Polska Szkoła Dokumentu oraz jej poprzednicy i następcy

Transkrypt

Polska Szkoła Dokumentu oraz jej poprzednicy i następcy
1.
Tytuł przedmiotu
Polska Szkoła Dokumentu oraz jej poprzednicy
i następcy
2.
3.
4.
Liczba godzin:
Semestr:
Termin i miejsce
zajęć
Dyżury
28 godzin
Letni 2015/16
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Czwartek 8:00-9:30, D-13 s. 432
Poniedziałek, 8.30 – 10.00
Piątek, 13.00 – 14.00
Liczba punktów
2 ECTS
kredytowych
Osoba prowadząca
dr Bogusław Zmudziński
przedmiot
Charakterystyka przedmiotu:
Wykład poświęcony jest jednemu z najciekawszych zjawisk w historii światowego filmu
dokumentalnego, określanego mianem Polskiej Szkoły Dokumentu, umiejscawianego
w przełomowej w dziejach polskiego kina dekadzie lat 70. Autor osadzi fenomen PSzD
w kontekście historycznym kreśląc ewolucję dokumentalnego gatunku od powojennego
filmu propagandowego, przez odwilżową „czarną serię”, szkołę Karabasza, aż do
wystąpienia pokolenia lat 70., i przedstawi także twórców będących ich następcami.
Zakładany cel poznawczy i dydaktyczny zrealizowany zostanie poprzez nakreślenie
twórczych sylwetek głównych przedstawicieli polskiego filmu dokumentalnego
minionego 60-lecia.
Ramowy program wykładów:
1. Andrzej Munk
2. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski
3. Kazimierz Karabasz
4. Bogdan Kosiński
5. Krzysztof Kieślowski
6. Marcel Łoziński
7. Marek Piwowski
8. Wojciech Wiszniewski
9. Bogdan Dziworski
10. Maria Zmarz-Koczanowicz
11. Jacek Bławut
12. Maciej J. Drygas
13. Paweł Łoziński
14. Marcin Koszałka
Wymagania
Słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w wykładach, wskazany jest również udział
w projekcjach filmowych zorganizowanych przez Filmoznawcze Koło Naukowe AGH.
Forma zaliczenia: zaliczenie
12.
Bibliografia i filmografia
Lektury obowiązkowe:
Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945 – 2014), Małgorzata Hendrykowska
(red.) , Poznań 2015.
Jazdon Mikołaj, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002.
Karabasz Kazimierz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979.
Kołodyński Andrzej, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981.
Polska Szkoła Dokumentu, red. serii i wybór filmów Tadeusz Sobolewski, do każdej
pozycji dołączona została książka z notką monograficzną i opisami filmów, Warszawa,
Sztuka dokumentu, real. Bartosz Paduch, scen. Mikołaj Jazdon, Bogusław Zmudziński,
cykl 12 filmów telewizyjnych poświęconych głównym przedstawicielom Polskiej Szkoły
Dokumentu, 2008.
Literatura uzupełniająca:
Hendrykowska Małgorzata, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896 – 1944),
Poznań 2015.
Hendrykowski Marek, Andrzej Munk, Więź, Warszawa 2007.
Hendrykowski Marek, Marcel Łoziński, Warszawa 2008.
Insdorf Annette, Podwójne życie, powtórne szanse. O filmach Krzysztofa Kieślowskiego,
Kraków 2001.
Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusz Lubelski (red.), Kraków 1997
Kino ulotne. Międzynarodowe Festiwale Filmów Krótkich w Krakowie. Katalog na 30-lecie,
Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 1993.
Zmudziński Bogusław, Marek Piwowski – powaga śmiechu, (w: ) Autorzy kina polskiego,
T.3, Grażyna Stachówna, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2007.
Zmudziński Bogusław, Rezygnacja Krzysztofa Kieślowskiego, czyli życie jest gdzie
indziej, (w:) „Universitas”, nr 11/1994.
Program opracował: dr Bogusław Zmudziński.