2016.10.27. ISAD konferencja Toruń

Transkrypt

2016.10.27. ISAD konferencja Toruń
ISAD ‘2016 - Poszanowanie. Godność. Uznanie.
Październik miesiącem AAC.
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania obchodzonego w październiku miesiącu komunikacji alternatywnej i wspomagającej zapraszamy na konferencję pt.:
„Komunikacja podstawą edukacji”
Toruń, 27 października 2016 roku o godz. 15.30
Program:
godz. 15.00 – 15.30 – rejestracja uczestników
godz. 15.30 – powitanie uczestników, otwarcie konferencji
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Kierownik Podyplomowego Studium Logopedii UMK
w Toruniu
Ewa Małachowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów
Maciej Pasternak, metodyk CKU, Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Toruniu
15.40 – 16.30 – część wykładowa
„Oddech i emisja głosu w terapii jąkania dzieci i dorosłych” - dr Karina
Szafrańska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
„Komunikacja podstawą edukacji” - mgr Małgorzata Pawłowicz, logopeda,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
„ISAD ‘2016 w Polsce i na świecie. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
z pacjentem jąkającym się” - Ewa Małachowska, Przewodnicząca Polskiego
Związku Logopedów
16.30 – 16.40 – przerwa
16.40 – 18.00 - Przykłady dobrych praktyk - „Stosowanie metod AAC w pracy
z uczniem” na przykładzie:
1. Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu
2. Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu
Komitet Konferencji:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, UMK Toruń
dr Karina Szafrańska, Pedagogium WSNS Warszawa
mgr Ewa Małachowska, ZG PZL
mgr Maciej Pasternak, CKU, ODMiDN Toruń
Miejsce: CKU, Plac Św. Katarzyny 8, Toruń
Rejestracja:
[email protected]
Organizatorzy:
Ośrodek Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Opłaty: konferencja bezpłatna