Wezwanie Maryi jako Matki Stworzyciela, jest jakby otwarciem się

Transkrypt

Wezwanie Maryi jako Matki Stworzyciela, jest jakby otwarciem się
Wezwanie Maryi jako Matki Stworzyciela, jest jakby otwarciem się, na niezmierzony
ogrom całego stworzenia i kontemplowaniem dzieła Bożego. Dzisiejszy człowiek stracił
szacunek dla przyrody, narażając w ten sposób życie naszej planety. Nie potrafimy już z
radością przyjmować całego uroku rodzącego się życia ani całego jego rozwoju. I często
szukamy źródeł radości gdzieś na zewnątrz, zamiast odnaleźć te które mieszkają w nas samych.
Stanie się to łatwiejsze, jeśli będziemy mieli poczucie, że jesteśmy „stworzeniami” zależnymi
od Boga, które z woli Boga mają miejsce w całości stworzonego świata.
Wzywanie Matki Bożej za pomocą tego tytułu staje się modlitwą o religijne odczuwanie
natury, o czyste serce, pozwalające oglądać Boga (por. Mt 5, 8).
To czego Jezus nauczył nas w Ośmiu Błogosławieństwach staje się możliwe, gdy
zwracamy się do Maryi jako Matki Stworzyciela, jako Tej która najpełniej zrozumiała dar Boży
i potrafiła się nim radować.
Niech Matka Stworzyciela weźmie nas za rękę i nauczy odkrywania piękna stworzonego
przez Boga, aby wypełnić miłością nasze serca i uczynić je gotowymi do pełnego i ostatecznego
z Nim spotkania.
Zadanie: Podziękuj dziś za ogrom Piękna Stworzenia, poprzez modlitwę, za najpiękniejszy dar
jakim jest życie dziecka. Pomódl się za to dziecko które zagrożone jest aborcją. Modlitwę za
dziecko nienarodzone znajdziesz w intrenecie na stronie duchowej adopcji dziecka poczętego,
pokaż nam że, odwiedziłeś tę stronę i modliłeś się tą modlitwą. (#roratygorkowe2015).