ulotka - Festiwal STOP GMO

Transkrypt

ulotka - Festiwal STOP GMO
Nasz cel to Polska Wolna! także od GMO
tj. Genetycznie
Modyfikowanych Organizmów, inaczej roślin transgenicznych.
Wiele zostało już na ten temat powiedziane i każdy obywatel Polski jest
coraz lepiej zorientowany w tym trudnym temacie. Wiemy już, że
kwestia GMO to nie tylko sprawa szkodliwości toksycznych białek dla
zdrowia, które na co dzień spożywamy w nabiale, mięsie czy wędlinach
pochodzących od zwierząt skarmianych paszami z soją GMO (a
praktycznie 100% takich pasz mamy w Polsce), lecz może przede
wszystkim kwestia celowej dezinformacji i manipulacji rolników przez
korporacje produkujące nasiona roślin transgenicznych, obiecujące
szybką zwyżkę plonów, szybkie zyski oraz duże oszczędności.
Tymczasem doświadczenie krajów, które zachłysnęły się tą ideą jest
jednoznaczne: wyniszczające monokultury zagrażające ekosystemowi,
zwiększone zużycie drogich środków ochrony, opłaty patentowe, a
wreszcie całkowite uzależnienie rolników i produkcji rolnej od obcych
korporacji i, co również nie bez znaczenia, problemy zdrowotne.
Polski przemysł bardzo ucierpiał w ostatnich dwóch dekadach i prawie
przestał istnieć, bo niemal wszystkie strategiczne zakłady przemysłowe
zostały sprzedane obcym inwestorom. Praktycznie jedyne co nam
pozostało, to dobre, zdrowe i prężne rolnictwo, na które jest popyt w
całej UE.
Nie możemy pozwolić, by obce siły odebrały polskim rolnikom ich honor i
niezależność, a tym samym przejęły władzę nad produkcją żywności w
naszym kraju, gdyż niesie to ze sobą olbrzymie zagrożenia.
Żądamy poprawek w ustawie o nasiennictwie tj. nieograniczonego
dostępu rolników do polskich, tradycyjnych nasion oraz zakazu
obrotu nasionami GMO na ‘własny użytek’!!! Prezydencki projekt
ustawy oddaje aż 90 % zasiewów rolnych w Polsce w obce ręce!
Polska, podobnie jak Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria i wiele innych
krajów UE, powinna być strefą wolną od GMO!!!
Prosimy o podpisanie petycji do Rządu RP, by
wreszcie wprowadził zakaz uprawy poszczególnych
roślin transgenicznych oraz petycji do powiatów, by
powiaty, które jeszcze nie podjęły uchwały ‘strefa
wolna od GMO’, niezwłocznie to uczyniły.
Lena Huppert
(Koalicja Polska Wolna od GMO
Fundacjia Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Qlt)
Kontakt: [email protected], [email protected]

Podobne dokumenty