Malowanie lok. 1 lub 16, stara

Transkrypt

Malowanie lok. 1 lub 16, stara
PRZEDMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Stara zabudowa, malowanie lokalu nr 1 lub 16
1
Sufit i ściany
1
Przenoszenie, przesuwanie mebli
d.1 kalk. własna
1
2 KNR-W 4-01
d.1 1216-01
3 KNR 4-01
d.1 1204-01
4 KNR 4-01
d.1 1204-02
7 KNR 4-01
d.1 1206-04
8 KNR 4-01
d.1 1212-19
9 KNR 4-01
d.1 1212-28
10 KNR 4-01
d.1 1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-09
12 KNR 4-01
d.1 1211-02
13 KNR 4-01
d.1 1209-13
2
14 KNR 2-02
d.2 1509-01
15 KNR-W 4-01
d.2 1217-03
r-g
m2
2,80*3,70
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
10,36
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
(3,70+2,80)*2*1,25
m2
Razem
m2
m2
1,000
RAZEM
1,000
10,360
RAZEM
10,360
10,360
RAZEM
10,360
16,250
RAZEM
16,250
26,610
RAZEM
26,610
26,610
RAZEM
26,610
20,910
RAZEM
20,910
1,800
RAZEM
1,800
8,400
RAZEM
8,400
2,430
RAZEM
2,430
1,260
RAZEM
1,260
1,260
RAZEM
1,260
1,000
RAZEM
1,000
10,360
RAZEM
10,360
20,720
RAZEM
20,720
m2
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków z poszpachlow.nierówności
26,61
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
(3,67+3,30)*2*1,50
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
m2
0,60*0,25*2*6
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm
8,40
m
m2
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2
wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
m2
0,90*2,70
11 KNR 4-01
d.1 1209-06 z.sz.
4.5.4. 9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-17 z.sz.
4.5.4. 9914-19
Poszcz
r-g
Zabezpieczenie podłóg folią
5 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy
d.1 1134-02
10,36+16,25
6 KNR 4-01
d.1 1204-08
j.m.
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okien- m2
nej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami
o pow. szyb do 0,05 m2 - jednostronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
Krotność = 2
0,90*1,40
m2
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
Krotność = 2
0,90*1,40
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o szt.
pow.do 0.52 m2
1
szt.
Podłoga
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
m2
10,36
m2
Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych i progów
m
(3,70*2,80)*2
m
-1-
Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8056 dla Henryk Pawlak