PLAN PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO dla studentów I roku

Transkrypt

PLAN PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO dla studentów I roku
PLAN PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO
dla studentów I roku studiów stacjonarnych UTP w Bydgoszczy
Szkolenie odbędzie się w dniu 4.10.2014 r. (sobota)
Godzina
Wydział, kierunek
9:00-10:00
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – kierunek: budownictwo
10:00-11:00
12:00-13:00
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - kierunki: inżynieria środowiska,
architektura i urbanistyka, architektura wnętrz
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - kierunki: zootechnika, ochrona środowiska, ogrody
zoologiczne i zwierzęta amatorskie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – kierunek: zoofizjoterapia
13:00-14:00
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii – kierunki: rolnictwo, biotechnologia
14:00-15:00
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii - kierunki: architektura krajobrazu, technologia żywności i
żywienie człowieka, nanobioinżynieria
11:00-12:00
Zajęcia odbywać się będą w Audytorium Novum, sala 1B, Al. Kaliskiego 7
Przysposobieniu bibliotecznym dla studentów I roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej odbędzie się w Bibliotece Wydziału WTiICH,
ul. Seminaryjna 3, w terminach:
Inżynieria Materiałowa oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - 6.10.14 (poniedziałek), godz.12.00
Technologia Chemiczna - 6.10.14 (poniedziałek), godz. 13.15
Analityka Chemiczna i Spożywcza - 8.10.14 (środa), godz. 8.15
Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku Wydziałów Inżynierii Mechanicznej i Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i
Elektrotechniki i Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych odbyło się 29.09.2014 r. (poniedziałek).
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej BG UTP, ul. Kaliskiego 7, pok. A14-15 (RCI)
Kontakt: tel. 0-52-340-80-77, [email protected]

Podobne dokumenty