Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1 Język polski

Transkrypt

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1 Język polski
PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
ROK SZKOLNY 2015/2016
lp
Przedmiot
Tytuł podręcznika
1
Język polski
Świat w słowach i obrazach
Gramatyka i stylistyka
Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę
języka w kl. 1:
2
Język niemiecki
Das ist Deutsch! Kompakt 2
Dla uczniów, którzy kontynuowali naukę
Autor
Witold Bobiński
Zofia Czarniecka
- Rodzik
Jolanta Kamińska
English Plus 3 - podręcznik
WSiP
Nowa Era
A. Einhorn
U. Esterl i
języka w kl. 1:
Team Deutsch 2b i 3a
Wydawnictwo
Lektor Klett
in.
Ben Wetz, James Styring
Oxford Uniwersity
Press
Anna Bazyluk i inni
WSiP
Anna Kaczorowska
Żak
3
Język angielski
4
Matematyka
5
Fizyka
6
Geografia
7
Biologia
Biologia
8
Chemia
Chemia Nowej Ery
Jan Kulawik i inni
Nowa Era
9
Historia
Śladami przeszłości
Stanisław Roszak
Nowa Era
10
WOS
Wiedza o społeczeństwie 1
Matematyka 2001
Zeszyt ćwiczeń
Fizyka dla gimnazjum cz. 3
Planeta 2 Nowa - podręcznik
Planeta 2 Nowa - zeszyt ćwiczeń
Dawid Szczypiński
Mirosław
Wójtowicz
Jolanta Loritz Dobrowolska
E. Dobrzycka,
K. Makara
Nowa Era
OPERON
OPERON
Podręczniki, których zakup nie jest wymagany
ks. dr T. Śmiech
s. Grażyna Chrobak
11
Religia
W moim Kościele
17
Zajęcia artystyczne
muzyka
Z muzyką za pan brat
Program autorski
18
Zajęcia artystyczne
teatralne
Ja, Ty i teatr
Program autorski
Jedność

Podobne dokumenty