Konkurs „Twoje historie kuchenne” 1. Organizator i czas - Ms

Transkrypt

Konkurs „Twoje historie kuchenne” 1. Organizator i czas - Ms
Konkurs „Twoje historie kuchenne”
1. Organizator i czas trwania konkursu
Konkurs organizowany jest przez firmę MS-Meble Małyjurek z siedzibą przy ul.
Cieszyńskiej 82 w Puńcowie (zwaną dalej Organizatorem) i trwa od 1 lutego do 9 marca 2014
roku.
2. Uczestnictwo w konkursie i dane osobowe uczestnika
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres podany na
stronie Organizatora. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie.
Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich do przesłanych materiałów. Ponad to oświadcza, że osoby występujące w
zgłoszeniu konkursowym zgadzają się na publiczne odtwarzanie materiałów z ich
udziałem. Uczestnik zgadza się na bezpłatne umieszczenie swojego zgłoszenia na stronie
internetowej www.ms-meble.pl oraz na portalu Facebook. Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb
marketingowych Organizatora.
3. Nagrody
Nagrodami w konkursie są kuchenka mikrofalowa MWD 302 SL firmy Whirlpool oraz
odtwarzacz BLUE-RAY 3D marki Samsung.
4. Rozstrzygnięcie konkursu
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze, które zostaną nagrodzone.
5. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Uczestnicy
konkursu będą informowani o wszelkich zmianach poprzez ogłoszenie nowego Regulaminu.

Podobne dokumenty