wersja 02.07.2014/01 V itd. nazwa elementu uwagi, treści na stronie

Transkrypt

wersja 02.07.2014/01 V itd. nazwa elementu uwagi, treści na stronie
wersja 02.07.2014/01
Menu na stronie głównej, w górnej części, rozwijane
I poziom menu
II poziom menu
nazwa elementu
uwagi, treści na
nazwa elementu
stronie
Wydział
Menu na podstronach, w kolumnie z boku, rozwijane
III poziom menu
nazwa elementu
uwagi, treści na stronie
O Wydziale
historia
misja i strategia
lokalizacja
kontakt
(z mapami Google)
(Biuro Dziekana,
Dziekanat ds. studenckich)
akredytacje
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Regulamin organizacyjny W.A.
Jednostki organizacyjne/Pracownicy
RIBA
PAKA
KAUT
Pełnomocnicy Dziekana
(skład)
(Instytuty: loga jednostek,
dane, kontakt , skład
osobowy, linki www)
IV poziom menu
nazwa elementu
uwagi, treści na stronie
Komisje Wydziałowe
(poszczególne komisje w
BOXIie NA ELEMENTY)
Terminy posiedzeń Rady Wydziału
(odsyła do KALENDARIUM
z włączonym filtrem
kategorii TAG np. Rada
Wydziału )
Uchwały Rady Wydziału
(poszczególne uchwały w
BOXie NA ELEMENTY)
V itd.
uwagi, treści na stronie
Studia
Kierunek Architektura
Kierunek Architektura Krajobrazu
Dziedzina Nauki TechniczneDyscyplina
Architektura i Urbanistyka
Studia I stopnia
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolwentów
Studia II stopnia
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolewntów
Studia II stopnia w języku angielskim
Master in English Programme
Studia podyplomowe
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolewntów
Studia I stopnia
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolewntów
Studia II stopnia
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolewntów
Studia podyplomowe
Program
Cele i efekty kształcenia
Sylwetki absolewntów
Studia III stopnia ( doktoranckie)
Bieżące informacje
Program, cele i efekty kształcenia
Regulamin studiów doktoranckich PK WA
Pomoc materialna
Stypendia doktoranckie
Studia częściowe
Program Mostech
Program Erasmus
Umowy bilateralne
Kursy
Kurs rysunku odręcznego
Kurs fotografii
www.waerasmus.pk.edu.plr
[email protected]
Program Tenessee
Inne
http://www.bwm.pk.edu.
pl/dla+kandydatow,s2.ht
ml
Rekrutacja
Kierunek Architektura
Kierunek Architektura Krajobrazu
Dziedzina Nauki Techniczne
Dyscyplina Architektura i Urbanistyka
Studia I stopnia
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Teamaty egzaminów z lat poprzednich
Egzamin wstepny z rysunku
Studia II stopnia
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Studia II stopnia w j. angielskim
ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Studia podyplomowe
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Studia I stopnia
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Tematy egzaminów z lat poprzednich
Egzamin wstepny z rysunku
Studia II stopnia
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Studia podyplomowe
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Studia III stopnia (doktoranckie)
Ogłoszenia WKR
Zasady rekrutacji
Regulamin
Harmonogram
Kurs Rysunkowy na WA PK
Studenci
Informacje bieżące
Plan zajęć
Harmonogram sesji
Przepisy szczegółowe do regulaminu
studiów W.A.P.K.
Regulamin studiów
Dyplomy
Praktyki
Współpraca międzynarodowa
Erazmus Student Network
Koszty kształcenia
Pomoc materialna
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Opłaty za studia lub usługi edukacyjne
Organizacje studenckie
Sieć bezprzewodowa eduroam
(Chór Cantata, Radio
Nowikni itd.)
Nauka
Komunikaty
Terminy obron
Rozwój kadr
Doktoraty
Dokumenty do pobrania
Nazwisko i imię
Habilitacje
Tytuł profesora
Badania naukowe
Działalność statutowa
http://www.nauka.pk.edu.pl
/index.php?option=com_con
tent&task=blogcategory&id
=26&Itemid=82
Granty
http://www.nauka.pk.edu.pl
/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=3&Itemi
d=2
http://www.nauka.pk.edu.pl
/index.php?option=com_con
tent&task=blogcategory&id
=19&Itemid=75
Projekty badawcze
Projekty unijne
Fundusze Strukturalne - Biuro Projektów Strukturalnych i http://pn2.pk.edu.pl/
Programów Międzynarodowych PK
Inne
(wniosek, wykaz
dokumentów - pdf)
(poszczególne nazwiska
w BOXie NA ELEMENTY
z boku jako elementy
strony po kliknięci
których wyświetlana
treść dla tego
nazwiska: streszczenie
pracy dr, recenzje)
Dokumenty do pobrania
(pliki)
Nazwisko i imię
(poszczególne nazwiska
w BOXie NA ELEMENTY
z boku jako elementy
strony po kliknięci
których wyświetlana
treść dla tego
nazwiska: wniosek,
autoreferat, skład
komisji, recenzje,
uchwała komisji,
uchwała RWA,
harmonogram)
Nazwisko i imię
(poszczególne nazwiska
w BOXie NA ELEMENTY
z boku jako elementy
strony po kliknięci
których wyświetlana
treść dla tego
nazwiska: wszczęcie,
lista recenzentów,
recenzje, uchwała
RWA)
Politechnika XXI
w.
http://www.pk21.p
k.edu.pl/poklpk/ma
in.php
Legenda:
Kolorami tła zaznaczono wstępne uprawnienia do edycji dla poszczególnych kont użytkowników, jak poniżej:
GM
EO
MM
Dziekan
DK
M
WKR
Administrator ma
dostęp do
wszystkiego