rdzeniem. Zmniejsza to w znacznym stopniu
koszt transportu i montażu.
l
Dane techniczne płyt warstwowych z rdzeniem z poliizocyjanuratu Rodzaj płyty
Ruukki SPF E-PIR
Tabela 1
Grubość
okładziny
zew. [mm]
Grubość
okładziny
wew. [mm]
Grubość
płyty
[mm]
Długość
płyty maks.
L [m]
Masa
płyty
[kg/m2]
0,60
0,55
98 (rdzeń 80)
18,5
14,0
Deklaracja zgodności CE
zgodnie z EN 14509
0,5 lub 0,6
0,40
60
80
100
120
18,5
18,5
18,5
18,5
10,3
11,0
11,7
12,4
Deklaracja zgodności CE
zgodnie z EN 14509
0,5 lub 0,6
0,40
40
60
80
100
18,5
18,5
18,5
18,5
9,3
10,1
11,0
11,8
Deklaracja zgodności CE
zgodnie z EN 14509
0,50
0,4 lub 0,5
80 (rdzeń 40)
100 (rdzeń 60)
120 (rdzeń 80)
140 (rdzeń 100)
160 (rdzeń120)
210 (rdzeń 170)
18,5*
18,5*
18,5*
18,5*
18,5*
18,5*
9,5
10,3
11,0
11,7
12,5
14,3
Deklaracja zgodności CE
zgodnie z EN 14509
Certyfikaty, aprobaty,
atesty
ścienna, z ukrytymi łącznikami,
połączeniem pióro-wpust,
podwójnym zamkiem
i uszczelką, o szerokości
modularnej 900 mm
Ruukki SP2D E-PIR
ścienna, z ukrytymi łącznikami,
połączeniem pióro-wpust,
podwójnym zamkiem
i uszczelką, o szerokości
modularnej 1000 mm
Ruukki SP2B E-PIR
ścienna, z widocznymi
łącznikami, połączeniem
pióro-wpust, podwójnym
zamkiem i uszczelką,
o szerokości modularnej
1100 mm
Ruukki SP2C E-PIR
dachowa, z połączeniem
zakładkowym i uszczelką,
o szerokości modularnej
1000 mm
* na specjalne zamówienie do 21,0 m. Dotyczy płyt wyłącznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowań)
5
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Ciągły, jednorodny rdzeń (możliwy do uzyskania tylko
w przypadku produkcji płyt z poliizocyjanuratem na linii
ciągłej) zapewnia brak liniowych mostków cieplnych i pofalowań okładzin, charakterystycznych dla płyt z rdzeniami nieciągłymi, tj. wykonanymi z pojedynczych bloków.
Aplikowana w procesie produkcji ciągła uszczelka i folia
aluminiowa oraz wyprofilowane krawędzie i odpowiedni kształt styku gwarantują jego wysoką izolacyjność
cieplną oraz szczelność na wody opadowe, infiltrację
powietrza i pary wodnej. Płyty dachowe o charakterystycznych, zwiększających wytrzymałość garbach (3
na szerokości płyty) wyróżniają się specjalnie ukształtowaną mikrokomorą zabezpieczającą przed kapilarnym podciąganiem wody oraz rowkami pomocniczymi
Program profilowań
Płyty warstwowe Ruukki z rdzeniem z poliizocyjanuratu
są produkowane w różnych kombinacjach profilowań
okładzin stalowych.
l
Profilowanie okładzin płyt Ruukki SPF E-PIR, SP2D E-PIR, SP2B E-PIR i SP2C E-PIR Rodzaj płyty
Okładzina
wewn.
Tabela 2
Okładzina zewnętrzna
90
S
l
F*
l
P
M
F*
T
90
S = sinusoidalne
~28
~28
52
52
~1
L
L
R = rowkowe
~1
Ruukki SPF
E-PIR
R
18
l
ułatwiającymi dokładny montaż (możliwy do prowadzenia
przez cały rok). Płyty ścienne Ruukki można montować
zarówno w pionie, jak i w poziomie. Płyty ścienne i dachowe cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, co wynika zarówno z własności samego poliizocyjanuratu, jak i trwałego, niezawodnego połączenia rdzenia
z okładzinami stalowymi. Poliizocyjanurat jest odporny
na działanie mediów chemicznych, korozję biologiczną
oraz nie jest atakowany przez gryzonie i owady.
Ruukki SP2D
E-PIR
L
l
l
l
l
l
L = liniowe
F*
l
l
l
l
l
P = przet∏aczane
L
l
l
l
l
l
M = mikroprofilowanie
Ruukki SP2C
E-PIR
l
l
l
l
l
F = g∏adkie
L
~333
l
F*
100
40
T = trapezowe
(dachowe)
l
~39
52
52
39
F*
1
Ruukki SP2B
E-PIR
~16
0,5
~16
* w profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofalowania powierzchni - minimalna grubość okładziny 0,50 mm.
Płyty o kombinacji profilowań FF przeznaczone są tylko do wykonywania ścian działowych.
l
Wzór oznaczania płyt
Rodzaj płyty
Ruukki SP2D60E-PIR
Grubość płyty
Profilowanie okładziny
zewnętrznej
Profilowanie okładziny
wewnętrznej
60
R
L
6
Ruukki SP2D PU
SzerokoĞü modularna w=1000mm
SzerokoĞü modularna w=1000mm
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
2
6
7
10
1
1
Połączenia płyt
Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu po
4 5
9 montażu.
8 do
wyjściu z linii3 produkcyjnej
są gotowe
Precyzyjnie ukształtowane połączenie typu pióro-wpust
wraz z podwójnym zamkiem od strony zewnętrznej i wewnętrznej w płytach ściennych oraz system zakładkowy
l
Ruukki SP2B PU
U
Ruukki SP2D PU
w płytach dachowych ułatwiają i przyspieszają montaż.
Montaż płyt do konstrukcji nośnej odbywa się przy użyciu
łączników samowiercących.
SzerokoĞü modularna
w=1100mm
SzerokoĞü modularna
w=1100mm
SzerokoĞü
modularna w=900mm
SzerokoĞü
modularna w=900mm
2
3
1
4 35 4
6
7
min. 50mm
2
7
1
1
5
SzerokoĞü modularna w=1000mm
9
6
3
8
Ruukki SPF E-PIR
1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej,
SzerokoĞü modularna
w=1000mm dla środowiska
SzerokoĞü modularna
w=1000mmi warstwy
nieszkodliwej
naturalnego
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej
8 2
izolacyjności
cieplnej. 6
5
3
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
1
3. Profilowanie
okładzin1tworzące harmonijny wygląd.
4. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający
montaż.
4 7
5. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny
montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd
elewacji.
8. Ciągła uszczelka poliizocyjanurowa aplikowana podczas produkcji, zapewniająca izolacyjność cieplną
i szczelność styku.
9. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego
(stabilność parametrów cieplnych płyt).
4
5
10
1
8
9
Ruukki SP2D E-PIR
1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej,
SzerokoĞü
modularna
SzerokoĞü modularna
w=900mm
nieszkodliwej
dlaw=900mm
środowiska naturalnego
i warstwy
ozonowej pianki poliizocyjanurowej,
dobrej
9
2 o bardzo
7 6
izolacyjności cieplnej.
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
1
3. Profilowanie okładzin
tworzące1harmonijny wygląd.
4. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
5. Odpowiednio
krawędzie
zwiększające
3 4 wyprofilowane
8
5
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny
montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
8. Ciągła uszczelka poliizocyjanurowa aplikowana podczas
produkcji, zapewniająca izolacyjność cieplną i szczelność
styku.
9. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność
parametrów cieplnych płyt).
10.Gazoprzepuszczalna uszczelka poliizocyjanurowa aplikowana podczas produkcji.
l
l
Ruukki SPF PU
Ruukki SP2C PU
l
2
1
1
min. 50mm
6
7
SzerokoĞü modularna w=1000mm
Ruukki SPF PU
Podział kolorów na grupy Tabela 3
grupa kolorów
kolory
Grupa I – kolory bardzo jasne
RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 9001, 9002, 9010
Grupa II – kolory jasne
RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008,
2009, 5012, 5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 9006, 9022,
RR: 20, 21, 24, 30, 40
Grupa III – kolory ciemne
RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3011, 3013, 5002, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000,
6003, 6005, 6011, 6020, 6029, 7015, 7016, 7022, 7024, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007,
RR: 22, 23, 29, 34, 35, 36, 41, 288
7
1
Ruukki SP2B PU
SzerokoĞü modularna w=1100mm
1
4
Ruukki SP2D PU
Opis produktu • 4Płyty5warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
5
8
7
2
1
3
6
min. 50mm
6
7
1
Ruukki SP2B E-PIR
1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej,
nieszkodliwej
środowiska
naturalnego
i warstwy
SzerokoĞü
modularnadla
w=1000mm
SzerokoĞü
modularna
w=1000mm
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej
izolacyjności
2
8 cieplnej.
6
5
3
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
3. Profilowanie okładzin
tworzące1harmonijny wygląd.
1
4. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający
montaż.
4 7
5. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie
zwiększające
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
6.Ciągła uszczelka poliizocyjanurowa aplikowana podczas produkcji, zapewniająca izolacyjność cieplną
i szczelność styku.
7. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego
(stabilność parametrów cieplnych płyt).
min. 50mm
SzerokoĞü modularna
w=1000mm
SzerokoĞü modularna
w=1000mm
SzerokoĞü
modularna w=1000mm
SzerokoĞü
modularna w=1000mm
1
min. 50mm
6
min. 50mm
SzerokoĞü modularna w=1100mm
2
3
1
4
5
4
2 6
5
1
1
7
310
8
9
Ruukki SP2C E-PIR
1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej,
nieszkodliwej
dla modularna
środowiska
naturalnego
i warstwy
SzerokoĞü
w=900mm
SzerokoĞü
modularna w=900mm
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej
9
2
izolacyjności cieplnej. 7 6
l
l
Ruukki SP2C PU
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
3. Profilowanie okładzin tworzące
harmonijny
1
1 wygląd.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
5. Specjalnie ukształtowana
mikrokomora zabezpie3 4 5
8
-czająca przed kapilarnym podciąganiem wody.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
7. Ciągła uszczelka poliizocyjanurowa aplikowana podczas produkcji, zapewniająca izolacyjność cieplną
i szczelność styku.
8. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego
(stabilność parametrów cieplnych płyt).
Ruukki SP2C PU
Ruukki SPF PU
Zakres zastosowań
Płyty z rdzeniem z poliizocyjanuratu stosowane są do
lekkiej obudowy konstrukcji hal przemysłowych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych,
wystawienniczych, biurowych, socjalnych, usługowych,
hangarów, garaży, warsztatów, budynków administracyjnych, użyteczności publicznej, magazynów, przechowalni, chłodni, mroźni itp.
Stosowana przez producenta technologia wykonywania
płyt umożliwia dobór właściwych dla danego zastosowania powłok organicznych. Szczegółowa charakterystyka
właściwości cieplnych, wytrzymałościowych, akustycznych, ochrony przeciwpożarowej i odporności korozyjnej
przedstawiona jest w dalszej części katalogu. O rodzaju
i układzie płyt warstwowych decyduje projektant, kierując
się przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji,
możliwym oddziaływaniem środowiska wewnętrznego
i czynników atmosferycznych. Mając na uwadze dużą
wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej blach
stalowych, zaleca się stosowanie zarówno płyt ścien-
l
nych, jak i płyt dachowych (elewacje zewnętrzne) w kolorach jasnych. Okładziny zewnętrzne płyt w kolorach
ciemnych z powodu znacznie większych niż dla kolorów
jasnych obciążeń termicznych mogą ulec deformacji
i odkształceniom.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się w takim przypadku:
dla płyt ściennych, stosowanie układów jednoprzęsłowych,
dla płyt dachowych, ograniczenie długości do maksy-malnych wynikających z obliczeń uwzględniających
obciążenia cieplne,
w każdym przypadku stosowanie obowiązujących
tablic obciążeń.
Płyty przeznaczone są do stosowania w temperaturach
niskich i normalnych. Temperatura stała na powierzchni
płyt nie powinna przekraczać +60 °C (okresowo nie
wyższa niż +90 °C).
8
l
l
l
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Izolacyjność cieplna
poliizocyjanurat tworzący rdzeń płyt Ruukki SPF E-PIR,
SP2D E-PIR, SP2B E-PIRi SP2C E-PIR charakteryzuje
się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. Wartości wspóczynnika przenikania ciepła Uc podano w tabelach 4 i 5.
l
Zakres stosowania płyt warstwowych ustalono w wyniku obliczeń cieplno-wilgotnościowych z uwzględnieniem wpływu mostków termicznych.
Tabela 4
l
Współczynnik przenikania ciepła przegrody Uc płyt ściennych Ruukki SPF E-PIR, SP2D E-PIR i SP2B E-PIR
Rodzaj płyty
Uc [W/m2·K]
Ruukki SPF98/80E-PIR
0,25
Ruukki SP2D60E-PIR
0,40
Ruukki SP2D80E-PIR
0,27
Ruukki SP2D100E-PIR
0,21
Ruukki SP2D120E-PIR
0,17
Ruukki SP2B40E-PIR
0,54
Ruukki SP2B60E-PIR
0,35
Ruukki SP2B80E-PIR
0,26
Ruukki SP2B100E-PIR
0,20
Tabela 5
l
Współczynnik przenikania ciepła przegrody Uc płyt dachowych Ruukki SP2C E-PIR
Rodzaj płyty
Uc [W/m2·K]
Ruukki SP2C80/40E-PIR
0,50
Ruukki SP2C100/60E-PIR
0,34
Ruukki SP2C120/80E-PIR
0,26
Ruukki SP2C140/100E-PIR
0,20
Ruukki SP2C160/120E-PIR
0,17
Ruukki SP2C210/170E-PIR
0,12
9
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Odporność korozyjna
Dzięki zastosowaniu odpowiednich powłok organicznych
stanowiących ostatnią warstwę zabezpieczającą okładzin (zewnętrznych i/lub wewnętrznych) płyt warstwowych Ruukki lub niestandardowych okładzin (zewnętrznych i/lub wewnętrznych) można uzyskać zróżnicowaną
odporność korozyjną. Na podstawie przeprowadzonych
badań, które obejmowały sprawdzenie odporności korozyjnej nw. powłok i okładzin, ustalono:
Płyty warstwowe ze standardową powłoką poliestrową
(grubość 25 µm) można stosować w środowiskach
C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,
Płyty warstwowe w wykonaniu specjalnym z powłoką
Hiarc (grubość 27 µm) można stosować w środowiskach C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,
Płyty warstwowe w wykonaniu specjalnym z powłoką
z folii PVC (grubość 120 µm) można stosować w środowiskach C1 do C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,
Płyty warstwowe w wykonaniu specjalnym
z okładziną ze stali nierdzewnej (grubość 0,60 lub
0,55 mm) można stosować w środowiskach C1 do
C5-M wg PN-EN ISO12944-2:2001.
l
l
l
l
l
l
l
Parametry akustyczne
Płyty ścienne Ruukki SPF E-PIR charakteryzują się
następującymi minimalnymi wskaźnikami izolacyjności
akustycznej: RW ≥ 25 dB, RA1 ≥ 23 dB, RA2 ≥ 21 dB.
Płyty ścienne Ruukki SP2D E-PIR i Ruukki SP2B E-PIR
charakteryzują się następującymi minimalnymi wskaźnikami izolacyjności akustycznej:
RW ≥ 24 dB,RA1 ≥ 22 dB, RA2 ≥ 20 dB.
Płyty dachowe Ruukki SP2C E-PIR charakteryzują się
następującymi minimalnymi wskaźnikami izolacyjności
akustycznej: RW ≥ 24 dB, RA1 ≥ 22 dB, RA2 ≥ 20 dB;
Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO 717-1:1999 wskaźniki świadczą, że płyty Ruukki z rdzeniem z poliizocyjanuratu z akustycznego punktu widzenia mogą być stosowane:
na obudowy i przegrody wewnętrzne hal przemysłowych – jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania
w stosunku do izolacyjności akustycznej właściwej
tych przegród nie są większe od podanych obok,
do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wysta-wowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-02151-3:1999 lub przy
indywidualnym wyznaczaniu wymagań w zależności
od konkretnego rozwiązania obiektu (usytuowanie,
przeszklenie, adaptacja wnętrza),
do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie
są stawiane wymagania akustyczne.
l
l
Kategorie korozyjności oraz przykłady typowych
środowisk wg PN-EN ISO 12944-2:2001
Kategoria korozyjności C1 (bardzo mała):
wewnątrz – ogrzewane budynki z czystą atmosferą,
np. biura, sklepy, szkoły, hotele.
Kategoria korozyjności C2 (mała):
na zewnątrz – atmosfery w małym stopniu
zanieczyszczone, głównie tereny wiejskie,
wewnątrz – budynki nieogrzewane, w których może
występować kondensacja, np. magazyny, hale
sportowe.
Kategoria korozyjności C3 (średnia):
na zewnątrz – atmosfery miejskie i przemysłowe,
średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV);
obszary przybrzeżne o małym zasoleniu,
wewnątrz – pomieszczenia produkcyjne o dużej
wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza,
np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.
Kategoria korozyjności C4 (duża):
na zewnątrz – obszary przemysłowe i przybrzeżne
o średnim zasoleniu,
wewnątrz – zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie.
Kategoria korozyjności C5-I (b. duża, przemysłowa):
na zewnątrz – obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze,
wewnątrz – budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
Kategoria korozyjności C5-M (b. duża, morska):
na zewnątrz – obszary przemysłowe i przybrzeżne
o bardzo dużym zasoleniu,
wewnątrz – budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i bardzo dużym zanieczyszczeniem.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
10
Ochrona przeciwpożarowa
Obudowa z płyt Ruukki z rdzeniem z poliizocyjanuratu
podlega klasyfikacji ze względu na:
reakcję na ogień,
oddziaływanie ognia zewnętrznego,
odporność ogniową,
stopień rozprzestrzeniania ognia.
Wyniki badań ogniowych ścian i dachów z płyt
Ruukki z rdzeniem z poliizocyjanuratu przedstawiono
w tabelach 6–10.
l
l
l
l
l
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
l
Klasyfikacja ogniowa ścian i przekryć dachowych z płyt Ruukki z rdzeniem z poliizocyjanuratu Badany element
Tabela 6
Reakcja na ogień
Stopień
rozprzestrzeniania
ognia
Oddziaływanie
ognia
zewnętrznego
Ściana z płyt Ruukki SPF98/80E-PIR
B-s3, d0
NRO
•
Ściana z płyt Ruukki SP2D60E-PIR
SP2D80E-PIR, SP2D100E-PIR, SP2D120E-PIR
B-s2, d0
NRO
•
Ściana z płyt Ruukki SP2B40E-PIR, SP2B60E-PIR
SP2B80E-PIR, SP2B100E-PIR
B-s2, d0
NRO
•
Przekrycie dachowe z płyt Ruukki SP2C80/40E-PIR,
SP2C100/60E-PIR, SP2C120/80E-PIR,
SP2C140/100E-PIR, SP2C160/120E-PIR,
SP2C210/170E-PIR
B-s2, d0
NRO
BROOF (t1)
Oznaczenia:
NRO – nierozprzestrzeniające ognia
I – izolacyjność ogniowa
E – szczelność ogniowa
EI – odporność ogniowa
W – promieniowanie
Przykład: EI 15 oznacza, że izolacyjność ogniowa (I) i szczelność ogniowa (E) są zachowane w czasie dłuższym niż 15 min, co jest równoznaczne z tym, że
minimalna odporność ogniowa wynosi 15 minut.
l
Klasyfikacja odporności ogniowej płyty Ruukki SP2B E-PIR
Tabela 7
grubość płyty
[mm]
40
60
80
100
odporność
ogniowa
–
–
–
EI 152, EI 153,
El 301, EW 301
Maksymalna odległość między podporami 4,0 m (montaż poziomy) i 4,0 m (montaż pionowy).
Maksymalna odległość między podporami 11,2 m (montaż poziomy) i 4,0 m (montaż pionowy).
3
Maksymalna odległość między podporami 12,0 m (montaż poziomy) i 4,0 m (montaż pionowy) - obowiązuje dla okładzin ze stali nierdzewnej.
1
2
l
Klasyfikacja odporności ogniowej płyty Ruukki SP2D E-PIR
grubość płyty
[mm]
odporność
ogniowa
1
Tabela 8
60
80
100
120
od strony wewnętrznej
–
EI 151
EI 151
EI 151
od strony zewnętrznej
–
–
EI 151
EI 151
Maksymalna odległość między podporami 6,3 m (montaż poziomy) i 4,0 m (montaż pionowy).
11
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
l
Klasyfikacja odporności ogniowej płyty Ruukki SP2C E-PIR
Tabela 9
grubość płyty
[mm]
80/40
100/60
120/80
140/100
210/170
160/120
210/170
odporność
ogniowa
REI 151
RE 601
REI 202
RE 302
REI 151
RE 601
REI 202
RE 302
REI 151
RE 601
REI 303
RE 302
REI 151
RE 601
REI 303
RE 302
REI 151
RE 601
REI 303
RE 302
REI 151
RE 601
REI 303
RE 302
REI 151
RE 601
REI 303
RE 302
Moment zginający w przęśle Md ≤ 0,0672 kNm/m; moment zginający na podporze Md ≤ -0,1200 kNm/m; obciążenie śniegiem 0,2xS do uwzględnienia w
kalkulacjach.
Moment zginający w przęśle Md ≤ 0,0697 kNm/m; moment zginający na podporze Md ≤ -0,1245 kNm/m; obciążenie śniegiem 0,2xS do uwzględnienia w
kalkulacjach.
3
Moment zginający w przęśle Md ≤ 0,0896 kNm/m; moment zginający na podporze Md ≤ -0,1600 kNm/m; obciążenie śniegiem 0,2xS do uwzględnienia w
kalkulacjach.
1
2
l
Klasyfikacja odporności ogniowej płyty Ruukki SPF E-PIR
Tabela 10
grubość płyty
[mm]
odporność
ogniowa
98/80
od strony wewnętrznej
EI 151
od strony zewnętrznej
-
Maksymalna odległość między podporami 3,0 m (montaż poziomy) i 3,0 m (montaż pionowy).
1
Mocowanie płyt do konstrukcji
Na poniższych rysunkach przedstawiono zasady rozmieszczenia łączników, a także zalecaną minimalną ich
liczbę.
l
Płyty ścienne
Ruukki SPF E-PIR – 1 komplet łączników w miejscu
łączenia płyt:
– 1 komplet zawiera 2 łączniki Ł01 lub Ł02 oraz 1 łącznik
Ł04 lub Ł12 na rygiel lub słup,
l
Ruukki SP2B E-PIR:
Układ jednoprzęsłowy: 2 lub 3 łączniki Ł01 lub Ł02
na podporze skrajnej w zależności od przyjętego
obciążenia;
Układ dwuprzęsłowy i wieloprzęsłowy: 2 lub 3
łączniki Ł01 lub Ł02 na podporze skrajnej oraz 3
lub 4 łączniki Ł01 lub Ł02 na podporze środkowej w
zależności od przyjętego obciążenia;
Płyty dachowe
Ruukki SP2C E-PIR:
Układ jednoprzęsłowy, dwuprzęsłowy i wieloprzęsłowy: 1, 2 lub 3 łączniki Ł01 lub Ł02 na płatew w
zależności od przyjętego obciążenia;
l
Ruukki SP2D E-PIR – 1 komplet łączników w miejscu
łączenia płyt:
– 1 komplet zawiera 2 łączniki Ł01 lub Ł02 oraz
1 łącznik Ł16 na rygiel lub słup,
12
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Łączenie płyt dachowych na długości
Minimalny spadek dachu dla płyt dachowych Ruukki wynosi dla płyt ciągłych i bez świetlików dachowych >5%.
l
Płyty dachowe Ruukki SP2C E-PIR, które będą łączone na długości, mogą być dostarczane z naciętą
na końcu okładziną wewnętrzną. W celu uzyskania
prawidłowego połączenia musi być ona usunięta
wraz z rdzeniem podczas montażu płyt. Długość
obszaru pozbawionego rdzenia wynosi 250 mm. Na
indywidualne zamówienie klienta, w przypadku bardzo długich połaci dachowych, możemy dostarczyć
płyty dachowe o długościach do 21 m.
Wyróżnia się dwa rodzaje płyt, które różnią się
podcięciem (prawe i lewe):
Minimalny spadek dachu dla płyt dachowych Ruukki
łączonych na długości lub ze świetlikami dachowymi
wynosi >7%.
Łączniki do montażu płyt
Płyty Ruukki mocowane są do konstrukcji za pomocą
łączników samowiercących. Zastosowanie takiego
rozwiązania zapewnia szybkość montażu, pewność
mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej ścian. Łączniki samowiercące
służą do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji
stalowej o maksymalnej grubości ścianki 12 mm. Dobór
łączników do poszczególnych typów płyt przedstawiono
w tabeli 11.
Zaletami tego systemu mocowania są:
jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie
prawidłowego połączenia,
wyeliminowanie konieczności zakupu dodatkowych
narzędzi (wiertła),
możliwość osadzenia łączników przy użyciu tylko
jednego narzędzia – wkrętarki,
optymalne warunki wiercenia, gdyż każdy łącznik
posiada własny element skrawający wykorzystywany
tylko przy wierceniu jednego otworu podczas mocowania,
dzięki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego pod łbem łącznika oraz podkładki z wulkanizowaną
warstwą EPDM-u połączenie jest bardzo szczelne,
bardzo wysokie i jednakowe wartości sił wyrywających
z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie
średnicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu.
l
Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją.
Wszystkie łączniki posiadają podkładkę z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na długoletni okres
użytkowania z zachowaniem elastyczności elementu
uszczelniającego. Do specjalnych zastosowań łączniki
wraz z podkładkami mogą być wykonywane ze stali
nierdzewnej. Możliwe jest zastosowanie innych łączników w przypadku mocowania płyt do nw. rodzajów
podłoży:
w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub
konstrukcji stalowej o grubości ścianki powyżej 12 mm
polecamy łączniki samogwintujące z odpowiednim
zarysem gwintu,
w przypadku mocowania do elementów betonowych proponujemy zastosowanie specjalnego kołka
samokotwiącego, który nie wymaga żadnych dodatkowych elementów rozprężnych w betonie; średnica
wstępnego otworu zarówno w płycie, jak i w elemencie
betonowym, odpowiada średnicy nominalnej kołka,
a do montażu potrzebny jest tylko młotek i wiertarka
udarowa.
Oferujemy łączniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej – białe. Na specjalne życzenie możliwe jest dostarczenie łączników z łbami i podkładkami malowanymi
proszkowo metodą elektrostatyczną w kolorze zewnętrznej okładziny płyty warstwowej.
l
l
l
l
l
l
l
l
13
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
• grubość ścianki: 3,0 ± 12,0 mm
Grubość płyty
Typ płyty
SP2B
E-PIR
SP2C
E-PIR
SP2D
E-PIR
SPF
E-PIR
[mm]
Oznaczenie
katalogowe
Kod SAP
5.5
5.5
6.3
Łączniki przeznaczone do montażu płyt Ruukki SPF E-PIR, SP2D E-PIR, SP2B E-PIR i SP2C E-PIR
6.3
l
• grubość ścianki: 1,5 ± 5,0 mm
Oznaczenie
katalogowe
Kod SAP
40
Ł01A
S1H55070D12S9XXXXY
Ł02A
S1H55065D06S9XXXXY
60
Ł01B
S1H55110D12S9XXXXY
Ł02B
S1H55090D06S9XXXXY
80
Ł01C
S1H55130D12S9XXXXY
Ł02C
S1H55110D06S9XXXXY
100
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02D
S1H55125D06S9XXXXY
80/40
Ł01C
S1H55130D12S9XXXXY
Ł02C
S1H55110D06S9XXXXY
80/40 (dolina)
Ł01A
S1H55070D12S9XXXXY
Ł02A
S1H55065D06S9XXXXY
100/60
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02D
S1H55125D06S9XXXXY
100/60 (dolina)
Ł01B
S1H55110D12S9XXXXY
Ł02B
S1H55090D06S9XXXXY
120/80
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02E
S1H55175D06S9XXXXY
120/80 (dolina)
Ł01C
S1H55130D12S9XXXXY
Ł02C
S1H55110D06S9XXXXY
140/100
Ł01E
S1H55185D12S9XXXXY
Ł02E
S1H55175D06S9XXXXY
140/100 (dolina)
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02D
S1H55125D06S9XXXXY
160/120
Ł01F
S1H55230D12S9XXXXY
Ł02F
S1H55230D06S9XXXXY
160/100 (dolina)
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02E
S1H55175D06S9XXXXY
210/170
Ł01G
S1H55285D12S9XXXXY
Ł02G
S1H55275D06S9XXXXY
210/170 (dolina)
Ł01F
S1H55230D12S9XXXXY
Ł02F
S1H55230D06S9XXXXY
60
Ł01A
S1H55070D12S9XXXXY
Ł02A
S1H55065D06S9XXXXY
S1H55090D06S9XXXXY
80
Ł01B
S1H55110D12S9XXXXY
Ł02B
100
Ł01C
S1H55130D12S9XXXXY
Ł02C
S1H55110D06S9XXXXY
120
Ł01D
S1H55150D12S9XXXXY
Ł02E
S1H55175D06S9XXXXY
98/80
Ł01B
S1H55110D12S9XXXXY
Ł02B
S1H55090D06S9XXXXY
Klucz kodowy SAP:
XXXX = kolor (RR20 = RR20. R750 = RR750, 9002 = RAL902)
Y = ilość łączników w pudełku (A = 50, B = 100, C - 250, D = 500)
Uwagi:
Dla płyt Ruukki SPF E-PIR dodatkowo należy stosować łącznik Ł04, Ł04 C/N lub Ł12
Dla płyt Ruukki SP2D E-PIR dodatkowo należy stosować łącznik Ł16 lub Ł16 C/N
Ł03 - łącznik do mocowania obróbek blacharskich lub listwy na połączeniu płyt
14
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
l
Ogólne wytyczne montażu płyt
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić
konstrukcję pod względem dokładności jej wykonania
i zgodności z projektem.
Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy
zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin zewnętrznych po montażu – nie później niż 2 miesiące
od momentu zakupu płyty (rys. nr 1). Dla płyt pokrytych lakierem metalicznym (np. RAL 9006) należy
przed rozpoczęciem montażu poderwać folię ochronną
z krawędzi wzdłużnych. Płyty Ruukki SP2B E-PIR,
SPB W są pokryte od strony wnętrza budowanego
obiektu folią w kolorze niebieskim.
W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem
cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno odbywać
się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem, np.
filcem.
l
l
l
Rys. nr 1. Zdejmowanie folii ochronnej z okładzin płyt.
l
Rys. nr 3. Wkrętarka do mocowania łączników.
l
l
l
Rys. nr 4. Prawidłowo zamocowany łącznik.
Strona elewacyjna/zewnętrzna płyt Ruukki SP2B
E-PIR i SPB W jest oznaczona poprzez nadruk na
boku płyty: “elewacja↓outside↓фасaд”.
Strzałki wskazują okładzinę zewnętrzną płyty.
Montaż płyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje
utratę gwarancji!
Podane w niniejszym katalogu rozwiązania rysunkowe
detali płyt Ruukki są rozwiązaniami rekomendowanymi przez firmę Ruukki Polska Sp. z o.o. Ostateczną
decyzję w sprawie kształtu poszczególnych rozwiązań
podejmuje projektant.
Firma Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędów
projektowych i montażowych.
Do przycinania płyt zaleca się stosowanie pilarek
o drobnozębnych brzeszczotach lub specjalistycznych
pił tarczowych, a do obróbek blacharskich – nożyc
ręcznych. Nie wolno stosować szlifierek kątowych do
cięcia płyt i obróbek (rys. nr 2)!
Rys. nr 2. Cięcie płyt.
l
Nie należy prowadzić montażu płyt, gdy prędkość
wiatru przekracza 9 m/s, a także w czasie opadów
atmosferycznych lub w gęstej mgle.
Codziennie po zakończeniu pracy należy usunąć
opiłki i inne zabrudzenia powstałe w trakcie montażu
płyt.
Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w katalogu dotyczącym instrukcji montażu płyt warstwowych Ruukki.
X
l
l
l
Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych do stosowania przez producenta płyt warstwowych. Rodzaje łączników podano
w tabeli 10. Stosowanie innych łączników wymaga
akceptacji producenta płyt warstwowych.
Do właściwego mocowania łączników należy stosować
specjalistyczne wkrętarki (rys. nr 3 i 4).
Montaż płyt z okładzinami z III grupy kolorów [tabela 3,
str. 7], należy wykonywać w temperaturze otoczenia
min 10°C
l
Materiały uszczelniające
Butylowe masy uszczelniające
– Sikaflex®-11 FC+, Butylene-X,
Masy uszczelniające trwale elastyczne
– Sikaflex® PRO-3 WF,
Masy uszczelniające zwiększające odporność ogniową
– PROMASEAL®-Mastic,
Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów
instalacyjnych dachu – Terostat MS-9320 i MS-930.
l
l
l
l
l
l
15
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S00
Rozmieszczenie szczegółów montażowych –
obudowa z płyt warstwowych Ruukki z rdzeniem
z poliizocyjanuratu.
l
M27/S1
0
M30/S1
0
M04/S3
3
M04/S3
4
M04/S2
7
M04/S0
8
M04/S0
9
M04/
/S05
M27 05
/S
0
3
M S05
/
M32
S03
/S22
M04 23
/S
4
0
M
/S24
4
0
M
/S25
M04 26
/S
4
M0
M04/S0
1
M32/S2
3
M30/S2
3
M27/S2
3
M04/S0
2
M04/S2
/S09
M27 09
/S
0
3
M
/S09
M32 30
/S
M32
/S06
M04
M27/
S
M30/ 03
S
M32/ 03
S03
/S08
M27 6
/S0
7
M2 08
/S
M30 06
/S
0
3
M
1
/S12
M32 S31
/
M32
M04
/S0
7
/S04
M27 S28
/
7
M2 04
/S04
2/S
M30 S27 M3 /S27
/
2
M30 S28 M3
/
M30
16
/S01
M30 02
/S
M30 21
/S
0
3
M
/S22
0
3
M
/S01
M27 02
/S
7
2
M
/S21
M27 22
/S
M27 01
/S
M32 02
/S
2
3
M
/S21
M32 22
/S
M32
/S24
M27 26
/S
M27 29
/S
7
2
M
/S24
0
3
M
/S25
0
M3 26
/S
M30 29
/S
0
3
M
/S24
M32 25
/S
M32 26
/S
2
3
M
/S29
2
3
M
/S07
M30 7
/S0
M27
M04
/
M04 S04
/S0
5
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S01
Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Pionowy układ płyt.
l
7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
9. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.
10. Butylowa masa uszczelniająca w styku płyt.
11. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B01.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
17
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S02
Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Pionowy układ płyt.
l
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
10. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
11. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
12. Butylowa masa uszczelniająca w styku płyt.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B01.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, przerwana
okładzina na szerokość ~30 mm.
18
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S03
Styk płyt Ruukki SP2B E-PIR.
Pionowy układ płyt.
l
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
19
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S04
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do rygla
stalowego w narożniku. Pionowy układ płyt.
l
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
4. Obróbka narożnikowa EA1B03 lub EA1B04.
5. Obróbka narożnikowa EA1B05.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, przerwana
okładzina na szerokość ~30 mm
20
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S05
Zakończenie płyty Ruukki SP2B E-PIR.
Pionowy układ płyt.
l
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
9. Taśma butylowa.
1. Elementy stalowe wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Ruukki SP2C E-PIR.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego
lub Ł02 dla rygla zimnogiętego.
5. Obróbka gzymsowa EA1B06.
6. Obróbki indywidualne.
7. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokość ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
21
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S08
Połączenie okna i płyty Ruukki SP2B E-PIR
w styku płyt (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt.
l
9. Nit szczelny.
10. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
montażowa.
11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
12. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
13. Wkręt do metalu.
14. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Okno.
4. Obróbka Ruukki EA1B07.
5. Okapnik ścienny EA1B33.
6. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka Indywidualna.
22
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S10
Łączenie płyt Ruukki SP2B E-PIR na długości –
wysokie obiekty. Pionowy układ płyt.
l
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
6. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
4. Okapnik indywidualny.
23
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S11
Styk płyty ściennej Ruukki SP2B E-PIR z dachem
z blachy trapezowej. Pionowy układ płyt.
l
8. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
montażowa.
9. Orynnowanie wg projektu branżowego.
10. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Ruukki SP2B E-PIR.
2. Blacha trapezowa Ruukki.
3. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbka indywidualna gr. 1 mm.
6. Obróbki indywidualne.
7. Nit stalowy (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, przerwana
okładzina na szerokość ~30 mm.
24
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S21
Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Poziomy układ płyt.
l
7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
9. Uszczelka PU grubości 10 mm.
10. Kątownik podwalinowy.
11. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik indywidualny.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
25
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S22
Połączenie płyty Ruukki SP2B E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
9. Uszczelka PU grubości 10 mm.
10. Zetownik cokołowy.
11. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
12. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik indywidualny.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02 dla rygla zimnogiętego.
26
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S23
Styk płyt Ruukki SP2B E-PIR.
Poziomy układ płyt.
l
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
27
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S24
Mocowanie płyty Ruukki SP2B E-PIR do słupa
stalowego, podpora pośrednia. Poziomy układ płyt.
l
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
5. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B16.
28
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S26
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do słupa
stalowego, podpora skrajna – wariant 1. Poziomy
układ płyt.
l
5. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B16.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
29
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S28
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do słupa
stalowego w narożniku zewnętrznym. Poziomy układ płyt.
l
5. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka narożnikowa EA1B28.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
30
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S29
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do słupa
żelbetowego. Poziomy układ płyt.
l
1. Słup żelbetowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B16.
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
31
5. Łącznik do betonu z podkładką Ø 19.
6. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
8. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S30
Połączenie okna i płyty Ruukki SP2B E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Poziomy układ płyt.
l
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Obróbka cokołowa EA1B01.
7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
11. Nit stalowy (co ~300 mm).
12. Wkręt do metalu.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
32
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S31
Połączenie okna i płyty Ruukki SP2B E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Poziomy układ płyt.
l
6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka montażowa.
9. Nit stalowy (co ~300 mm).
10. Wkręt do metalu.
11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla słupka gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupka zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
33
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S32
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do słupa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
6. Łącznik Ł03.
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
8. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
9. Uszczelka samoprzylepna PU 4x10.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B40
(maks. długość 3000 mm).
4. Obróbka montażowa EA1B41
(L=100 mm w rozstawie co ~300 mm).
5. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
34
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S33
Mocowanie płyt Ruukki SP2B E-PIR do słupa
stalowego w narożniku zewnętrznym – wariant 2.
Poziomy układ płyt.
l
5. Łącznik Ł03.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x10.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2B E-PIR.
3. Obróbka narożnikowa EA1B42
(maks. długość 3000 mm).
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
35
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M27/S41
Ściana działowa z płyt Ruukki SP2B E-PIR.
Pionowy układ płyt.
l
1. Ruukki SP2B E-PIR.
2. Kątownik mocujący.
3. Uszczelka samoprzylepna PU.
36
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S01
Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Pionowy układ płyt.
l
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B01.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
7. Łącznik Ł16.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
11. Butylowa masa uszczelniająca w styku płyt.
12. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
37
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S02
Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Pionowy układ płyt.
l
7. Łącznik Ł16.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
10. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
11. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
12. Butylowa masa uszczelniająca w styku płyt.
13. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B01.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
38
Zawarto
rysunku
Styk p Opis
yt Ruukki
SP2D
PU z rdzeniem z poliizocyjanuratu
produktu • Płyty
warstwowe
Pionowy uk ad p yt
Data
Data zmiany
l M30/S03
Opracowa
Zmiana
Skala
Obiekt
Ruukki
Styk
płyt Ruukki SP2D E-PIR.
Pionowy
1:2 układ płyt.
Nr rysunku
Oznaczenie szczegó u
.
-
M30/S03
.
Nr pliku
P2001/003-00040
.
1
4
2
3
2
1000
1
3
4
2
4
modu 1000
3
1000
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
3. cznik 01 dla rygla gor cowalcowanego
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
lub 02 dla rygla zimnogi tego
2. Ruukki SP2D E-PIR.
4. cznik 16
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
C Ruukki
Copyright
Corporation.
4. Łącznik
Ł16.
39
Zmiana
Zawarto
rysunku
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Mocowanie
p yty Ruukki SP2D PU
do s upa stalowego w naro niku zewn trznym.
Pionowy uk ad p yt
Data
Data zmiany
.
Oznaczenie szczegó u
M30/S04
Zmiana
Mocowanie
Ruukki płyty Ruukki SP2D E-PIR
. do słupa
Skala stalowego w narożniku zewnętrznym.
Obiekt
1:2 układ płyt.
.
Pionowy
l
Opracowa
M30/S04
Nr rysunku
Zmiana
Nr pliku
P2001/003-00040
3
6
1
min. 25
5
7
3
6
5
4
ok adzina przerwana
na szeroko ci ~30 mm *
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
3. Obróbka naro nikowa EA1B28
4. cznik 01 dla s upa gor cowalcowanego
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
1. Słup
P.T. zimnogi
konstrukcji.
lubstalowy
02 dlawg
s upa
tego
pianka montażowa.
2. 5.
Ruukki
SP2D
E-PIR.
cznik 03 (co ~500 mm)
3. Obróbka
narożnikowa
EA1B28.
6. Impregnowana uszczelka PU lub pianka monta owa
* w przypadku
o podwy szonych
wymaganiach
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
* w przypadku
obiektów obiektów
o podwyższonych
wymaganiach
w stosunku do izolacyjno ci termicznej, ok adzina
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
w stosunku
do izolacyjności
przerwa
na szerokotermicznej,
~30 mm okładzina
5. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
przerwana na szerokość ~30 mm.
Copyright
C
Ruukki Corporation.
40
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S05
Zakończenie płyty Ruukki SP2D E-PIR.
Pionowy układ płyt.
l
9. Nit jednostronny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
11. Taśma butylowa.
1. Elementy stalowe wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Ruukki SP2C E-PIR.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Łącznik Ł16.
6. Obróbka gzymsowa EA1B06.
7. Obróbki indywidualne.
8. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana jest na szer. ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
41
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S08
Połączenie okna z płytą Ruukki SP2D E-PIR w styku
płyt (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt.
l
9. Obróbka indywidualna.
10. Nit szczelny.
11. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
montażowa.
12. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
13. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
14. Wkręt do metalu.
15. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 lub Ł02 – poza stykiem.
5. Obróbka Ruukki EA1B07.
6. Okapnik ścienny EA1B33.
7. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
8. Obróbka indywidualna.
42
Zawarto
czenie pOpis
ytproduktu
Ruukki
• PłytySP2D
warstwowePU
z rdzeniem z poliizocyjanuratu
na d ugo ci-wysokie obiekty.
Pionowy uk ad p yt
ata
Data zmiany
Opracowa
kala
rysunku
l
M30/S10
Zmiana
.
Łączenie płyt Ruukki SP2D.E-PIR na długości –
Ruukki
1:2
Nr rysunku
Oznaczenie szczegó u
Zmiana
-
M30/S10
wysokie obiekty. Pionowy
Obiekt układ płyt.
Nr pliku
P2001/003-00040
.
2
4
7
8
1
3
6
5
3
4
2
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji
1. Rygiel stalowy2.wg
P.T. konstrukcji.
Ruukki
SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. cznik 01 dla rygla gor cowalcowanego lub 02 dla rygla zimnogi tego
lub pianka montażowa.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego
4. zimnogiętego.
cznik 16
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna
lub Ł02 dla rygla
w styku płyt.
4. Łącznik Ł16. 5. Okapnik indywidualny
8.
Uszczelka
5. Okapnik indywidualny.
owasamoprzylepna PU 4x20.
6. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
monta
7. Masa uszczelniaj ca trwale elastyczna w styku p yt
43
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S11
Styk płyty ściennej Ruukki SP2D E-PIR z dachem
z blachy trapezowej. Pionowy układ płyt.
l
8. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
montażowa.
9. Orynnowanie wg projektu branżowego.
10. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
1. Ruukki SP2D E-PIR.
2. Blacha trapezowa Ruukki.
3. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbka indywidualna gr. 1 mm.
6. Obróbki indywidualne.
7. Nit stalowy (co ~300 mm).
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokość ~30 mm.
44
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S21
Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Poziomy układ płyt.
l
7. Indywidualna belka cokołowa.
8. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
5. Łącznik Ł16.
6. Impregnowana uszczelka PU lub pianka
montażowa.
UWAGI:
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
ściśniętą uszczelkę w min. 30%.
45
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S22
Połączenie płyty Ruukki SP2D E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
UWAGI:
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
ściśniętą uszczelkę w min. 30%.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
5. Łącznik Ł16.
6. Impregnowana uszczelka PU.
7. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
8. Uszczelka samoprzylepna PU.
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokość ~30 mm.
46
Zawarto
rysunku
Styk p yt Ruukki SP2D PU.
Poziomy uk ad p yt
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Data zmiany
Zmiana
Opracowa
Skala
Ruukki
l
M30/S23
Obiekt
Oznaczenie szczegó u
.
M30/S23
.
Zmiana
Nr pliku
1:2 Styk płyt Ruukki SP2D E-PIR..
P2001/003-00040
Poziomy układ płyt.
1
Nr rysunku
4
2
1000
3
modu 1000
Data
4
2
modu 1000
3
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
1. Słup stalowy 3.
wg P.T.
konstrukcji.
cznik
01 dla s upa gor cowalcowanego lub 02 dla s upa zimnogi tego
2. Ruukki SP2D4.E-PIR.
cznik 16
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego
lub Ł02 dla słupa zimnogiętego.
4. Łącznik Ł16.
47
Copyright
C
Ruukki Corporation.
Zawarto
Mocowanie p yty Ruukki SP2D PU
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
do s upa stalowego, podpora po rednia.
Poziomy uk ad p yt
Data zmiany
cowa
a
rysunku
l
M30/S24
Zmiana
Oznaczenie szczegó u
.
Ruukki Mocowanie płyty Ruukki. SP2D E-PIR do słupa
Obiekt
Zmiana
-
M30/S24
Nr pliku
stalowego, podpora pośrednia. Poziomy układ płyt.
1:2
Nr rysunku
P2001/003-00040
.
1
2
4
3
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
3. cznik 01 dla s upa gor cowalcowanego lub 02 dla s upa zimnogi tego
4. wg
cznik
16
1. Słup stalowy
P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego
lub Ł02 dla słupa zimnogiętego.
4. Łącznik Ł16.
48
C
Mocowanie p yt Ruukki SP2D PU
Opis produktu • podpora
Płyty warstwoweskrajna
z rdzeniem z -poliizocyjanuratu
do s upa stalowego,
wariant I.
Poziomy uk ad p yt
a
Data zmiany
Zmiana
acowa
la
rysunku
Zawarto
Ruukkil M30/S26
Zmiana
-
M30/S26
.
Mocowanie płytyObiekt
Ruukki SP2D E-PIR do słupa
. – wariant 1.
stalowego, podpora skrajna
Poziomy układ płyt.
1:2
Copyright
Nr rysunku
Oznaczenie szczegó u
.
Nr pliku
P2001/003-00040
1
min. 25
2
min. 25
3
7
2
~20
5
6
4
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
3. cznik 01 dla s upa gor cowalcowanego lub 02 dla s upa zimnogi tego
4. cznik
03konstrukcji.
(co ~500 mm)
5. Obróbka stykowa EA1B16.
1. Słup stalowy
wg P.T.
6. Uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa.
2. Ruukki
E-PIR.
5.SP2D
Obróbka
stykowa EA1B16
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
3. Łącznik
Ł01
dla
słupa
gorącowalcowanego
6. Uszczelka PU lub pianka monta owa
płyt.
lub Ł02 dla słupa zimnogiętego.
7. Masa uszczelniaj ca trwale elastyczna w styku p yt
4. Łącznik Ł03 (co ~500 mm).
49
C
Ruukki Corporation.
Zawarto
rysunku
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Mocowanie p yt Ruukki SP2D PU
do s upa stalowego w naro niku - wariant I.
Poziomy uk ad p yt
Data zmiany
M30/S28
.
Mocowanie płyty
Ruukki SP2D E-PIR do słupa
Zmiana
owa
Ruukki
stalowego w narożniku. – wariant 1. Obiekt
Poziomy układ
płyt.
l
1:2
Nr rysunku
Oznaczenie szczegó u
Zmiana
-
M30/S28
Nr pliku
P2001/003-00040
.
2
5
1
4
min. 25
2
7
4
6
3
ok adzina przerwana
na szeroko ci ~30 mm *
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
płyt.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
nikowanarożnikowa
EA1B28 EA1B28.
3. Obróbka naro
3. Obróbka
4. cznik 01
s upa
gor
lub 02 dla
* wtego
4. dla
Łącznik
Ł01
dlacowalcowanego
słupa gorącowalcowanego
lub s upa zimnogi
przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
Ł02 ~500
dla słupa
zimnogiętego.
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
5. cznik 03 (co
mm)
5. Łącznik
Ł03 (copoliuretanowa
~500 mm).
przerwana na szerokość ~30 mm.
6. Impregnowana
uszczelka
lub pianka monta owa
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
7. Masa uszczelniaj ca trwale elastyczna w styku p yt
pianka montażowa.
50
* w przypadku obiektów o podwy szonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjno ci termicznej, ok adzina
przerwa na szeroko ~30 mm
Zawarto
rysunku
Mocowanie
p yt Ruukki SP2D PU
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
do s upa elbetowego.
Poziomy uk ad p yt
Data
Data zmiany
Zmiana
Opracowa
l M30/S29
Skala
Ruukki
Nr rysunku
Oznaczenie szczegó u
.
-
M30/S29
.
Mocowanie płyty Ruukki SP2D E-PIR do słupa
Obiekt
żelbetowego. Poziomy układ płyt.
1:2
.
Nr pliku
P2001/003-00040
4
8
2
Zmiana
min. 25
3
6
2
min. 25
~20
1
Copyright
5
7
1. S up elbetowy wg PT konstrukcji
2. Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, SP2B100PU
3. Obróbka naro nikowa EA1B16
4. Impregnowana uszczelka PU lub pianka monta owa
5. cznik do betonu z podk adk O19
6. cznik 03 (co ~500 mm)
1. Słup żelbetowy wg P.T.
konstrukcji.samoprzylepna PU 4x20 5. Łącznik do betonu z podkładką Ø 19.
7. Uszczelka
6. Łącznik
2. Ruukki SP2D E-PIR.8. Masa uszczelniaj ca trwale elastyczna
w stykuŁ03
p yt(co ~500 mm).
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
3. Obróbka narożnikowa EA1B16.
8. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
płyt.
pianka montażowa.
C
Ruukki Corporation.
51
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S30
Połączenie okna i płyty Ruukki SP2D E-PIR z ryglem
stalowym (przekrój pionowy). Poziomy układ płyt.
l
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Wkręt do metalu.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Obróbka cokołowa EA1B01.
7. Obróbka indywidualna.
52
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S31
Połączenie okna i płyty Ruukki SP2D E-PIR z ryglem
stalowym (przekrój poziomy). Poziomy układ płyt.
l
6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka montażowa.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
10. Wkręt do metalu.
11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Słupek stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla słupka gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupka zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
53
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S32
Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR do słupa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2. Poziomy układ płyt
l
6. Łącznik Ł03.
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
8. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
9. Uszczelka samoprzylepna 4x10.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B40
(maks. długość 3000 mm).
4. Obróbka montażowa EA1B41
(L=100 mm w rozstawie co ~300 mm).
5. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
54
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M30/S33
Mocowanie płyt Ruukki SP2D E-PIR do słupa
stalowego w narożniku – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
5. Łącznik Ł03.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna w styku
płyt.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x10.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2D E-PIR.
3. Obróbka narożnikowa EA1B42
(maks. długość 3000 mm).
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
55
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S01
Połączenie płyty Ruukki SPF98/80E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Pionowy układ płyt.
l
7. Łącznik Ł04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
11. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
12. Butylowa masa uszczelniająca.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B34.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
56
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S02
Połączenie płyty Ruukki SPF98/80E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Pionowy układ płyt.
l
7. Łącznik Ł04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
10. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
11. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
12. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
13. Butylowa masa uszczelniająca.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Rygiel cokołowy wg P.T. konstrukcji.
4. Obróbka cokołowa EA1B34.
5. Obróbka cokołowa EA1B02.
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
57
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S03
Styk płyt Ruukki SPF98/80E-PIR. Pionowy układ płyt.
l
UWAGI:
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
ściśniętą uszczelkę w min. 30%.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
4. Łącznik Ł04.
58
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S04
Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80E-PIR do słupa
stalowego w narożniku. Pionowy układ płyt.
l
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbka narożnikowa EA1B05.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
59
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S05
Zakończenie płyty Ruukki SPF98/80E-PIR.
Pionowy układ płyt.
l
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
10. Taśma butylowa.
1. Elementy konstrukcji stalowej wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Ruukki SP2C E-PIR.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Łącznik Ł04.
6. Obróbka gzymsowa EA1B06.
7. Obróbki indywidualne.
8. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
60
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S09
Połączenie okna PCV i płyty Ruukki SPF98/80E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Pionowy układ płyt.
l
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Wkręt do metalu.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Obróbka cokołowa EA1B01.
7. Obróbka indywidualna.
61
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S12
Połączenie okna PCV i płyty Ruukki SPF98/80E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Pionowy układ płyt.
l
6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka montażowa.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
10. Wkręt do metalu.
11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Słupek stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla słupka gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupka zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
62
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S21
Połączenie płyty Ruukki SPF98/80E-PIR z belką
podwalinową – wariant 1. Poziomy układ płyt.
l
7. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
8. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
5. Łącznik Ł04.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
UWAGI:
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
ściśniętą uszczelkę w min. 30%.
63
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S22
Połączenie płyty Ruukki SPF98/80E-PIR z belką
podwalinową – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
7. Belka cokołowa wg P.T. konstrukcji.
8. Uszczelka samoprzylepna PU.
1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
5. Łącznik Ł04.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
UWAGI:
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
ściśniętą uszczelkę w min. 30%.
64
Styk płyt Ruukki SPF PU/PIR
Poziomy układ płyt.
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Data zmiany
Zmiana
cował
1:3
opyright
Obiekt
Nr rysunku
-
M32/S23
.
Nr pliku
P2001/003-00041
.
M32/S23
Styk płyt Ruukki SPF98/80E-PIR.
Poziomy układ płyt.
l
Zmiana
900
2
900
1
4
3
900
a
Ruukki
.
Oznaczenie szczegółu
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
UWAGI:
1. Słup stalowy
wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki
SPF PU/PIR
Prawidłowo zamontowane płyty powinny mieć
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanegościśniętą
lub Ł02uszczelkę
dla słupa
zimnogiętego.
w min. 30%.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
4. Łącznik
Ł04.
Ł02 dla słupa
zimnogiętego.
4. Łącznik Ł04.
UWAGI:
Prawidłowo zapontowane płyty powinny mieć ściśniętą uszczelkę w min. 30%
65
C
Rautaruukki Corporation.
Zawarto
rysunku
Mocowanie p yty Ruukki SPF98/80PU do s upa
stalowego, podpora po rednia.
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Poziomy uk ad
p yt.
Data zmiany
Zmiana
cowa
Ruukki
1:2
pyright
.
.
Oznaczenie szczegó u
Zmiana
-
M32/S24
M32/S24
Obiekt
Mocowanie płyty Ruukki. SPF98/80E-PIR do słupa
stalowego, podpora pośrednia. Poziomy układ płyt.
l
Nr rysunku
Nr pliku
P2001/003-00041
1
2
3
4
1. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF98/80PU.
3. cznik 01 dla s upa gor cowalcowanego lub 02 dla s upa zimnogi tego.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. cznik 04 C/N.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
4. Łącznik Ł04 C/N.
66
C
Rautaruukki Corporation.
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S25
Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80E-PIR do słupa
stalowego, podpora skrajna – wariant 1.
Poziomy układ płyt.
l
5. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
7. Obróbka stykowa EA1B35.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
4. Łącznik Ł04.
67
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S26
Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80E-PIR do słupa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2. Poziomy układ płyt.
l
4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
6. Obróbka stykowa EA1B36.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
68
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S27
Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80E-PIR do słupa
stalowego w narożniku – wariant 1.
Poziomy układ płyt.
l
4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
6. Obróbka narożnikowa EA1B03.
1. Słup stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla słupa gorącowalcowanego lub
Ł02 dla słupa zimnogiętego.
69
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S29
Mocowanie płyt Ruukki SPF98/80 E-PIR do słupa
żelbetowego. Poziomy układ płyt.
l
5. Łącznik do betonu z podkładką Ø 19.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Słup żelbetowy.
2. Płyta Ruukki SPF E-PIR.
3. Obróbka stykowa EA1B36.
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
70
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S30
Połączenie okna PCV i płyty Ruukki SPF98/80E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Poziomy układ płyt.
l
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Wkręt do metalu.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Obróbka cokołowa EA1B01.
7. Obróbka indywidualna.
71
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M32/S31
Połączenie okna PCV i płyty Ruukki SPF98/80E-PIR
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Poziomy układ płyt.
l
6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka montażowa.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
10. Wkręt do metalu.
11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SPF E-PIR.
3. Okno.
4. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
5. Wkręt do mocowania stolarki (co ~500 mm).
72
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S01
Zamocowanie płyt Ruukki SP2C E-PIR do płatwi
stalowej.
l
Ruukki
Ruukki Corporation.
2
4
3
2
.
.
2
M04/S01
4
1000
2
Zmiana
Obiekt
1
C
Opracował
C
3
~430
1:2
B
1000
Skala
Copyright
A
A. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI - MOCOWANIE
B. PRZEKRÓJ PROSTOPADŁY DO PŁATWI
C. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI - PRZEZ STYK PŁYT
2
73
-
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2C E-PIR.
3. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02
dla płatwi zimnogiętej.
4. Łącznik Ł03 (co ~430 mm).
A. Przekrój równoległy do płatwi – mocowanie.
B. Przekrój prostopadły do płatwi.
C. Przekrój równoległy do płatwi – przez styk płyt.
P2001/003-00038
1
Nr pliku
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2C PU/PIR
3. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub
Ł02 dla płatwi zimnogiętej
4. Łącznik Ł03 (co ~430 mm)
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S02
Zamocowanie płyt Ruukki SP2C E-PIR w kalenicy.
l
7. Uszczelka polietylenowa U01.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
11. Płatwie wg P.T. konstrukcji.
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02
dla płatwi zimnogiętej.
3. Łącznik Ł03 lub nit szczelny.
4. Obróbka kalenicowa EA1B09.
5. Obróbka podkalenicowa EA1B10.
6. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
74
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S03
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą ścienną.
l
9. Uszczelka polietylenowa U01.
10. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
3. Obróbka stykowa EA1B31 lub EA1B38**.
4. Obróbka stykowa EA1B30 lub EA1B39**.
5. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
6. Obróbka szczytowa zamykająca EA1B12.
7. Nit szczelny lub łącznik Ł03 (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
** dla dachów o spadku większym niż 20%
75
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S04
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą ścienną
– okap. Wariant 1.
l
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
13. Butylowa masa uszczelniająca.
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy złączne.
4. Okapnik dachowy EA1B11.
5. Obróbka montażowa EA1B20.
6. Okapnik dachowy EA1B25.
7. Obróbka stykowa EA1B30 lub EA1B39**.
8. Obróbka stykowa EA1B31 lub EA1B38**.
9. Łącznik Ł03.
10. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
** dla dachów o spadku większym niż 20%
76
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S05
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą
ścienną – okap. Wariant 2.
l
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
10. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
3. Rynna stalowa + hak rynnowy + elementy
złączne.
4. Okapnik dachowy EA1B24.
5. Okapnik rynnowy EA1B25.
6. Obróbka stykowa EA1B30 lub EA1B39**.
7. Obróbka stykowa EA1B31 lub EA1B38**.
8. Łącznik Ł03.
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości 30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
** dla dachów o spadku większym niż 20%
77
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S06
Zakończenie szczytu dachu z płyty Ruukki SP2C E-PIR.
l
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
8. Taśma butylowa.
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
3. Obróbka szczytowa zamykająca EA1B14.
4. Obróbka narożnikowa EA1B05.
5. Nit szczelny (co ~300 mm).
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
78
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S07
Łączenie płyt Ruukki SP2C E-PIR na długości.
l
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji
(zalecana szerokość podpory ≥ 100 mm).
2. Ruukki SP2C E-PIR.
3. Ruukki SP2C E-PIR.
z podciętą okładziną wewnętrzną i rdzeniem.
4. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02
dla płatwi zimnogiętej – 3 szt. na płytę.
79
5. Łącznik Ł03.
6. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
7. Taśma butylowa.
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S08
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą ścienną
wyższego obiektu.
l
10. Łącznik Ł03.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Nit szczelny (co ~300 mm).
13. Uszczelka U01.
14. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
15. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
16. Masa uszczelniająca w styku płyt.
1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji.
3. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
4. Ruukki SP2C E-PIR.
5. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
6. Obróbka stykowa EA1B31.
7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
80
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S09_A
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą wyższego
obiektu poza stykiem płyt.
l
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
9. Łącznik Ł03.
10. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
11. Nit szczelny (co ~300 mm).
12. Taśma butylowa.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
1. Ruukki SP2B E-PIR lub Ruukki SP2D E-PIR.
2. Ruukki SP2C E-PIR.
3. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
4. Obróbka stykowa EA1B31.
5. Obróbka stykowa EA1B32 – patrz detal
M04/S09_B.
6. Obróbka indywidualna.
7. Uszczelka polietylenowa U01.
81
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S09_B
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą Ruukki
wyższego obiektu w styku płyt.
l
1. Ruukki SP2B E-PIR lub Ruukki SP2D E-PIR.
2. Ruukki SP2C E-PIR.
3. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
4. Obróbka stykowa EA1B31.
5. Obróbka stykowa EA1B32.
6. Obróbka indywidualna.
7. Uszczelka polietylenowa U01.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
9. Łącznik Ł03.
10. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
11. Nit szczelny (co ~300 mm).
12. Taśma butylowa.
13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.
14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montażowa.
82
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S10
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR z płytą
ścienną – okap. Wariant 3.
l
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub
pianka montażowa.
13. Masa uszczelniająca.
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy złączne.
4. Okapnik rynnowy EA1B11.
5. Okapnik rynnowy EA1B25.
6. Obróbka stykowa EA1B30 lub EA1B39**.
7. Obróbka stykowa EA1B31 lub EA1B38**.
8. Obróbka szczytowa zamykająca EA1B37.
9. Łącznik Ł03.
10. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
przerwana na szerokości ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
** dla dachów o spadku większym niż 20%
83
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S21
Mocowanie podstawy dachowej do płyt
Ruukki SP2C E-PIR lub SPC W
- Ø maks. = 250 mm.
l
5. Łącznik Ł03.
6. Uszczelka polietylenowa U01.
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
(na obwodzie podstawy).
8. Nit szczelny (co ~300 mm).
1. Ruukki SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W.
2. Podstawa dachowa wywietrzaka
(wyk. inwestor we własnym zakresie).
3. Obróbka dachowa EA1B19 wsunięta
pod obróbkę kalenicową.
4. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
84
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S27
Połączenie rynny wewnętrznej RwS z dachem z płyt
Ruukki SP2C E-PIR lub SPC W.
l
5. Obróbka indywidualna.
6. Nit szczelny (co ~300 mm).
7. Taśma butylowa.
1. Płatwie wg P.T. konstrukcji.
2. Ruukki SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W z podcięciem.
3. Rynna wewnętrzna typ RwS (45, 60, 80).
4. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02
dla płatwi zimnogiętej.
85
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S28
Połączenie rynny attykowej RwA z dachem i ścianą
z płyt Ruukki.
l
7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Obróbka indywidualna.
10. Nit szczelny (co ~300 mm).
11. Taśma butylowa.
1. Płatew wg P.T. konstrukcji.
2. Rygiel wg P.T. konstrukcji.
3. Ruukki SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W z podcięciem.
4. Płyta warstwowa ścienna Ruukki.
5. Rynna wewnętrzna typ RwA (45, 60, 80).
6. Łącznik Ł01 dla rygla gorącowalcowanego lub Ł02
dla rygla zimnogiętego.
86
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S30
Mocowanie wpustu dachowego.
l
1. Rynna wewnętrzna.
2. Wpust dachowy pionowy z uszczelnieniem
i kratką wyłapującą liście.
3. Obróbka indywidualna.
4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Pianka montażowa.
87
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S31
Połączenie płyty dachowej Ruukki SP2C E-PIR
lub SPC W ze ścianą murowaną – okap.
l
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Kołek rozporowy.
13. Impregnowana uszczelka PU 10x85.
14. Butylowa masa uszczelniająca.
1. Ruukki SP2C E-PIR.
2. Ściana wg P.T. architektury.
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy złączne.
4. Okapnik rynnowy EA1B11.
5. Obróbka montażowa EA1B20.
6. Okapnik rynnowy EA1B25.
7. Obróbka stykowa EA1B30 lub EA1B39**.
8. Obróbka stykowa EA1B31 lub EA1B38**.
9. Łącznik Ł03.
10. Nit szczelny (co ~300 mm).
* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjności termicznej, przerwana
okładzina na szerokość ~30 mm i wtedy maksymalna
długość wspornika 300 mm
** dla dachów o spadku większym niż 20%
88
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S32
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR lub SPC W ze ścianą ogniową.
l
7. Nit stalowy (co ~300 mm).
8. Kołek rozporowy.
9. Taśma butylowa.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa, pianka
montażowa lub wełna mineralna
(dla SPC W).
1. Ruukki SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W.
2. Ściana murowana.
3. Obróbka narożnikowa EA1B05.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbki indywidualne wg P.T. architektury.
6. Nit szczelny (co ~300 mm).
89
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
M04/S33
Połączenie płyty Ruukki SP2C E-PIR lub SPC W ze ścianą murowaną – wariant 1 i 2.
l
10. Łącznik Ł03 (na każdym garbie).
11. Nit jednostronny Al/Fe lub nit stalowy dla płyty
Ruukki SPCW (co ~300 mm).
12. Kołek rozporowy.
13. Butylowa masa uszczelniająca.
14. Uszczelka polietylenowa U01.
15. Impregnowana uszczelka poliuretanowa,
pianka montażowa lub wełna mineralna
(dla Ruukki SPCW).
16. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
1. Ruukki SP2C E-PIR lub Ruukki SPC W.
2. Ściana murowana.
3. Płatwie wg P.T. konstrukcji.
4. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02
dla płatwi zimnogiętej.
5. Obróbka stykowa EA1B13.
6. Obróbka przykalenicowa EA1B22.
7. Obróbka nad otworami EA1B31.
8. Obróbka indywidualna.
9. Obróbka indywidualna.
90
Opis produktu • Płyty warstwowe z rdzeniem z poliizocyjanuratu
Notatki
91
CPL 026 PL / 09.2015 / Art&Print Sp. z o.o.
l
Nasi doradcy handlowi z przyjemnością udzielą Państwu dodatkowych informacji
Region Dolnośląski/Opolski
Region Kujawsko-Pomorski Region Lubuski Region Mazowiecki/Łódzki Region Mazowiecki/Podlaski Region Mazowiecko-Lubelski
Region Małopolski/Podkarpacki
Region Śląski/Świętokrzyski Region Pomorski/Zachodniopomorski
Region Warmińsko-Mazurski Region Wielkopolski Region Wielkopolski (południe)
Warszawa Warszawa Warszawa +48 604 485 509 +48 600 265 884 +48 608 590 069 +48 606 254 691 +48 604 135 902 +48 508 069 885 +48 660 431 047 +48 606 396 744 +48 502 190 907 +48 604 485 504 +48 604 537 881 +48 660 431 044 +48 604 135 902 +48 606 254 691 +48 508 069 885 Dział Obiektów Chłodniczych i Przemysłu Spożywczego
Tadeusz Kęsy – doradca handlowy +48 604 485 508 Dariusz Borowski – kierownik działu +48 604 485 503 Ruukki Polska Sp. z o.o.
Oddział Oborniki, ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+48 61 29 68 521,
www.ruukki.pl
Copyright© 2015 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.
W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem produktów Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian treści
zawartej w niniejszym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Podobne dokumenty