Systemy zarządzania środowiskowego oraz

Komentarze

Transkrypt

Systemy zarządzania środowiskowego oraz
enterprise europe
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
27 lutego 2012
godz.900-1600
ul. Smoluchowskiego 48
Systemy zarządzania środowiskowego oraz
oznakowania ekologiczne wyrobów
- rodzaje, korzyści, zagrożenia
Tematyka szkolenia obejmie m.in.:
 ISO 14001:2004,
 EMAS III,
 oznakowanie ekologiczne ECOLABEL
INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:
tel. 71 320 4194, mail: [email protected] pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Technologie. Innowacje. Rynek.
 www.wctt.pl
Szkolenie poprowadzi INCERT - niezależna firma konsultingowa specjalizująca się we
wdrażaniu systemów dzania wg norm ISO.
27 lutego 2012
PROGRAM SZKOLENIA
godz.900-1600
Systemy zarządzania środowiskowego
oraz oznakowania ekologiczne wyrobów
- rodzaje, korzyści, zagrożenia
9.00 – 9.15
 Wprowadzenie, sprawy organizacyjne, cele szkolenia
9.15 – 12.00
 Prawo ochrony środowiska w Polsce – ogólne omówienie
 Obecnie obowiązujące wymagania prawne i obowiązki
przedsiębiorstw
 Ryzyko związane z niespełnianiem wymagań
12.00 – 14.30
 Systemy zarządzania środowiskowego
 Cel funkcjonowania systemu normalizacji/ standaryzacji
w zakresie zarządzania środowiskowego
 Rodzaje systemów zarządzania środowiskowego
 Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem systemów
zarządzania środowiskowego
 Wdrażanie i certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy
14.30 – 16.00




Programy oznakowań ekologicznych wyrobów
Cel i zakres funkcjonowania programów
Rodzaje programów
Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem programów
oznakowania ekologicznego wyrobów
INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:
tel. 71 320 4194, mail: [email protected]
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Technologie. Innowacje. Rynek.
 www.wctt.pl
UWAGA: W trakcie szkolenia przewidziano przerwy trwające ok. 10 minut. Czas trwania poszczególnych sesji
podano orientacyjnie. Przewidywany termin zakończenia nie powinien ulec zmianie. Uczestnicy otrzymają
certyfikat udziału w szkoleniu.