Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu

Transkrypt

Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu
Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu
1. Cel imprezy:
-
Popularyzacja pływania na terenie gminy.
-
Wyłonienie najlepszych zawodników wśród szkół gimnazjalnych.
2. Organizator:
-
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.
3. Termin i miejsce:
-
Zawody zostaną przeprowadzone 20.05.2014r. na Pływalni „AQUARIUS” w Bielawie.
4. Uczestnictwo:
-
Prawo startu mają szkoły gimnazjalne z Bielawy.
Klasy: szkoły gimnazjalne chłopcy i dziewczęta
-
Klasa I
rok ur. 2000 i młodszy
-
Klasa II
rok ur. 1999 i młodszy
-
Klasa III
rok ur. 1998 i młodszy
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
• e-mail: [email protected] w terminie do dnia 16.05.2014 r. do godz. 10:00
Prosimy trzymać się ściśle terminu nadsyłania zgłoszeń!
6. Konkurencje:
-
Klasa I - 50 m st. dowolnym,
-
Klasa II - 50 m st. dowolnym,
-
Klasa III - 50 m st. dowolnym,
-
Sztafeta klas I - III: 6 x 50 m st. dowolnym (chłopiec i dziewczyna z każdego rocznika).
7. Sztafeta:
-
Reprezentacja szkoły składa się z 6 osób, tj. po dwie osoby z klas I - III (chłopiec i
dziewczyna z jednej klasy).
-
Startujemy kolejno od klasy I do III.
8. Szkoły mogą zgłosić po 10 chłopców i po 10 dziewcząt z każdej kategorii oraz sześciu
zawodników do sztafety.
9. Jeden zawodnik może startować w 1 konkurencji i sztafecie.
10. Program zawodów:
-
12:00 - oficjalne otwarcie zawodów.
-
12:15 - start klas I - III
-
ok. godz. 13:30 - sztafeta 6 x 50 m st. dowolnym
-
ok. godz. 14:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie imprezy.
11. Punktacja, klasyfikacje, nagrody:
Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem. Z wyników
konkurencji indywidualnych i sztafet prowadzona będzie punktacja wg następującego klucza:
Indywidualne:
-
I miejsce
20 pkt.
-
II miejsce
18 pkt.
-
III miejsce
16 pkt.
-
IV miejsce
15 pkt.
-
XI miejsce i dalsze - 1 pkt.
Sztafety:
-
I miejsce
30 pkt.
-
II miejsce
25 pkt.
-
III miejsce
20 pkt.
-
IV miejsce
15 pkt.
-
V miejsce
10 pkt.
O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decyduje suma uzyskanych punktów w konkurencjach
indywidualnych i sztafetach.
Nagrody:
-
Za miejsca I - III w kategorii indywidualnej medale i dyplomy.
-
Punktacja drużynowa: za miejsca I - III puchary.
12. Uwagi końcowe:
-
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione;
-
Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizator zawodów;
-
O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów;
-
Uczestników zawodów oraz osoby im towarzyszące obowiązuje regulamin Pływalni
Aquarius w Bielawie.