Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

Transkrypt

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Sekcja Krajowa
Oświaty i Wychowania
Afiliant
NSZZ
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77
[email protected]
www.solidarnosc.org.pl/oswiata
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy placówek oświatowych!
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej będziemy obchodzić w bardzo trudnej
sytuacji. Oto liberalny rząd grozi nam likwidacją Karty Nauczyciela, łamie prawa
związkowe, obniża jakość kształcenia i wychowania. Prowadzi działania w znaczny
sposób pogarszające warunki pracy poprzez nadmierną liczebność dzieci w oddziałach
czy zwiększanie czasu pracy nauczycieli. Ponadto ciągle obarcza się nauczycieli
nowymi obowiązkami związanymi z biurokratyczną dokumentacją. Manipuluje się
opinią publiczną w sprawie rzekomych podwyżek płac nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi.
Rząd zaniechał prowadzenia dialogu społecznego i odmawia debaty o polskim
systemie edukacji.
Dzień Edukacji Narodowej winien być Świętem, ale w trosce o polską oświatę
apelujemy o przybycie tego dnia do Warszawy na pikietę, by wyrazić nasz niepokój,
co do dalszych losów polskiej edukacji i jej pracowników.
Życzę wszystkim, aby codzienny trud edukowania i wychowania młodego
pokolenia Polaków był ceniony nie tylko w czasie świątecznych uroczystości, ale, by
na co dzień przynosił każdemu dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech Wasze powołanie nauczycielskie, profesjonalizm i ofiarność zyska wymiar
odpowiedniego statusu materialnego i społecznego. Potrzeba nam cierpliwości,
mądrości i determinacji, by mimo przeciwności losu wytrwać w zawodzie i w mądry,
odpowiedzialny sposób kształtować postawy młodych pokoleń Polaków.
Z wyrazami szacunku i uznania
Ryszard Proksa
Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

Podobne dokumenty