KONFERENCJA NAUKOWA KOŚCIÓŁ A GENIUSZ KOBIETY

Transkrypt

KONFERENCJA NAUKOWA KOŚCIÓŁ A GENIUSZ KOBIETY
KOŁO NAUKOWE MORALISTÓW
UKSW W WARSZAWIE
KONFERENCJA NAUKOWA
KOŚCIÓŁ A GENIUSZ KOBIETY.
OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO FEMINIZMU.
12 MAJA 2015 R.,
GODZ. 10.00 - 14.00.
10:00 - OTWARCIE KONFERENCJI
Prodziekan Wydziału Teologicznego ks. dr Jaros ław A. Sobkowiak
10:05 - WPROWADZENIE – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba
SESJA I - PRZEWODNICZĄCY - ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
10:20 - ks. mgr Krzysztof Grzybek – MOJA MAMA
10:40 - mgr Paweł Bieńkowski – „NIE JEST DOBRZE, ŻEBY MĘŻCZYZNA BYŁ SAM”.
OBRAZ KOBIETY EZER KENEGDO
11:00 - mgr lic. Paulina Grubek - PRZYJAŹŃ MIĘDZY KOBIETĄ A M ĘŻCZYZNĄ –
„DZIEJE PRZYJAŹNI KAROLA WOJTYŁY Z WANDĄ PÓŁTAWSKĄ”
11:20 - PRZERWA KAWOWA
SESJA II - PRZEWODNICZĄCY - ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
11.50 - mgr Anna Mularska i mgr Joanna Pyszna – SUPERWOMAN
PRZYWÓDZTWO KOBIET W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE
(KATARZYNA ZE SIENY I JOANNA D’ARC)
12.10 - mgr Anna Janiszewska – EDYTA STEIN - KU FUNDAMENTOM KOBIECOŚCI
12.30 - mgr lic. Paula Belina Prażmowska Kryńska – HILDEGARDA Z BINGEN –
POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EKOLOGII
12.50 - DYSKUSJA
13.50 - PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
ks. prof UKSW dr hab. Stanisław Skobel
MIEJSCE KONFERENCJI: UKSW UL. DEWAJTIS 5, AULA
MUZYCZNA NR 116.

Podobne dokumenty