Wdrożenie strategii eksportowej w firmie Polska Grupa Tekstylna

Transkrypt

Wdrożenie strategii eksportowej w firmie Polska Grupa Tekstylna
Wdrożenie strategii eksportowej w firmie Polska Grupa Tekstylna-Poznań Sp. z o.o.
Nazwa Beneficjenta: Polska Grupa Tekstylna-Poznań Sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-020/13-00
Wartość całkowita realizacji projektu: 545 674,88 PLN
Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 348 398,98 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa 61 482,18 PLN
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa

Podobne dokumenty