Jakże współczesny

Transkrypt

Jakże współczesny
Jakże współczesny!
To nie przypadek, że w tym numerze „Kalejdoskopu” zamieszczamy fragment
najnowszego, dopiero co wydanego dzieła poświęconego dwóm „Ziemiom
obiecanym” – Reymonta i Wajdy (czyt. str. ). Materiał dokumentalny kultowej
książki polskiego noblisty o najciekawszym okresie w dynamicznym rozwoju Łodzi
rymuje się bowiem z tym, co i my przypominamy w naszej akcji z okazji zbliżającej
się wrześniowej rocznicy 110-lecia otwarcia Teatru Wielkiego ufundowanego przez
Fryderyka Sellina. I tu, i tu dociera się do źródeł tożsamości Łodzi, definiuje, co
można zmieścić w haśle „Niezatapialna Łódź” (autorstwa naszego czytelnika). Gdy
jednak coraz dłużej obcuje się z dokumentami i innymi formami zapisu działalności
cukiernika, który nade wszystko kochał wznosić teatry, widzi się, że to postać na
wskroś współczesna. Przedsiębiorca-darczyńca wspierający – i to w jakim stopniu –
sztuki piękne (czyt. str. )! Mogą nam go pozazdrościć inne miasta... Dlatego
apeluję do Ludzi Pióra: pokażcie wielkość i niezwykłość tej postaci, nadajcie jej
mityczny wymiar w utworze, który można byłoby postawić w bibliotece obok
dzieła Reymonta. Łódź Sellina jest tego godna. Obiecuję, że będziemy o
wszystkich planach pisać, popularyzować to, co zrodzi się z inspiracji tym
nazwiskiem. Szczególnie namawiamy do podjęcia tematu najmłodszych
twórców...
Z przyjemnością informuję, że na apel „Kalejdoskopu” konkretyzują się plany
związane z ufundowaniem tablicy poświęconej Sellinowi – trwają rozmowy na ten
temat. Zaprosiliśmy do udziału w nich obok przedsiębiorcy Roberta Dybalskiego –
Ryszarda Bonisławskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Zainteresowanie
przywróceniem pamięci Wielkiego Cukiernika wykazała także Anna Pilarska z
Muzeum Miasta Łodzi, która złożyła propozycję organizacji uroczystości „ku czci”
połączonej z benefisem 40-lecia pracy artystycznej potomka Sellina –
emerytowanego reżysera Tadeusza Pliszkiewicza. Wszystko rozważamy.
No i jeszcze jedna – niezwykle istotna inicjatywa. Przewodnicząca Sekcji Krytyków
Teatralnych Związku Artystów Scen Polskich Krystyna Piaseczna zgłosiła projekt
utworzenia ogólnopolskiej nagrody im. Fryderyka Sellina dla przedsiębiorców,
ludzi biznesu wspierających dotacjami teatry. Właśnie teraz znajdują się one w
niezwykle trudnej sytuacji, bo zmieniającej dotychczasowe warunki finansowania i
zatrudniania aktorów.
Najważniejsze, że pamięć Sellina zatacza coraz szersze kręgi.
Dziękujemy!
Małgorzata Karbowiak
A oto nasza propozycja napisu na tablicy:
Fryderyk Sellin
1831-1914
Człowiek teatru, cukiernik, przedsiębiorca, handlowiec,
fundator scen łódzkich
(Teatr Arkadia – 1864, Teatr Letni – 1873, Teatr Apollo – 1898),
110 lat temu oddał społeczności miasta
wzniesiony własnym kosztem
– przy ul. Konstantynowskiej 14 –
pierwszy gmach Teatru Wielkiego,
z widownią na 1250 miejsc i salą koncertową dla tysiąca słuchaczy.
Łódź, wrzesień 2011
Tablicę ufundował…