Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy i

Transkrypt

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy i
ISSN: 2080-9131
KWARTALNIK
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy i zapoznania
się z ofertą emisji reklam w magazynie INFORANEK.
INFORANEK to bezpłatny kwartalnik wydawany przez firmę ConvaTec Polska
Sp. z o.o. przeznaczony przede wszystkim dla średniego personelu medycznego, choć wśród odbiorców magazynu są także lekarze i farmaceuci.
Pismo ukazuje się od marca 2008 roku i posiada stale rosnącą grupę czytelników.
Pierwszym celem wydawcy było zapoznanie szerokiego grona specjalistów
z nowoczesnymi i profesjonalnymi technikami leczenia ran, a szczególnie ran
przewlekłych.
Dziś docieramy z informacją do wszystkich, którzy zainteresowani są wspomnianą
problematyką oraz chcą podnosić swoje kwalifikacje w terapii tego rodzaju
dolegliwości.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, każdy numer magazynu poświęcony jest
odrębnej grupie schorzeń i ran.
Magazyn INFORANEK objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Dlaczego warto reklamować się w magazynie INFORANEK?
Korzyści jest wiele, a najważniejsze to:
• gwarancja precyzyjnego targetowania
– reklama w INFORANKU dociera
do najbardziej zainteresowanych
przekazem grup odbiorców
– średni personel medyczny
– lekarze i farmaceuci
• precyzyjny dobór tematyki, zgodny
z potrzebami i zainteresowaniami
środowiska medycznego
• m
ożliwość dodatkowej ekspozycji
banerów na stronie www.mojarana.pl
• o
kazja do przedstawienia zalet
i szczegółów swojej oferty
w postaci artykułu
• s tale rosnące grono
prenumeratorów
9100
Liczba
Prenumeratorów
Podstawowe informacje
o magazynie INFORANEK
8742 8828
7634 7696
6830
• Bezpłatny kwartalnik, nr ISSN 2080-9131
6145
5662
5206
• Nakład – 10 000 egzemplarzy
(9100 w prenumeracie, grudzień 2013 r.),
objętość 32 strony
• Dystrybucja – bezpośrednio, bezpłatnie
do prenumeratorów + na bieżąco
w trakcie kongresów, spotkań naukowych i przez przedstawicieli firmy
ConvaTec + cyfrowo na stronie
www.mojarana.pl
5352 5410
4840
4618
4121
3756
3298
2859
2489
2086
1731
1100
513
370
189
Q1
Q2
Q3
2008
Q4
Q1
Q2
Q3
2009
Q4
Q1
Q2
Q3
2010
Q4
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Ceny reklam
(Ceny netto)
1/4 strony
1 200 zł
1/3 strony
1 500 zł
przy stronach
wewnętrznych
przy stronach
wewnętrznych
1/4 strony
+ 3 mm
spadu
1/3 strony
pion i poziom
+ 3 mm
spadu
Strony wewnętrzne
(z wyjątkiem 1-3)
5 500 zł
10 000 zł
210 x 297
+ 3 mm
spadu
210 x 297
+ 3 mm
spadu
420 x 297
+ 3 mm
spadu
4 000 zł
IV okładka
Rozkładówka
Plan wydawniczy na 2014 rok
Q’1/2014 owrzodzenia przewlekłe oraz Epidermolysis Bullosa (EB)
Q’3/2014 owrzodzenia przewlekłe oraz zakażenia miejsca operowanego
ZAMAWIANIE REKLAM
Karolina Burska
kom. 608 555 666
ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. 22 579 66 22, faks 22 579 66 44
Marek Czerniewski
kom. 608 555 514
ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. 22 579 66 36, faks 22 579 66 44
Dotychczasowe wydania:
Nr 1(1), 2008
Nr 2(2), 2008
KWARTALNIK
Nr 3(3), 2008
KWARTALNIK
Nr 1(4), 2009
KWARTALNIK
Nr 3 (6), 2009
KWARTALNIK
KWARTALNIK
Owrzodzenia żylne goleni
leczone przeszczepem
skóry – przypadek kliniczny
Rola opatrunków w leczeniu
owrzodzeń żylnych goleni
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC)
(ZSC)
– główne aspekty problemu
Miejscowe leczenie
Owrzodzenia żylne
goleni
metody leczenia i zasady
postępowania terapeutycznego
– prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Aktualne metody
leczenia odleżyn
Żelujący opatrunek
piankowy Versiva®XC™
Właściwe zastosowanie
nowoczesnych opatrunków ConvaTec
w leczeniu ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
Leczenie zachowawcze oparzeń
Efektywna kontrola wysięku
praktyczne wskazówki
definicja rany
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Wywiad z Andrzejem Baumanem
Ocena rany
oparzeniowej
pośredniej grubości skóry
owrzodzeń żylnych goleni
Budowa i funkcje skóry
– przełom w gojeniu ran!
Kongres EWMA 2008 – LIZBONA
2
1
Opatrunki hydrowłókniste
Etiologia i patogeneza
powstawania odleżyn
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Wydawnictwo rekomendowane przez:
3
Zasady
postępowania
w nadciśnieniu
śródbrzusznym
i w zespole ciasnoty
śródbrzusznej
5
4
Nr 3 (9), 2010
ISSN: 2080-9131
6
Nr 1 (11), 2011
KWARTALNIK
ISSN: 2080-9131
KWARTALNIK
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Nr 2 (12), 2011
ISSN: 2080-9131
KWARTALNIK
Zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych
ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych
Problemy związane z opieką
nad osobą obłożnie chorą
Wielokierunkowe podejście
w leczeniu owrzodzeń żylnych
goleni
Wyniki polskiej obserwacji
zastosowania nowych
opatrunków chirurgicznych
Wpływ budowy opatrunku
na korzyści kliniczne
Rola zakażenia w przebiegu
gojenia owrzodzeń goleni
Strategia profilaktyki i leczenia
odleżyn w Opolu
STOP odleżynom domowym!
Inicjatywa badawcza FIRST w Polsce
Wydawnictwo rekomendowane przez:
7
8
9
Inforanek Nr.2(9).indd 1
Wydawnictwo rekomendowane przez:
10
2-09-10 10:44:37
11
Inforanek Nr.1(11).indd 1
Wydawnictwo rekomendowane przez:
1-12-11 14:38:44
12
Inforanek Nr.2(12).indd 1
Nr 3 (13), 2011
ISSN: 2080-9131
26-05-11 11:15:18
KWARTALNIK
Stopa cukrzycowa – co możemy zrobić,
aby zmniejszyć liczbę amputacji?
Rola opatrunków w leczeniu
owrzodzeń w przebiegu
zespołu stopy cukrzycowej (ZSC)
Zastosowanie opatrunków
hydrokoloidowych w leczeniu
łuszczycy ograniczonej
Wydawnictwo rekomendowane przez:
13
ConvaTec - 459 Inforanek Nr.3(13).indd 1
11-12-01 14:45
14
15
1
2
3
19
16
Pierwszy numer INFORANKA
Temat główny – Leczenie
owrzodzeń
żylnych kończyn dolnych
Drugi numer INFORANKA
Temat główny – Leczenie
oparzeń
Trzeci numer INFORANKA
Leczenie zespołu
stopy cukrzycowej
Temat główny –
4
Czwarty numer INFORANKA
5
Piąty numer INFORANKA
6
Temat główny – Odleżyny
Temat główny – Stopa
cukrzycowa
i rany pooperacyjne
Szósty numer INFORANKA
Temat główny – Owrzodzenia
żylne goleni
17
18
7
Siódmy numer INFORANKA
14
Czternasty numer INFORANKA
8
Ósmy numer INFORANKA
15
Piętnasty numer INFORANKA
9
Dziewiąty numer INFORANKA
16
Szesnasty numer INFORANKA
10
Dziesiąty numer INFORANKA
17
Siedemnasty numer INFORANKA
11
Jedenasty numer INFORANKA
18
Osiemnasty numer INFORANKA
12
Dwunasty numer INFORANKA
19
Dziewiętnasty numer INFORANKA
13
Trzynasty numer INFORANKA
20
Dwudziesty numer INFORANKA
Temat główny – Odleżyny
Temat główny – Leczenie
Temat główny – Stopa
Temat główny – Stopa
oparzeń
cukrzycowa
cukrzycowa
Temat główny – Odleżyny
Temat główny – Leczenie
Temat główny – Stopa
oparzeń
cukrzycowa
Temat główny – Owrzodzenia
Temat główny – Odleżyny
Temat główny – Oparzenia
Temat główny – Owrzodzenia
żylne goleni
Temat główny – Odleżyny
Temat główny – Zespół
stopy cukrzycowej
Temat główny – Leczenie
kończyny dolnej
20
Wydania do pobrania bezpośrednio ze strony
żylne
http://www.mojarana.pl
owrzodzeń

Podobne dokumenty