Szkolny zestaw programów nauczania

Transkrypt

Szkolny zestaw programów nauczania
SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW NAUCZANIA
W GIMNAZJUM
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W UJŚCIU
Pozytywnie zaopiniowany przez radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2012
oraz Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2012.
Podstawa prawna:
1. § 2.2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730),
2. art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
1
PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KLASACH I - III
/ROK SZKOLNY 2012/2013/
L.p.
Przedmiot
Program nauczania
Pójść za Jezusem Chrystusem (klasy I)
1.
Religia
Autor
Komisja
Wychowania
Katolickiego KEP
Przyjąć blask Bożej Prawdy.
Program nauczania religii dla
gimnazjum (klasy II i III)
Nr w SZPN
Wydawnictwo
GU/1/2012/2013
WAM
GU/1/10
Wydawnictwo Św.
Wojciecha-Poznań
2.
Język polski
Świat w słowach i obrazach. Program
nauczania. Gimnazjum klasy 1-3.
Magdalena Bobińska
GU/2/10
WSiP
3.
Historia
Śladami Przeszłości. Program
nauczania ogólnego historii w klasach
1-3 gimnazjum.
Tomasz Maćkowski
Teresa Kowalewska
GU/3/10
Nowa Era
4.
Wiedza o
społeczeństwie
KOSS Kształcenie Obywatelskie w
Szkołach Samorządowych
Program nauczania
Alicja
Pacewic,Tomasz
Merta, Sylwia
Żmijewska-Kwiręg
GU/4/10
CIVITAS
5.
Język niemiecki
Program nauczania języka
niemieckiego w gimnazjum. Kurs
podstawowy dla początkujących.
Paweł Piszczatowski
GU/5
WSiP
2
Program nauczania języka
niemieckiego w gimnazjum. Kurs
rozszerzony dla początkujących i
kontynuujących naukę.
6.
Język angielski
Paweł Piszczatowski
Program nauczania języka angielskiego Barbara Tittenbrum,
dla III etapu edukacyjnego. Poziom
Ewa Piotrowska
III.0.
WSiP
GU/6/1012/2013
Macmillan Polska
Program nauczania języka angielskiego Barbara Tittenbrum,
dla III etapu edukacyjnego. Poziom
Ewa Piotrowska
III.1.
7.
Matematyka
Matematyka z plusem. Program
nauczania matematyki dla trzeciego
etapu edukacyjnego (klasy I-III
gimnazjum).
Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Jacek Lech
GU/7/10
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
8.
Fizyka
Świat fizyki. Program nauczania.
Wersja 2
Barbara Sagnowska
GU/8/10
ZamKor
9.
Chemia
Program nauczania chemii w
gimnazjum – Chemia Nowej Ery
Teresa Kulawik
Maria Litwin
GU/9/10
Nowa Era
10.
Biologia
Program nauczania biologii w
gimnazjum „PULS ŻYCIA”
Anna Zdziennicka
GU/10/10
Nowa Era
3
11.
Geografia
Program nauczania geografii dla
gimnazjum – Planeta Nowa
Ewa Maria Tuz
Dawid Szczypiński
GU/11/10
Nowa Era
12.
Plastyka
Kraina sztuki. Program nauczania
plastyki w gimnazjum.
Elżbieta Jezierska
GU/12/10
Wydawnictwo
szkolne PWN
13.
Muzyka
Muzyka w gimnazjum. Program
nauczania.
Agnieszka KreinerBogdańska
GU/13/10
Oficyna Wydawnicza
PAZDRO
14.
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne. Program nauczania
Urszula białka
GU/14/10
OPERON
15.
Zajęcia artystyczne
Kl .I Szkolna pracownia artystyczna”
Program zajęć artystycznych.
Kl. II „Sztyka w życiu – życie w
sztuce”. Program zajęć artystycznych.
Beata Mikulik
GU/15/10
WSiP
16.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa. Program
nauczania dla gimnazjum.
Lech Patrzek
GU/16/10
OPERON
17.
Informatyka
Informatyka. Program nauczania dla
gimnazjum.
Marek Kołodziej
GU/17/10
OPERON
4
18.
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne w gimnazjum.
Autorski program nauczania
Mariusz Kamiński
Czesław Rajewicz
GU/18/10
Program opracowany
na podstawie
programu innego
autora dostosowany
do warunków
lokalowych szkoły i
specyfiki szkołyduża liczba uczniów
dojeżdżających.
19.
Wychowanie do życia
w rodzinie
Program nauczania. Wędrując ku
dorosłości.
Teresa Król
GU/19/10
RUBIKON
5

Podobne dokumenty