GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/15

Transkrypt

GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/15
GIMNAZJUM
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/15
Przedmiot
Chemia
Informatyka
Plastyka
Biologia
Matematyka
Fizyka
Muzyka
Historia
Technika
J. niemiecki
J. polski
Tytuł podręcznika
Ciekawa chemia. Podręcznik gimnazjalisty
Kl. I - Część 1
Kl. II – Część 2
Kl. III – Część 3
Informatyka. Podręcznik do gimnazjum. (nieobowiązkowy)
Autorzy
Hanna Gulińska, Janina
Smolińska
Wydawca
WSiP
Marek Kołodziej
Wyd. OPERON
Plastyka. Podręcznik plastyki dla gimnazjum.
Kl. I - Puls życia 1 + ćwiczenia
Kl. II – Puls życia 2 + ćwiczenia
Kl. III – Puls życia 3 + ćwiczenia
Matematyka 1 + Zeszyt ćwiczeń;
Matematyka 2 + Zeszyt ćwiczeń;
Matematyka 3 + Zeszyt ćwiczeń;
Kl. I – „ Świat fizyki 1 „ + ćwiczenia
Kl. II – „ Świat fizyki 2 „ + ćwiczenia
Kl. III - „ Świat fizyki 3 „ + ćwiczenia
Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla klasy I i II gim.
Katarzyna Czernicka
Małgorzata Jefimow,
Marian Sęktas
Wyd. OPERON
Nowa Era
Zofia Bolałek, Małgorzata
Dobrowolska,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Barbara Sagnowska, Maria
Rozenbajgier,
Wyd. "ZamKor"
Jan Oleszkowicz
"Nowa Era"
Kl. I – „Śladami przeszłości 1 „+ zeszyt ćwiczeń Kl. II – „
Śladami przeszłości 2” + zeszyt ćwiczeń Kl. III – „ Śladami
przeszłości 3”+ zeszyt ćwiczeń
Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum
Kl.I Kompass 1
Kl. II Kompass 2
Kl. III Kompass 3
Kl. I - Słowa na czasie 1.
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla
klasy pierwszej gimnazjum + Podręcznik do kształcenia
językowego z ćwiczeniami
pod red. Stanisława Roszaka "Nowa Era”
Urszula Białka
E. Reymont M. Jezierska Wiejak
Wyd. OPERON
PWN
M. Chmiel, H.Wilga, in.
Wydawnictwo " Nowa
Era"
Geografia
J. angielski
Religia
Wiedza o
społeczeństwie
Wychowanie do życia
w rodzinie
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Kl. II -Słowa na czasie 2. + Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum +
Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
Kl. III - Słowa na czasie 3 + Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum + .
Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
Kl. I „Planeta Nowa” + Zeszyt ćwiczeń
Kl. II „ Planeta Nowa” + Zeszyt ćwiczeń
Kl. III „ Planeta Nowa” + Zeszyt ćwiczeń
Kl. I – English Plus 2 + ćwiczenia
Kl. II – English Plus 3+ ćwiczenia
Kl. III – New Exam Challenges 4 + ćwiczenia
Roman Malarz
" Nowa Era"
Michael Harris, David
Mower, Anna Sikorzyńska
Pearson Education
Polska Sp. z o.o.
Klasa I - „ Spotkanie ze słowem”
Klasa II – „Jezus Chrystus zbawia”
Klasa III - „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”
Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z
ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1 i 2
Wędrując ku dorosłości
Red. Ks. Stanisław
Łabendowicz
Wyd. Diecezji
Radomskiej AVE
Iwona Janicka. Aleksandra
Kucia, Tomasz Maćkowski
Król T.
Wyd. " Nowa Era"
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Pierwsza pomoc. cz.1
Bezpieczeństwo na co dzień. cz.2
M. Goniewicz A. W. NowakKowal
Wyd. Operon
Wyd. RUBIKON

Podobne dokumenty