Dzielnica GNASZYN-KAWODRZA Kwota: 152 622,00 zł

Transkrypt

Dzielnica GNASZYN-KAWODRZA Kwota: 152 622,00 zł
Dzielnica GNASZYN-KAWODRZA
Tytuł
Nr zadania
152 622,00 zł
Kwota:
Liczba punktów
Zadanie (kwota)
realizowane
nierealizowane
189
Remont Nawierzchni ul. Elektryków
797
187
Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej i Gimnazjum nr 11 im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul.
Festynowa 24 oraz placu szkolnego z wyznaczeniem miejsc parkingowych
752
27 000,00 zł
181
Instalacja oświetlenia ul. Diamentowej
436
53 025,30 zł
213
Modernizacja rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej
391
30 000,00 zł
186
Położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Glebowej w Częstochowie
251
182
Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie
203
195
Utworzenie placu zabaw rekreacji ruchowej
181
198
Potrzebny sprzęt ratunkowy dla jednostki OSP Gnaszyn-Kawodrza
113
8 545,00 zł
183
Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie
101
3 500,00 zł
201
Najpotrzebniejszy sprzęt dla OSP Gnaszyn
83
150 000,00 zł
111 930,00 zł
23 000,00 zł
55 000,00 zł
8 545,00 zł
145 070,30 zł
7 551,70 zł zwrot do puli
ogólnomiejskiej

Podobne dokumenty