Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/do-30-000-euro/zakonczone/2014/32646,Naprawa-aparatu-fotograficznego-Canon-EOS-40
D.html
Wygenerowano: Poniedziałek, 6 marca 2017, 23:30
NAPRAWA APARATU FOTOGRAFICZNEGO CANON EOS 40D
Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50344100-9
Termin składania ofert: 29.12.2014 r. godz. 12:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 52.28 KB
Formularz ofertowy 34.49 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 110.79 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty