Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego

Transkrypt

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Lublin 30.04.2015r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki informuje ,iż w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na
świadczenie usługi ochrony osób i mienia Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki na okres 12 miesięcy,
wybrana został oferta z najniższą ceną złożona przez:BASTION SECURITY Szymon Wacławek 20-320
Lublin ul. Krańcowa 110 /14.
W postępowaniu oferty złożyli:
Oferta Nr 1: BASTION SECURITY Szymon Wacławek 20-320 Lublin ul. Krańcowa 110 /14 - cena za 1
roboczogodzinę 5,78 zł brutto
Oferta Nr 2: Ekotrade Sp.z o.o. 00-712 Warszawa ul. Melomanów 4 -cena za 1 roboczogodzinę: 11,07 zł
brutto
Oferta Nr 3:Vision Group Sp z o.o. 00-501 Warszawa ul. Bracka 3/13-cena za 1 roboczogodzinę: 7,98 zł
brutto
Oferta Nr 4:Firma Ochronno-Konwojowa „EXPERTUS” Sp. z o.o.20-815 Lublin ul. Partyzantów 11
-cena za 1 roboczogodzinę 8,67 zł brutto
Oferta Nr 5:FORMACJA EU Spółka Komandytowa Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski 41-800
Zabrze
ul. Klimasa 2- cena za 1 roboczogodzinę 8,47zł brutto
Oferta Nr 6:Multiservice Sp.z o.o.Z.P. Ch.Ul. Artyleryjska 3H10-165 Olsztyn -cena za 1 roboczogodzinę
8,47 zł brutto
Oferta Nr 7:
Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki-cena za 1
roboczogodzinę 7,65zł brutto
Oferta Nr 8:Piast Group SP.z o.o.ul. Jaworzyńska 67 59-220 Legnica-cena za 1 roboczogodzinę 10,05 zł
brutto
Oferta Nr 9:Security & Claning System Sp. z o.o. ul. Racławicka 15 53-149 Wrocław- cena za
1roboczogodzinę 10,56 zł brutto
Oferta Nr 10:Konsorcjum :Ochrona 24 Piotr Mielniczek ul. Wertera 46 20-713 Lublin Grupa ochrony
Biznesu Sp. z o.o. ul. Balladyny 22-20-601 Lublin- cena za 1 roboczogodzinę 7,81 zł brutto