PRAWNIK W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w

Transkrypt

PRAWNIK W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w
PRAWNIK
W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Tarnowskich Górach
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
1.
2.
Poradnictwo prawne osobom oraz rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne.
Pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych.
WYMAGANIA
1.
2.
3.
Wykształcenie wyższe na kierunku prawo.
Minimum 2-letni staż pracy na stanowisku wymagającym wykorzystania wiedzy prawniczej
Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CV
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Dokumenty potwierdzające staż pracy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika w Punkcie
Interwencji Kryzysowej” w pokoju 104 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 16,
Tarnowskie Góry do dnia 22 lutego 2011r.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Podobne dokumenty