Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Transkrypt

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
kierunek finanse i rachunkowość I stopień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Funkcje i rodzaje pieniądza.
Istota dźwigni finansowej i tarczy podatkowej.
Zalety i wady gospodarki rynkowej.
Keynesizm.
Monetaryzm.
Agregaty pieniądza.
Pojęcie marketing mix.
Pojęcie komunikacji marketingowej.
Marketingowe strategie cenowe.
Cykl życia produktu.
Czynniki wpływające na popyt i podaż na rynku pracy.
Prawo podaży i popytu rynkowego.
Cechy monopolu i skutki monopolizacji rynku.
Charakterystyka i podział zjawiska inflacji.
Oligopol.
Funkcje zarządzania (funkcje kierownicze).
Modele organizacji.
Hierarchia aktów prawnych w RP.
Charakterystyka i zadania banku centralnego.
Stopy procentowe NBP.
Pojęcie banku komercyjnego.
Źródła finansowania przedsiębiorstw.
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.
Pojęcie produktu krajowego brutto.
Kontrola podaży pieniądza i operacje otwartego rynku.
Formy prawne działalności gospodarczej.
Pojęcie i istota audytu wewnętrznego.
Istota działania automatycznych stabilizatorów koniunktury.
Budżet państwa i samorządów terytorialnych.
Deficyt budżetowy a dług publiczny.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Rodzaje podatków.
Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej.
Polityka (zasady) rachunkowości.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości.
Zasady działania kont księgowych.
Inwentaryzacja.
Środki pieniężne – obrót gotówkowy i bezgotówkowy.
Środki trwałe i ich amortyzacja.
Obrót materiałowy i towarowy.
Sprawozdawczy i zarządczy rachunek kosztów.
Obrót wyrobami gotowymi.
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw.
Akcje. Istota i rodzaje.
Kontrakty futures i forward.
Funkcje ubezpieczeń gospodarczych.
Istota i rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Narzędzia controlingu finansowego.
Pojęcie i składowe analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa.
Wskaźniki analizy finansowej.

Podobne dokumenty