Wzory rysunków Laserowe urządzenie będzie słuyło do

Transkrypt

Wzory rysunków Laserowe urządzenie będzie słuyło do
Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzory rysunków
Laserowe urządzenie będzie służyło do umieszczania na wyrobach
z metali szlachetnych oznaczeń o wymiarach od 0,5mm do 5mm.
Oznaczenia muszą być umieszczone w sposób czytelny i trwały, tak
aby podczas wieloletniego noszenia biżuterii nie uległy zatarciu lub
uszkodzeniu.
Rys. 1
Rys. 2
Rysunek proszę wykonać liniowo ( rys. 1 ) oraz w wersji pełnej tzn. wybrane
czarne tło ( rys. 2 ) następujących rozmiarach :
• 1,96 x1,22 mm;
• 2,36 x 1,48 mm;
h1 = 0,21 mm
l = 10 mm
h2 = 0,15 mm
h3 = 0,09 mm h4 =0,03 mm

Podobne dokumenty