Oferty w postaci CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres

Transkrypt

Oferty w postaci CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres
PORT LOTNICZY WROCŁAW S A
Ogłasza ofertę współpracy dla pełnoletnich uczniów i studentów na stanowisku:
MŁODSZY AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ
1) Godziny pracy: system godzin pracy oparty jest na rozkładzie lotów samolotów
przylatujących/odlatujących z wrocławskiego lotniska. Opisani pracownicy muszą być obecni w
terminalu podczas odpraw wszystkich rejsów. Praca na zmiany max 12 godzin dziennie w godzinach od
04 do 23.
2) Zakres obowiązków:
- sprawdzanie kart pokładowych (systemowe) przed wejściem do strefy zastrzeżonej lotniska,
- kontrola bagażu podręcznego,
- informowanie pasażerów o bieżącej sytuacji odprawowej oraz udzielanie odpowiedzi na pytania
pasażerów; kierowanie pasażerów do odpowiednich stanowisk odpraw (check – in, kontrola
bezpieczeństwa, gate etc.)
- sterowanie przepływem ruchu pasażerskiego w terminalu
- porządkowanie słupków sterujących przepływem ruchu pasażerskiego w terminalu
- współpraca ze Służbą Ochrony Lotniska podczas przeprowadzanej kontroli bezpieczeństwa pasażerów
odlatujących, a także m.in. raportowanie o pozostawionym bagażu bez opieki.
- pomoc przy analizie przepustowości portu lotniczego poprzez wypełnianie raportów dziennych (ilość
pasażerów w poszczególnej godzinie przy odprawach bezpieczeństwa oraz odprawach biletowo –
bagażowych, stanowiskach kontroli paszportowej).
- pomoc pasażerom podczas zakłóceń spowodowanych opóźnieniami czy odwołaniem, samolotów,
- dbanie o zachowanie płynności ciągów komunikacyjnych na Terminalu,
- pomoc przy obsłudze VIP,
3) Wymagania wobec kandydatów:
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- miła aparycja
- dobra prezencja
- samodzielność podczas wykonywania obowiązków
4). Zatrudnienie:
Umowa zlecenie
5) Szkolenia:
- z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
- z zakresu świadomości lotnictwa cywilnego
- z zakresu poruszania się w strefach zastrzeżonych PLW S.A,
- z zakresu przewozu przedmiotów niedozwolonych w bagażu podręcznym oraz w bagażu
rejestrowanym,
- z zakresu kontroli dostępu do strefy zastrzeżonej,
- BHP
- z zakresu zagadnień dot. odprawy biletowo – bagażowej oraz drogi pasażera odlatującego i
przylatującego.
Oferty w postaci CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres:
[email protected] lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki ( 54-530
Wrocław ul. Graniczna 190) w terminie do końca stycznia 2014r.