Kierownik budowy/robót

Transkrypt

Kierownik budowy/robót
Mawilux S.A. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownik budowy/robót (branża konstrukcyjno-budowlana)
Miejsce pracy: Łady /k. Warszawy
Zadania:
 pełnienie obowiązków kierownika robót/budowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 prowadzenie robót budowlanych na terenie Polski,
 przeprowadzanie oraz koordynowanie procesów wyboru podwykonawców, dostawców, oraz
rozliczanie kontraktów podwykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji, odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji
powykonawczej,
 optymalizacja kosztów projektu (dbałość o wynik finansowy)
 zarządzanie zespołem ludzi – pracowników budowlanych, firm podwykonawczych,
 sporządzanie budżetów, planów sprzedaży, harmonogramów i rozliczeń budów,
 współpraca z innymi działami i instytucjami.
Wymagamy:
 wykształcenia wyższego budowlanego, specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 znajomości kosztorysowania,
 zaangażowania, rzetelności oraz odpowiedzialności,
 otwartości na wyzwania, samodzielności w działaniu,
 umiejętności prowadzenia dialogu i negocjacji,
 gotowości do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji technicznych i kompetencji
organizacyjnych,
 gotowości do częstych podróży służbowych, dyspozycyjności,
 prawo jazdy kat. B,
Dodatkowymi atutami będą:
 znajomość języka angielskiego,
 znajomość metodyk zarządzania projektami.
Oferujemy:
 motywacyjny system wynagrodzeń,
 możliwość rozwoju zawodowego.
Aplikację zawierającą CV i list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
Ust. Nr 133, poz. 883) proszę przesłać na adres [email protected] W temacie wiadomości
proszę o wpisanie nazwy stanowiska Kierownik budowy.

Podobne dokumenty