ZAMÓWIENIE WYCIECZKI SZKOLNEJ - Gro-Tour

Transkrypt

ZAMÓWIENIE WYCIECZKI SZKOLNEJ - Gro-Tour
Druk z wypełnionymi poniżej polami, prosimy o przesżanie faksem nr 58 301 93 31 lub mailem: [email protected]
Wszelkie sugestie, niejasności lub zaistniałe potrzeby dokonania jakichkolwiek modyfikacji w programie, prosimy o wpisanie ich w rubryce
uwagi. Nasi pracownicy dokonają ocenę możliwości realizcji Państwa uwag.
ZAMÓWIENIE
WYCIECZKI SZKOLNEJ
Pieczątka szkoły
Wycieczka
Nazwa:
........................................................................................................................................................................................
Termin:
........................................................................................................................................................................................
Ilość uczestników:
................................................
Ilość opiekunów:
.............................................
Symbol:
Klasa:
.......................................
............................................
Zamawiający
Imie i nazwisko nauczyciela:
Nr. telefonu:
E-mail:
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................
...............................................................................
Szkoła
Nazwa:
NIP:
Adres:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nr. telefonu:
Nr. fax:
..............................................................
............................................................................
Uwagi:
Biuro Turystyczno Usługowe "GRO-TOUR" sp.j. jako organizator imprezy, zobowiązuje sią zabezpieczyć wszystkim uczestnikom świadczenia
zawarte w ofercie. Jeżeli wymieniona ilość uczestnikżw ulegnie zmianie, zamawiąjacy zobowiazany jest dokonać regulacji zapłaty zgodnie z
obowiązującym cennikiem. W przypadku rezygnacji zamówienia, zamawiający zobowiązany jest pokryą koszty poniesione przez
BTU GRO-TOUR sp.j.

Podobne dokumenty