Żel krzemionkowy Silcarbon SGR50 (506330)

Transkrypt

Żel krzemionkowy Silcarbon SGR50 (506330)
Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600
Data wydruku: 15.06.2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa towaru:
Żel krzemionkowy Silcarbon SGR50
Kod towaru:
506330
Nazwa chemiczna\skład:
Specyfikacja nr:
Data aktualizacji:
ST-IXO 5701-1/2005
28-01-2011
Krzemionka, dwutlenek krzemu amorficzny
Nazwa INCI:
Parametr oznaczony:
Wg specyfikacji:
Średnia wielkość porów, angstrem
25
Gęstość nasypowa, g/l
730 - 790
Równoważna chłonność wody w 25°C, 20% wilgotności względnej, %
>= 10
Równoważna chłonność wody w 25°C, 50% wilgotności względnej, %
>= 25
Równoważna chłonność wody w 25°C, 90% wilgotności względnej, %
>= 35
Nominalna wielkość kulek, mm
3-6
Powierzchnia właściwa, m2/g
680
Objetość porów, ml/g
0,39
pH
5-7
Zawartość wilgoci (w chwili pakowania), %(m/m)
<= 2
Opakowania:
Worek 25 kg
Transport:
Przechowywanie:
Klasa RID/ADR: nie podlega
Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:
Numer UN: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Unikać wzniecania pyłu.
Okres ważności:
1080 dni
Uwagi:
W specyfikacji podano wartości typowe
Ten produkt nie jest jakości spożywczej, paszowej, farmaceutycznej. W związku z tym nie może być użyty jako
dodatek/składnik żywności, pasz lub produktów farmaceutycznych. Użycie produktu do tych zastosowań pozostaje
w zakresie odpowiedzialności klienta.
Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.
Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538

Podobne dokumenty