LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Transkrypt

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
Informatyk,
powiatowy administrator
systemu informatycznego pomocy społecznej
(nazwa stanowiska pracy)
Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów złożonych na ww. stanowisko
pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
L. p.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Cezary Błaszczyk
Nowy Dwór Gdański
2.
Wioleta Jost – Koc
Ostaszewo
3.
Krzysztof Stasiak
Elbląg
4.
Marcin Zarębski
Rybina gm. Stegna
5.
Łukasz Roeding
Gdańsk
6.
Krzysztof Firko
Gniazdowo gm. Ostaszewo
......................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty