dobrego dnia! - Parafia św. Ojca Pio w Ostródzie

Transkrypt

dobrego dnia! - Parafia św. Ojca Pio w Ostródzie
- 2 -
DOBREGO DNIA!
Pisemko Parafii Św. Ojca Pio w Ostródzie
Rok XIV, nr 14 ( 348 ) sierpień 2014 r.
www.ojciecpio.ostroda.pl
Nr konta: PKO BP o/Ostróda 93 1020 3613 0000 6102 0027 6550
Nie jestem takim, jakim uczynił mnie
Bóg, ale czuję, że musiałbym się
bardziej wysilać, aby wzbudzić w sobie
akt pychy niż akt pokory. Ponieważ
pokora jest prawdą, a prawda -jeżeli
chodzi o mnie -jest taka, że jestem
niczym, a to wszystko, co jest we mnie
dobre, jest własnością Pana Boga.
Często marnujemy także nieco dobra,
które Bóg w nas złożył. Kiedy widzę, że ludzie proszą mnie o coś, to nie
myślę o tym, co mogę dać, ale o tym, czego nie potrafię im dać. Tak
wiele dusz pozostaje spragnionych, ponieważ nie umiem im dać Bożego
daru. Myśl o tym, że każdego poranka Pan Jezus wszczepia siebie w nas,
że całych nas przenika, dając nam wszystko, prowadzi do wniosku, że
powinna w nas wyrastać nowa gałązka albo kwiat pokory. I odwrotnie,
ponieważ szatan nie może zaszczepić siebie w nas tak głęboko, jak Pan
Jezus, to natychmiast wypuszcza swe Pączki pychy. To nie przynosi nam
zaszczytu. Trzeba więc walczyć i wysilać się, aby posuwać się w górę.
Jest przecież prawdą, że nigdy nie wyjdzie- my na szczyt bez spotkania
się z Bogiem. Abyśmy się mogli z Nim spotkać, to my powinniśmy iść w
górę, a On schodzić w dół. Kiedy już nie możemy iść dalej, to
zatrzymawszy się, upokarzajmy się i wówczas w tej pokorze spotkamy
Boga, ponieważ On zstępuje do pokornego serca.
Św. Ojciec Pio
CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana
Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na
miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za
Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: «Miejsce tu jest puste i
pora już spóźniona. Każ więc rozejść się
tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im
odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść».
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch
ryb».
On rzekł: «Przynieście mi je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie,
następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało,
dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. ( Mt 14, 13-21
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w
walce. Przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź nam
obroną. Niech go Bóg poskromi,
pokornie błagamy, a Ty, Książę
Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć
do piekła szatana i inne duchy złe, które
na zgubę dusz krążą po świecie. Amen
-3-
- 4 -
Zawarli sakramentalny związek małżeński:
28.06. Tomasz Henryk Szymecki i Magdalena Sałęga
„SZCZĘŚĆ BOŻE!”
*************
Z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego pragniemy uczcić
pamięć powstańców i włączyć się w ich walkę o wolną Polskę.
Pragniemy przez 63 dni (czas trwania powstania) podjąć duchową walkę
o Polskę. Przez 63 dni, rozpoczynając od 1 sierpnia, dnia wybuchu
powstania, odmawiamy codziennie 1 część różańca, w intencji tak
drogiej nam Ojczyzny. O co modlimy się dla Polski? Serce człowieka
nie może żyć bez miłości. Dlatego prosimy dla Ojczyzny o dar miłości.
Tej Miłości, którą jest sam Bóg, a którą dał nam poznać w Swoim Synu,
Jezusie Chrystusie. Wierzymy, ze Miłość Boża może odnowić polskie
rodziny i całe społeczeństwo. Prosimy, by Duch Święty tą Miłością
napełnił serca naszych rodaków, szczególnie tych, którym powierzona
jest odpowiedzialność o dobro Polski. Niech Boża Miłość w Jezusie
Chrystusie szczególnie będzie blisko ubogich, porzuconych, samotnych i
cierpiących. Naszą modlitwę oddajemy w ręce Maryi, naszej Matki i
Królowej. Ona zna nasze serca i jako Matka wie, co jest dobre dla
swoich dzieci. Zapraszamy, byś łączył się razem z nami i przez czas
trwania powstania codziennie odmawiał 1 część różańca. Rozpocznij
modlitwę wzywając Ducha Świętego sekwencją Przybądź Duchu Święty,
prosząc o Jego działanie w dziele przemiany serc. Gdzie to możliwe,
byłoby pięknie rozpocząć wspólnie DUCHOWE POWSTANIE 1
sierpnia o godzinie 17, odmawiając różaniec przed Najświętszym
Sakramentem. Również w pozostałe dni DUCHOWEGO POWSTANIA
byłoby pięknie modlić się wspólnie, jeśli jest taka możliwość. Udział w
powstaniu jest jednym ze sposobów, by pamiętać o tych wszystkich,
którzy oddali swoje życie dla naszego kraju. Nie zapominajmy o nich.
Niech Pan Bóg napełni nasze serca pokojem i miłością!
O. Jarosław Maria Górka OCD
Koordynator
Duchowego
Powstania
Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
Przyjęci przez Chrzest św. do wspólnoty parafialnej:
29.06. 2014 r. Maxymilian Siennicki
13.07. 2014 r. Aleksandra Raczyk
20.07. 2014 r. Ksawery Manista
27.07. 2014 r. Marcel Fiałkowski
„Niech Was Pan błogosławi i strzeże...”
*************
ODESZLI DO PANA:
12.07. Mariola Maciejewska, l.53 z ul. Jagiełły
28.07. Chryzantema Grygiel, l. 87 z ul. Kętrzyńskiego
„WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
****************
PODZIĘKOWANIA
Dziękuję:
- za troskę o czystość kaplicy, pielęgnację kwiatów,
- za wszelkie przejawy życzliwości, wsparcie materialne
i duchowe naszej Parafii.
OGŁOSZENIA:
1. Msze św. w Parafii św. Ojca Pio:
w niedziele o godz.: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 ( dla dzieci ) i 18.00
w dni powszednie: o godz. 7.30 i 18.00
-5-
2. Kancelaria parafialna (przy kaplicy) czynna we wtorki i czwartki
od godz. 16.30 – 17.30, a w sprawach ważnych po każdej
wieczornej Mszy św. [ oprócz niedziel i świąt ] lub tel.: 89 646 78 92
i 89 676 35 31 – nie odbieramy numerów zastrzeżonych
3. W 19. niedzielę w ciągu roku,(10.08) liturgia stawia nas wobec
pytania o to, jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu: czy jest to Bóg
groźny, miotający piorunami, czy raczej jest to Ten, który przychodzi w
podmuchu łagodnego powiewu i nieustannie czuwa nad nami.
Poświęćmy na tę refleksję trochę czasu w ciągu rozpoczynającego się
tygodnia, zwłaszcza jeśli jest to dla nas czas wypoczynku i oderwania od
codziennego zabiegania.
4. W poniedziałek, 11.08. wspomnienie N.M.P. Świętolipskiej, Matki
jedności chrześcijan.
5. We wtorek 12.08. wspomnienie św. Klary, dziewicy.
6. W czwartek 14.08. wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
franciszkańskiego kapłana i męczennika obozu w Auschwitz.
7. W piątek, 15 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta ukazuje
wyniesienie naszej ludzkiej natury do takiej godności, do jakiej każdego
z nas przeznaczył Bóg.
A ponieważ liturgicznie święto to ma rangę uroczystości, nie obowiązuje
tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i hucznych zabaw.
Kościół daje nam tą dyspensę właśnie po to, byśmy pełniej mogli
doświadczyć miłości Boga do nas. Pamiętajmy jednak, aby tego dnia
uczestniczyć we Mszy św. W naszym kościele będą one w następujących
godzinach:7.30, 9.00, 11.00 i 18.00.
8. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki
Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów
i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia
rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za otrzymane dary. Jest także
prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego
dobroci, o Bożej opiece.
Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i
kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w
którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc
odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud
przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być
ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie
podążają ku niebu.
9. W tę najbliższą maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do
naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku.
Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów
Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy
naszego Narodu.
10. W środę 20.08. wspomnienie św. Bernarda opata i doktora Kościoła.
11. W czwartek 21.08. wspomnienie św. Piusa X, papieża, który odrodził
życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstym przystępowaniu do
Eucharystii.
12. W piątek, 22.08. będziemy się radowali Maryją – Królową. Od
wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw
obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki
czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz
1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie
podczas najazdu szwedzkiego.
Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że
Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i
Pana wszystkiego
13. W sobotę, 23.08. będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci
Ofiar Reżimów Totalitarnych. Dzień ten został ustanowiony przez
Parlament Europejski w 2008 roku. Po raz pierwszy był publicznie
obchodzony dopiero w 2011, i to w Warszawie. W naszym narodzie
możemy się doliczyć całych zastępów rodaków prześladowanych przez
systemy polityczne minionych dziesięcioleci. Wielu z nich złożyło
najwyższą ofiarę swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i
relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tak
zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać! Tego
dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.
-7-
14. W sobotę, 23.08. o godz. 18:00 Msza św. za ludzi żyjących przez
orędownictwo św. Ojca Pio. Kartki z intencjami składamy do piątku
włącznie.
15. We
wtorek, 26.08. uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym
dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze
św. w naszym kościele będą o godz.7.30 i 18.00.
16. W środę, 27.08. wspomnienie św. Moniki, wspomożycielki matek,
które są bezradne wobec swoich dzieci wybierających niewłaściwe drogi
w życiu. W czwartek 28.08. wspomnienie św. Augustyna, biskupa i
doktora Kościoła.
17. W piątek, 29.08. w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić
wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od
wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez
to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do
refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego
kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej
hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas
okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o
naszej przynależności do Chrystusa.
18. W 22. niedzielę w ciągu roku (31.08) i jest to zarazem ostatnia
niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji.
Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu
także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się
na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano,
by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i
tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i
bliskich naszemu sercu. W ostatnią niedzielę miesiąca ofiary zbierane na
tacę będą przeznaczone na budowę naszego kościoła. Tego dnia po
wieczornej Mszy św. zmiana intencji różańcowych.
19. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego
- 8 -.
Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, nauczycieli i
wszystkich pracowników szkoły z poświęceniem tornistrów, zeszytów i
przyborów szkolnych będzie celebrowana o godz. 8:10. Zapraszamy do
udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego
pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede
wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż wiarę najlepiej
możemy przekazać własnym przykładem, a nie tylko słowem i
poleceniami.
20 Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica
wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej
ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o tych,
którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy
wojennej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc
się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich
wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i
zrozumienia wobec każdego człowieka.
21. W środę 3.09. wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła.
22. W pierwszy piątek miesiąca 5.09. odwiedziny chorych od godz. 9:00
do 12:00. W samo południe wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu, którą zakończymy Litanią do Serca Pana Jezusa przed
wieczorną Eucharystią. Spowiedź dla wszystkich od godz. 17:30.
23. Przypadający w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca jest dobrą
okazją, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia
dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, aby uprosić dar miłosierdzia
Bożego dla siebie czy dla innych. Do skorzystania z sakramentu
pojednania szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, które tego jeszcze
nie uczyniły przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zacznijcie
go, kochani, z czystymi sercami, aby łaska Boża mogła łatwiej docierać
do każdego zakątka waszych serc. W pierwszą sobotę miesiąca z
dziecięcym zaufaniem oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Z miłością upokarzaj się zawsze przed Bogiem, ponieważ Bóg ubogaca
swoimi darami i mówi do tego, kto zachowuje swe serce naprawdę
pokorne wobec Niego.
Św. Ojciec Pio