Program Lojalnościowy Statimania

Transkrypt

Program Lojalnościowy Statimania
Program Lojalnościowy Statimania
Najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest Statimania i do kogo jest skierowana?
- to Program Lojalnościowy firmy Statim skierowany do klientów (firm) wybranych hurtowni
części samochodowych.
2. Kto może wziąć udział w Programie?
- klienci (firmy) wybranych hurtowni części samochodowych, biorących udział w Programie,
którzy dokonują zakupów części Statim.
3. Jak wziąć udział w Programie?
- należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
www.statimania.pl.
4. Które hurtownie objęte są Programem?
- W celu uzyskania informacji, która hurtownia objęta jest programem należy zgłosić się
bezpośrednio do swojej hurtowni bądź skontaktować się z firmą Statim drogąmailową
([email protected]), bądź telefonicznie (tel. 61 84 25 697, wewn. 13).
5. Jak naliczane są punkty?
- Każda część Statim ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów (aktualna lista części wraz z
przypisanymi im punktami dostępna jest na stronie internetowej www.statimania.pl w
zakładce Informacje). Każdemu Uczestnikowi programu zliczane są punkty za zakupy tych
części w hurtowanich biorących udział w Programie, a sprawdzenie ich stanu możliwe jest po
zalogowaniu się na konto utworzone przy rejestracji do programu.
6. Jak długo trwa Program?
- Pierwsza edycja Programu obejmuje okres 31.10.2012 - 31.10.2014r. W przypadku
wcześniejszego zakończenia Uczestnicy zostaną o tym poinformowani z miesięcznym
wyprzedzeniem.
7. Czy moje dane podane przy rejestracji będą później wykorzystywane?
- Dane przy rejestracji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Programu Lojalnościowego.
W przypadku, gdy przy rejestracji Uczestnicy wyrazili dodatkowo zgodę, będą otrzymywać
również drogą mailową, bądź pocztą, materiały reklamowe firmy STATIM.
8. Czy Program może być zmieniony w trakcie jego trwania?
- Tak. Llista nagród, punktacja, itp. mogą ulec zmianie. W takim przypadku będą one
uaktualniane na bieżąco na stronie Programu.
9. Gdzie sprawdzić stan konta?
- Aby sprawdzić stan konta należy wykonać następujące czynności: wejść na stronę
www.statimania.pl, odnaleźć okno logowania oraz wpisać login i hasło (utworzone przy
rejestracji).
10. Jak zamówić nagrodę?
- Zamówienia nagród należy dokonywać logując się na własne Konto, utworzone przy
rejestracji w Programie. Jeśli Klient wybierze nagrodę, a posiada wystarczającą liczbę
punktów na jej nabycie, winien wejść w opcję "do koszyka", a następnie "twój koszyk". Dalej
należy postępować zgodnie z wyświetlonymi poleceniami.
11. Do kogo skierować się z pytaniami dotyczącymi Statimanii?
- Regulamin Programu oraz wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej
www.statimania.pl. Firma Statim odpowie również na pytania zadane drogą mailową
([email protected]), bądź telefonicznie (61 84 25 697, wewn. 13).