Załącznik nr 4A do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH

Transkrypt

Załącznik nr 4A do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH
Załącznik nr 4A do SIWZ
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamówienia Część 1: Defibrylator – 2 sztuki
LP
NAZWA PARAMETRU
WARTOŚĆ
WYMAGANA
1.
Rok produkcji 2009
TAK
2.
Producent / Kraj
Podać
3.
Model / Typ
Podać
1.
Zakres dostarczanych energii-5200 J
Jednorazowe elektrody
terapeutycznych- 12 szt.
TAK, podać
2.
Możliwość dostarczania energii
przez łyżki i naklejane elektrody
terapeutyczne
Obecność łyżek dla dorosłych i dla
dzieci
Możliwość wykonywania
kardiowersji elektrycznej
Możliwość wyboru i dostarczania
energii przyciskami na łyżkach
TAK, podać
Obecność dołączanego przewodu
do rejestracji EKG, minimum 3
żyły
Obecność funkcji stymulacji
przezskórnej
Możliwość wykonania stymulacji
w trybie „na żądanie” i
asynchronicznym
Częstotliwość stymulacji w
zakresie min. 40-150 imp./min.Natężenie prądu w stymulacji w
zakresie min. 10-150 mA
Monitorowanie EKG min. 3 odpr.
Zakres pomiaru tętna - 30-255/min
Możliwość rejestracji i wydruku
zdarzeń
Obecność alarmu dzwiękowego
częstości akcji serca i VF/VT
TAK, podać
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
OFEROWANE
PARAMETRY
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Czas ładowania energii 200 J-max
8 sek.
Kolorowy ekran monitora o
przekątnej min. 5 cali
Możliwość archiwizacji rekordów
pacjentów
Ilość stopni dostępności energii
defibrylacji zewnętrznej-min 13
Maksymalny ciężar – 7 kg.
Komunikacja z użytkownikiem w
języku polskim
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
Wszystkie parametry określone są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z
w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania
parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według w/w
wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
Załącznik nr 4A do SIWZ
Przedmiot zamówienia Część 2: Defibrylator – 1 sztuka
LP
NAZWA PARAMETRU
WARTOŚĆ
WYMAGANA
4.
Rok produkcji 2009
TAK
5.
Producent / Kraj
Podać
6.
Model / Typ
Podać
Defibrylator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe
TAK, podać
Możliwość zapisu, analizy i
wydruku 12-odprowadzeniowego
EKG
Obecność dołączanego przewodu
do rejestracji EKGPrzekątna ekranu min. 8 cali
Ekran kolorowy
Ciężar defibrylatora-max. 10 kg
Urządzenie przenośne
Możliwość wymiany
wyładowanego akumulatora bez
przerywania pracy przy pracy z
zasilania wewnętrznego
Łyżki defibrylatora dla dorosłych i
dla dzieci
Elektrody defibrylującostymulująco-monitorujące
Defibrylacja ręczna i
półautomatyczna AED
Zakres dostarczanej energii
wewnętrznej min. 5-200J
Ilość poziomów energii dla
defibrylacji zewnętrznej-min. 13
Dwufazowa fala defibrylacji
Możliwość wykonania
kardiowersji
Stymulacja przezskórna serca
Zakres regulacji częstości
impulsów stymulacji-min.50-150
Zakres regulacji amplitudy imp.
Stymulacji min. 10-150 mA
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
OFEROWANE
PARAMETRY
19.
Instrukcja obsługi w języku
polskim
20.
Torba transportowa
TAK, podać
TAK, podać
Wszystkie parametry określone są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z
w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania
parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według w/w
wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Podobne dokumenty