FT SCALPINOX D

Transkrypt

FT SCALPINOX D
SCALPINOX D
Super środek czyszczący powierzchnie z aluminium, skutecznie usuwający tłuszcz,
przeznaczony do pasywowania i fosforanowania powierzchni.
Praktyczne rady dotyczące stosowania
1. Rozcieńczanie: do czyszczenia powierzchni z aluminium należy stosować produkt w jego czystej
postaci, natomiast w przypadku zanurzania (fosforanowanie) rozcieńczyć go do 50%.
2. Potrzebne narzędzia : Pędzel, szczotka, wałek, najlepiej nylonowy (syntetyczny), produkt może być
rozprowadzany za pomocą rozpylaczy ręcznych lub spryskiwacza ciśnieniowego. Można go również
rozprowadzać nasączoną szmatką.
3. Sposób użycia : Dobrze wymieszać produkt przed jego zastosowaniem. Nanieść na powierzchnię do
oczyszczenia i odczekać. Spłukać należycie wodą (zimną) pod ciśnieniem. W razie konieczności zabieg
powtórzyć.
Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?
Produkt ten przeznaczony jest do renowacji
powierzchni z anodowanego aluminium, które
ściemniały z powodu zanieczyszczenia
występującego szczególnie w miastach. Jest to
4. Wymagany czas : od 5 do 20 minut w zależności od rozmiaru zabrudzeń.
jednocześnie doskonały środek do usuwania
5. Wymagana temperatura : od 5° C do 50° C. Zmniejszona skuteczność w temperaturach
ekstremalnych.
tłuszczu i rdzy z metali poprzez fosforanowanie.
6. Zużycie : od 150 do 200 g/ m².
Zalety produktu
Nie uszkadza anodowanego aluminium
Właściwości fizyko-chemiczne
Nie uszkadza szkła ani gumy
Temperatura zapłonu: niepalny
PH : 1
Szybkie działanie
Gęstość: 1,20 +/- 0.03 g / cm3 w temp. 20°C
Produkt na bazie wody
Rozprowadzany rozpylaczem, ale może być też
Wrażliwy na działanie mrozu, ale po odmarznięciu nadaje się do użycia.
Bezbarwny płyn
stosowany do namaczania
Bezzapachowy
Środki ostrożności
1. Dotyczące podłoża :Nie stosować do podłoży wapiennych.
2. Dotyczące osób: Produkt zawiera kwas fosforowy. Należy używać rękawic i okularów. Unikać
kontaktu ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą.
Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.
Opakowanie, paletyzacja, przechowywanie
SCALPINOX D należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła.
▪ Po 25 kg, paleta 24 X 25 Kg.
▪ Po 1 kg, opakowanie zawierające 20 sztuk
▪ Po 6 kg, opakowanie 4 X 6 Kg.
Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie
ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie
próby przed zastosowaniem.
SCALP S. A. S : 8 - 1 4 , al l ée de Br uxel l es - Z. I de l a Poudr et t e - 9 3 3 2 0 PAVILLONS sou s BOIS
Tél.: + 33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: + 33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp- sas.com - [email protected] france.fr
S . A . S A U C A P I TA L D E 1 1 5 5 0 0 € - R C B OB I GN Y B 5 6 2 1 1 2 2 2 7 - C . C . P. PA R I S 2 7 2 7 - 7 8 D
Aktualizacja : styczeń 2014

Podobne dokumenty