Terapia systemowa rodzin, małżeństw i par

Transkrypt

Terapia systemowa rodzin, małżeństw i par
Terapia systemowa rodzin, małżeństw i par
Terapia rodziny jest to taka forma oddziaływań psychologicznych, która obejmuje całą rodzinę
zamieszkującą wspólnie, a nie poszczególnych jej członków, niezależnie od tego kto prezentuje
objawy.
Pracuję z rodzinami i parami w podejściu systemowym, które opiera się na założeniu, że każdy
człowiek jest integralną częścią jakiejś rodziny (systemu) i ta rodzina ma ogromny wpływ na
jego funkcjonowanie, rozwój, realizację celów. Podobnie każda pojedyncza osoba tworząca
rodzinę ma wpływ na funkcjonowanie tej rodziny, jej rozwój i realizację wspólnych celów.
W terapii rodziny, małżeństwa czy pary skupiam się przede wszystkim na RELACJI między
poszczególnymi osobami, wzajemnych związkach między nimi, a nie na zmianach
wewnątrzpsychicznych tych osób.
Pracuję z rodzinami, w których jedna z osób (lub więcej) ma rozpoznane:
- zaburzenia odżywiania (np.anorexia nervosa)
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia psychotyczne,
- chorobę nowotworową,
- zaburzenia neurologiczne
- i inne (np.rodzina z żałobą, po stracie, po rozwodzie rodziców, rodzina zrekonstruowana,
rodzina wielopokoleniowa itp)
Na spotkanie zapraszam całą rodzinę mieszkającą wspólnie, wraz z dziećmi powyżej 9 r.ż.,
chyba że rozpoznanie kliniczne dotyczy młodszego dziecka. Decyzję podejmuję po konsultacji
telefonicznej.
Do gabinetu zapraszam także MAŁŻEŃSTWA I PARY (TAKŻE PARY HOMOSEKSUALNE)
znajdujące się w kryzysie, w konflikcie, niezadowolone ze swojego dotychczasowego życia, po
zdradzie, zastanawiające się nad dalszą przyszłością.
1/2
Terapia systemowa rodzin, małżeństw i par
Pierwsze 3 spotkania to są zawsze spotkania KONSULTACYJNE, w czasie których wzajemnie
się poznajemy. Ja rozpoznaję problem, motywację rodziny/ pary do tej formy terapii,
oczekiwania rodziny/ pary wobec terapii. Jeśli decydujemy się wspólnie razem pracować
zawieramy kontrakt, zwykle ustny, ustalamy cel spotkań, wyznaczam ich częstotliwość i
przybliżony czas trwania terapii. Umawiamy się co do zasad odwoływania spotkań i rozliczenia
finansowego.
Wróć do oferty
2/2

Podobne dokumenty