WIZYTÓWKA SPECJALISTY w zakresie poradnictwa i informacji

Komentarze

Transkrypt

WIZYTÓWKA SPECJALISTY w zakresie poradnictwa i informacji
WIZYTÓWKA SPECJALISTY w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej
I CZĘŚĆ:
1. Imię i nazwisko specjalisty:
Izabela Kuba-Wysokińska
2. Zdjęcie (mile widziane; prosimy o wklejenie w wersji elektronicznej)
3. Jakiego rodzaju pomoc świadczę:
(biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, zainteresowania
zawodowe itp. wypisz obszary wiedzy i umiejętności, którymi chcesz i możesz się podzielić
z innymi)
Prowadzenie:

Szkolenie z zakresu „ Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”,

Szkolenie trenerów programu „ Spadochron”,

Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
Testy:

Określenie zainteresowań – predyspozycji zawodowych: Kwestionariusz
Zainteresowań Zawodowych, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
Obszary wiedzy, umiejętności:

Zawodoznawstwo,

Motywowanie do działania,

Kompetentna obsługa osób z niepełnosprawnością,

Panowanie usług- dobieranie wybranych metod i narzędzi poradnictwa
indywidualnego,

Planowanie i rozwój kariery zawodowej,

Budowanie profesjonalnego wizerunku zawodowego,
4. Jak i kiedy można się ze mną skontaktować:
(podaj bezpośredni kontakt do siebie, telefon, e-mail; jeśli wyrażasz zgodę może to być
prywatny kontakt)
tel.: (68) 383 03 10
e-mail: ---------5. Instytucja, w której pracuję:
nazwa: Powiatowy Urząd Pracy
miejscowość: Krosno Odrzańskie
zajmowane stanowisko: Doradca zawodowy
II CZĘŚĆ:
A.
B.
Specjaliści:
(do jakiej kategorii specjalisty chcesz siebie zakwalifikować; może być więcej niż jedna
z kategorii - podkreśl)

doradca zawodowy

pedagog/szkolny doradca zawodowy

psycholog

terapeuta

trener/szkoleniowiec

pośrednik pracy

doradca klienta

lider klubu pracy

pracownik/doradca ABK

inny specjalista (jaki):………………………………..

wszyscy
Odbiorcy, klienci:
(do kogo skierowane są Twoje usługi - podkreśl)

dzieci do końca szkoły podstawowej

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazajlna

studenci i absolwenci uczelni wyższych

rodzice dzieci i młodzieży uczącej się

osoby pracujące

osoby niepracujące

osoby niepełnosprawne (rodzaje niepełnosprawności - wszystkie)

pracodawcy

samozatrudnieni

inni: ………………………………………………….........

wszystkie

Podobne dokumenty