Regulamin serwisu BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS 1

Transkrypt

Regulamin serwisu BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS 1
Regulamin serwisu
BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS
1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są
wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie Powiadomienia SMS.
2. Każda osoba, która korzysta z niniejszego serwisu, przyjmuje do wiadomości i akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
3. Celem serwisów jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących działań Urzędu
Gminy i podległych mu jednostek oraz istotnych dla mieszkańców wydarzeń.
4. Ze względu na techniczne ograniczenia, Urząd nie ponosi odpowiedzialności za informacje
przesyłane do użytkowników za pomocą powyższych serwisów.
5. Korzystanie z serwisów jest dobrowolne.
6. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się
z systemu Powiadomienia SMS wypełniając prawidłowo formularz.
7. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez
zgłoszenie za pomocą formularza przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego
Użytkownika, a następnie wpisaniu właściwego/aktualnego numeru telefonu.
8. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników,
którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach
dotyczących Gminy Bełchatów.
Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Podobne dokumenty