Program komputerowy Radwag Pomiar Win

Transkrypt

Program komputerowy Radwag Pomiar Win
Program komputerowy Radwag Pomiar Win
Atrybuty produktu:
Prezentacja przeprowadzonego pomiaru wagowego w postaci kolumn liczb lub wykresów.
Statystyka z serii ważeń. Eksport danych do innych programów (Excel).
Opis:
Więcej informacji:
Współpraca z jednym z dwóch portów szeregowych z możliwością wyboru parametrów
transmisj.Prezentacja przeprowadzonego pomiaru w postaci kolumn liczb lub wykres. Statystyka z
serii ważeń. Eksport danych do innych programów (Excel).
Program umożliwia:
Odczyt danych z wagi, rejestracja pomiarów i zapisywanie do pliku możliwość ręcznej bądź
automatycznej rejestracji pomiarów archiwizowanie danych pomiarowych w postaci pliku
wizualizacja danych pomiarowych w formie wykresu obróbka statystyczna danych pomiarowych
możliwość tworzenia raportów dla wybranej serii pomiarów główne zastosowanie w laboratoriach.
Minimalne wymagania komputera potrzebne do instalacji oprogramowania:
procesor 1,2 GHz HDD wolne 500 MB na dysku twardym pamięć RAM 256 MB (zalecane 512 MB)
system operacyjny Windows 2000/XP
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty