SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA MEDIATORÓW Z ZAKRESU

Transkrypt

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA MEDIATORÓW Z ZAKRESU
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA MEDIATORÓW Z ZAKRESU
"MEDIACJI CYWILNEJ I GOSPODARCZEJ"
21 czerwca 2013 w siedzibie ORA w Warszawie, Centrum Mediacyjne przy NRA zorganizowało
Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z zakresu „Mediacji cywilnej i gospodarczej”.
Szkolenie miało charakter warsztatów i wzięło w nim udział 21 mediatorów z całej Polski.
Oprócz krótkiego wstępu teoretycznego mediatorzy mieli niebywałą okazję pracować na zasadzie warsztatów
praktycznych z wybitnymi specjalistami z dziedziny mediacji, członkami Społecznej Rady ds. Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfiktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości: arbitrem i mediatorem, Prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego - adw. Sylwestrem Pieckowskim oraz dyrektorem
Centrum Mediacji Gospodarczej, Prezesem Centrum Mediacji Fundacji Partners Polska - Panem Maciejem
Tańskim, którzy z ogromnym zaangażowaniem starali się przekazać naszym mediatorom swoje bogate
doświadczenie w zakresie mediacji.
Kolejny raz Centrum Mediacyjne spotka się mediatorami na wrześniowym szkoleniu z Mediacji rodzinnej.

Podobne dokumenty