Platforma Kultury

Komentarze

Transkrypt

Platforma Kultury
Pobrano z PlatformaKultury.pl
30.10.2015
Spotkania z kulturą i tradycją ludową w Gminie Zagnańsk
____________________________
Celem działania jest kultywowanie, utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych;
stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między młodymi a starszymi; ochrona i dokumentacja
najcenniejszych tradycji, folkloru; zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej, przekazanie
młodemu pokoleniu obrazu tradycji ludowej; wzbogacenie oferty kulturalnej; zwiększenie aktywności
mieszkańców poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach; promocja wsi i gminy.
OPIS PROJEKTU:
ŚŚJ w kwietniu 2013r. rozpoczęła organizowanie wydarzeń kulturalno- ludowych od ,,Wymiany
pokoleń” (27.05.2013r.). Młodzież z powiatu staszowskiego i z gminy Zagnańsk zaprosiła dorosłych (w
tym zespół ludowy Jaworzanki) do nauki zumby i salsy a w zamian Jaworzanki uczyły młodych
szydełkowania i tańca ludowego-oberka i powolniaka. Kolejne spotkanie z folklorem odbyło się 1
czerwca pod nazwą ,,Dzień dziecka z kulturą”. Sześciolatki z Zespołu SP nr 2, Przedszkola i
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku miały możliwość bezpośrednio od najstarszych
członkiń zespołu ludowego Jaworzanki usłyszeć o tradycjach ludowych, zwiedzić wiejską izbę, w której
znajdują się rekwizyty upamiętniające odchodzącą w zapomnienie wieś świętokrzyską (piec chlebowy,
dawne wyposażenie chłopskiej chaty). Pod okiem pań z zespołu wykonywały także kwiaty z bibuły.
Świetlica otrzymała już prośby od innych szkół z terenu gminy z pytaniem, czy będzie możliwość
zorganizowania dnia z kulturą ludową dla ich podopiecznych. 22 czerwca odbył się ,,Przegląd zespołów
folklorystycznych” podczas którego dzieci wykonywały tańce narodowe, występowały zespoły
ludowo-folklorystyczne, były śpiewane pieśni chóralne a regionalni twórcy wystawili swoje prace. W
lipcu Świetlica zorganizowała ,Wakacje z kulturą”, w ramach których oprócz ogólnorozwojowych zajęć
dzieci w wieku 4-12 lat brały udział w rekonstrukcji prania według tradycji gminnych, wycieczkach
krajoznawczych po okolicznych trasach turystycznych, przygotowywały zdrowe posiłki z zespołem
ludowym Jaworzanki z warzyw uprzednio zasadzonych pod ich okiem w ogródku przy Świetlicy.
Wszystkie wydarzenia zostały udokumentowane przez Nową TV, Radio Kielce oraz Echo Dnia.
Imprezy nie odbyłyby się bez współpracy Świetlicy z władzami Gminy Zagnańsk, Stowarzyszeniem
Razem Dla Wszystkich, chórem Con Passione i zespołami folklorystycznymi:Jaworzanki, Tumlinianie,
Bronowianki, Załawianki.
INNOWACYJNOŚĆ:
1.Pranie Świętokrzyskie- młodzi ludzie nie pamiętają czasów prania w baliach czy z użyciem kijanek a
ważne jest przekazywanie dawnych zwyczajów przyszłym pokoleniom. Innowacyjna była nie tylko
część teoretyczna, która polegała na przekazaniu wiedzy i historii związanych z praniem ale i
możliwość wypróbowania swoich sił w działaniu.
2. Gotowanie z zespołem ludowym Jaworzanki- możliwość poznania sekretów kuchni gospodyń
wiejskich.
3. Wymiana pokoleń- szansa na poznanie tańców ludowych, szydełkowania, zabawy z ludowizną.
4. Dzień Dziecka z kulturą- poznanie narzędzi pracy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych
strona 1 / 2
Pobrano z PlatformaKultury.pl
na wsi.
5. Wycieczki krajoznawcze- poznawanie regionu/legend przekazywanych przez najstarszych
mieszkańców, kultowych miejsc małej ojczyzny. Innowacyjność wszystkich powyższych działań polega
też przede wszystkim na tym, że młodzi mogli poznać kulturę ludową o której na co dzień się nie mówi i
o której nie uczą w szkołach.
ZNACZENIE:
Zainicjowanie współpracy z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za organizację imprez kulturalnych,
dzięki czemu jakość i zasięg wydarzeń będzie większy. Dostrzeżenie możliwości współpracy z
zespołem ludowym Jaworzanki przez co będzie on mógł promować swoją aktywność podczas innych
imprez na terenie gminy. Gmina zyskała na atrakcyjności. Relacje w mediach mogą zachęcić inne
społeczności do organizacji podobnych wydarzeń.
WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:
Ludzie poznali i polubili elementy folkloru prezentowane na imprezach- zwiększyło to liczbę
uczestników i odbiorców wydarzeń. Dzięki nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami, twórcami,
artystami zwiększyło się poczucie tożsamości z regionem, dzięki spotkaniom i zajęciom z zespołem
ludowym Jaworzanki dzieci i młodzież nie stronią od folkloru, wyrażają chęć członkostwa w zespole,
pomagają przy organizacji , chętnie biorą udział w zajęciach gotowania, warsztatach tańca,
odtwarzania ludowych zwyczajów, wycieczkach.
strona 2 / 2