Informacja Niedziałkowskiego 46/23 i 46/25

Komentarze

Transkrypt

Informacja Niedziałkowskiego 46/23 i 46/25
Departament
Nieruchomości
i Eksploatacji
/
Rada Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów
ul.Swojczycka 118
51-501 Wrocław
Wrocław, 19 kwietnia 2010 r
WN5.5N.V.72241/
d661
/10
Dotyczy -; nieruch~~ości
położonychwewrocławiu:przy
dz. nr 46/25 i 46/23 - tryb bezprzetargowy).
ul. M.Niedziałkowskiego
(5trachocin,
AM-1,
Stosownie do uchwały nr XIII/428/93
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
października
1993r w sprawie nadania statutu osiedla Strachocin-SwojczyceWojnów,
przekazuję
do
zaopiniowania
kartę
nieruchomości
gruntowej
przeznaczonej
do obrotu
cywilnoprawnego
w trybie
bezprzetargowym
zaakceptowaną przez Prezydenta Wrocławia w dniu 19 kwietnia 2010 r.
Niezajęcie stanowiska
opinie pozytywną.
w terminie
21 dni od daty otrzymania
Wszelkich
informacji
merytorycznych
udziela
i Sprzedaży Nieruchomości ( tel. 777-71-11 ).
Dyrektor
wykazu
Wydziału
oznacza
Nabywania
DZIAŁU
Sporządziła
Dorota Palczewska, tel.71 777 71 21
Załączniki:
1.
karta nieruchomości
-2 sztuki
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
pl Nowy Targ liS; 50-141 'Nrodaw
tel +48717
7111
fax +48717 77 74 73
[email protected]
www.wrocJaw.pl
n

Podobne dokumenty