Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w

Transkrypt

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza
przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, którzy w codziennej pracy
spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie
do skorzystania z oferty konsultacji dla specjalistów.
Mogą one dotyczyć: niejasności związanych z realizacją procedury „Niebieskie
Karty”, zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
diagnozy zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i
inne, budzące wątpliwości zagadnienia.
Konsultacje prowadzone są w formie:
- telefonicznych dyżurów dla specjalistów – w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00
pod numerem telefonu 22 250-63-12
- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info
zakładka „Forum”) oraz adresu e-mail [email protected]

Podobne dokumenty