Liczba nowych mieszkań w sprzedaży oraz całkowita oferta rynku

Transkrypt

Liczba nowych mieszkań w sprzedaży oraz całkowita oferta rynku
Liczba nowych mieszkań w sprzedaży oraz całkowita oferta rynku
pierwotnego w poszczególnych miastach, I kwartał 2011 r.
Całkowita
Liczba mieszkań w
Zmiana całkowitej oferty
oferta
Miasto
nowych inwestycjach
(I kw. 2011r. / IV kw.
mieszkań
(tys.)
2010 r.)
(tys.)
Warszawa
2,6
15,9
-2%
Kraków
2,7
6,9
16%
Wrocław
2,0
6,3
13%
Gdańsk
0,9
5,1
12%
Poznań
1,0
3,9
6%
Źródło: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A.

Podobne dokumenty