Gimnazjum Nr 12

Transkrypt

Gimnazjum Nr 12
Lp.
Przedmiot
Autor
1.
Język polski
W. Bobiński
Z. Czarniecka - Rodzik
2.
Język angielski
J. Garton – Sprenger,
P. Prowsa
3.
Język niemiecki
A. Potapowicz
K. Tkaczyk
3.
Matematyka
4.
Fizyka
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik
5.
Chemia
6.
Biologia
M.B. Szczepaniak,
B. Kupczyk
M. Jefimow, M. Sęktas
7.
8.
Geografia
Historia
R. Malarz
S. Rożak
9.
Wychowanie do życia
w rodzinie
Praca zbiorowa pod red.
Teresy Król
12.
13.
Wychowanie fizyczne
Informatyka
B. Kwaśny, A. Szymczak,
M. Wiłun
14.
Religia
Gimnazjum Nr 12
Zestaw podręczników dla klasy I
Obowiązują w roku szkolnym 2009/2010
Tytuł
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
Podręcznik „Świat w słowach
i obrazach” wyd. 2009
„Gramatyka i stylistyka”
Podręcznik „ New inspiration
1”- dla uczniów, którzy nie
uczyli się języka angielskiego
w szkole podstawowej
( podręcznik i ćwiczenia )
„ New inspiration 2” – dla
uczniów, kontynuujących
naukę języka angielskiego
( podręcznik i ćwiczenia)
Aha! Neu 1A - Podręcznik
(kolor zielony) z ćwiczeniami
lub Aha 1a ( kolor niebieski )
proszę kupić we wrześniu po
otrzymaniu wyników diagnozy
i przydziale uczniów do grupy
początkującej i zaawansowanej.
Podręcznik „Matematyka
z plusem”
Podręcznik
„Spotkania z fizyką”
Część I+ zeszyt ćwiczeń
Podręcznik „Chemia” część I
WSiP
WSiP
Podręcznik „Puls życia 1”
+ zeszyt ćwiczeń
Podręcznik „ Puls Ziemi”
Podręcznik kl. I
„ Śladami przeszłości”
i ćwiczenia
„Wędrując ku dorosłości”
Podręcznik dla uczniów
klas I-III
„ Informatyka w ćwiczeniach”
Era
PWN
114/2009
„ W moim kościele”
„Jedność” Kielce
AZ-2-02/9
26/1/2009
Mac Millian
WSiP
13/1/2009
GWO
DKW DPN-5002-17/08
Nowa Era
93/1/2009
Operon
44/1/2009
Nowa Era
Nowa Era
60/1/2009
Rubikon
190/99
-
-
Gimnazjum Nr 12
Zestaw podręczników dla klasy II
Obowiązują w roku szkolnym 2009/2010
Lp.
Przedmiot
Tytuł
Autor
1.
Język polski
W. Bobiński
2.
Język angielski
3.
Wydawnictwo
WSiP
Wyd. 2009
Z. Czarniecka - Rodzik
H. Q. Mitchell – J. Scott
„Świat w słowach i obrazach”.
Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego.
„Gramatyka i stylistyka”
„ Say yes 2” podręcznik i ćwiczenia
WS.Kraft, R.Rybarczyk
Deutsch Aktuell I
Lektor Klett
3.
Język niemiecki
(tylko klasa IIA)
Matematyka
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej
Matematyka 2
(matematyka z plusem)
4.
Fizyka z astronomią
„Fizyka i astronomia” moduł II
5.
Chemia
G.Francuz-Omat, T.Kulawik
M. Nowotny – Różańska
R.Janiuk, K.Skrok
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Nowa Era
„Chemia i My”
WsiP
6.
Biologia
M.Jefimow
M.Sęktas
E.Mazurek,A.Zdziennicka
„Puls Życia 1”
Nowa Era
G.Koba
„Geografia Regionalna świata”
Historia dla kl. II + ćwiczenia
Kontynuacja podręcznika
z kl.I +Wiedza o społeczeństwie cz.2
+ ćwiczenia,
Plastyka kl.II
Technika – podręcznik 2
Informatyka dla gimnazjum
Ks. J. Szpet
„Wolni przez miłość”
7.
8.
9.
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
H. Staniów
Z.Bentkowska-Szontyk, E.Wach
E. Dobrzycka, K. Makara
10.
11.
12.
13.
Plastyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Informatyka
S.K.Storczyk
U. Białka
14. Religia
15. Muzyka
-
-
MM Publications
+ćwiczenia Puls Życia 1
-
Wiking
Wiking
Operon
WsiP
Operon 2007r.
WSz PWN W-wa
/Wrocław
Księgarnia
św. Wojciecha
-
Gimnazjum Nr 12
Zestaw podręczników dla klasy III
Obowiązują w roku szkolnym 2009/2010
Lp.
Przedmiot
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
1.
Język polski
W.Bobiński
„Świat w słowach i obrazach”.
Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego.
WSiP
Wyd. 2009
2.
Język angielski
Z. Czarniecka - Rodzik
H. Q. Mitchell – J. Scott
MM Publications
3.
3.
Język niemiecki
(tylko klasa IIIA)
Matematyka
„Gramatyka i stylistyka”
„ Say yes 2” podręcznik i
ćwiczenia
Deutsch Aktuell II
4.
Fizyka z astronomią
5.
6.
Chemia
Biologia
7.
S.W.Kraft, R.Rybarczyk
Lektor Klett
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej
G.Francuz-Omat,
T.Kulawik
R. Janiuk, Skrok
Matematyka 3
(Matematyka z plusem)
„Fizyka i astronomia”
moduł III i IV
„Chemia i my”
„Puls życia 3” + ćwiczenia
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Nowa Era
Geografia
E.Dudek, J.Wójcik
„Geografia Polski”
Wiking
8.
Historia
M.Jastrzębski,J.Żurawski
Wiking
9.
Wiedza o społeczeństwie
Dobrzycka, Makara
11.
Wychowanie fizyczne
„Historia dla kl. III”
podręcznik + ćwiczenia
„ Wiedza o społeczeństwie „
Część 2 + ćwiczenia
-
12.
Plastyka
„Plastyka III”
WSiP
13.
Muzyka
14.
WDŻ
Praca zbiorowa pod red.
Teresy Król
15.
Religia
KS. J. Szpet
S. K.Storczyk
-
WSiP
Nowa Era
Operon
-
„Wędrując ku dorosłości”
Podręcznik dla uczniów
klas I-III
„Żyjąc z innymi dla innych”
(podręcznik nieobowiązkowy)
Rubikon
Księgarnia
.św. Wojciecha

Podobne dokumenty