Kobiety w kulturze chrześcijańskiej

Transkrypt

Kobiety w kulturze chrześcijańskiej
Instytut Studiów Kobiecych
oraz współorganizatorzy
Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Białymstoku
IV liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku
zapraszają na
Cykl seminariów naukowo-edukacyjnych
Kobiety w kulturze chrześcijańskiej
z udziałem młodzieży gimnazjów i liceów białostockich
w roku obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
7 kwiecień 2016 roku
budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB
ul. Plac Uniwersytecki 1, sala 108a
Program seminariów
11.00 - 11.15 powitanie Gości i Uczestników
11.15 - 12.30 seminarium 1:
dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB,
Kobiety w kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej
12.45 – 14.00 seminarium 2:
dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB,
Miejsce i rola kobiet we współczesnym świecie w świetle wypowiedzi
Jana Pawła II
14.00 - 14.30 dyskusja i podsumowanie seminariów
Patronaty medialne
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego
pod nazwą: ,,Programy wychowawcze i edukacyjne”

Podobne dokumenty