październik 2014 - Kultura dla Seniora

Komentarze

Transkrypt

październik 2014 - Kultura dla Seniora
Kultura
dlaSeniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie | nr 4 {4} październik 2014 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia
ISSN 2353-9542 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
{ BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO - ROZRYWKOWY }
Bogusława Kierca (na zdj.) zobaczymy na Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora oraz w spektaklu WtW
„Fragment nieistniejącego świata”. Szczegółów szukajcie w środku biuletynu.
październik 2014
Słowo
kabel
Kulturalny Awangardowy Biuletyn
Emerytów Lubiących życie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
od naszego Ambasadora
Donosimy o kulturze, elektryzujemy
ofertą, łączymy pokolenia
Uwaga polowanie!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przed laty Jacek Kaczmarski napisał pieśń „Obława”, której przesłaniem była obława na młode wilki. Czasy się zmieniły, ale obławy nie ustają. Obecnie poluje się na nas, stare wilki. Co czas jakiś
dzwonią do mnie różne panie z propozycją udziału w „niezwykle
atrakcyjnych pokazach”. Figle te odbywają się na ogół w drogich
hotelach (widać organizatorom nieźle się wiedzie), uczestnicy,
czyli my, otrzymują drobne prezenty - żyć nie umierać. Tajemnicą
pozostaje, skąd ci dobroczyńcy mają numery naszych komórek?
W czasie tych bezinteresownych imprez możemy obejrzeć występ
uznanego artysty oraz, po podpisaniu stosownej umowy, wejść w
posiadanie - a to eleganckiej pościeli, a to zestawu luksusowych
garnków kuchennych albo innych cennych wyrobów. Po prostu
sama słodycz... ale, uwaga, trzeba podpisać umowę. Najlepiej jeśli
szczęśliwy nabywca nie ma okularów, zatem tak dokładnie, nie wie
co podpisuje, blask bijący od garnków przesłania mu otaczającą rzeczywistość. Umowy napisane przez zawodowców wpędzają nas w
wydatek dalece przekraczający nasze finansowe możliwości i jeśli
w porę nie otrzeźwiejemy, jesteśmy na długie miesiące odłowieni.
Łowcy polują głównie (może nawet wyłącznie) na emerytów.
Podpowiadam więc, ja emeryt, jak należy reagować na nachalne
telefony naganiaczy. Stosuję dwie metody, obie fantastycznie się
sprawdzają. Metoda pierwsza. Proszę zanotować numer - mówię
(tu podaję obojętny numer) - To pański numer? - z nadzieją w głosie pyta mnie łowczyni. Nie, to numer do mojego proboszcza, to
dobry człowiek i na pewno ogłosi to z ambony. Metoda druga. Kiedy - pytam - odbędzie się impreza? 26 października - odpowiada
głos. Bardzo mi przykro (to ja), ale w tym czasie wyjeżdżam na
polowanie do Kenii, Namibii, Zambii, czy co Wam wpadnie do głowy. Obie metody są brutalnie skuteczne. Więc smacznego Bracia
i Siostry Emeryci.
REDAKCJA
Redaktor naczelny: Jakub Zasada
Marketing i reklama: Kinga Bacewicz
Projekt graficzny i skład: Bogumił Mateja
Wsparcie informatyczne: Mateusz Stefaniak
Dyrektor strategiczny: Katarzyna Krzysztyniak
Koordynator projektu: Agata Pawlińska
Koordynator II: Nina Sokołowska
Zdjęcie na okładce: Tomasz Żurek
Zdjęcia w informatorze: materiały prasowe
Członkowie redakcji: Stanisław Bąk, Anna
Czarnojańczyk, Tadeusz Czerniewski,
Wiesława Gątkiewicz, Zdzisława Hampel,
Antonina Kazuń, Irena Knossalla, Alina
Puchalska, Andrzej Rytka, Teresa Soroczyńska,
Maria Stanek, Jolanta Stefanik, Alicja
Szymańska, Alicja Ziółkowska.
Redakcja nie odpowiada za zmiany
repertuarowe publikowanych wydarzeń.
Wydawca: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe
ul. Ruska 46a/14,
50-079 Wrocław
Kontakt:
[email protected]
71 718 30 17, 608 087 675
Nakład: 20 000 egz.
www.kulturadlaseniora.pl
Kultura
dlaSeniora.pl
Stanisław Szelc
Sponsor:
Współpraca:
Patroni medialni:
2
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
październik 2014
Czy masz już Wrocławską Kartę Seniora?
Wrocławska Karta Seniora stanowi innowacyjny
projekt Wrocławskiego Centrum Seniora, który zapewnia m.in. wyjątkowe promocje i oferty dla wrocławskich Seniorów 60+, darmowe lub zniżkowe
wejścia na wydarzenia kulturalne, a także zniżki
na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Wyrobienie karty jest całkowicie bezpłatne. Aby zostać posiadaczem karty należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego
Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Lista miejsc honorujących Wrocławską Kartę Seniora oraz pełny
regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.kartaseniora.wroclaw.pl. Informacji można
zasięgnąć również telefonując pod nr 71 772 49 13
lub przychodząc bezpośrednio do Centrum. Posia-
daczy Wrocławskiej Karty Seniora jest już ponad
12 tysięcy! Nie zwlekaj! Uczestnicz w kulturze z
Kartą Seniora!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kod kultury miasta
Kod Kultury Miasta to praktyczny przewodnik po wydarzeniach kulturalnych, dzięki któremu każdy ma
szanse zdobywać atrakcyjne nagrody. Jak działa Kod
Kultury? Wystarczy odebrać kartę, na której zapisany
jest indywidualny kod. Specjalne karty dostępne są
w wielu instytucjach kulturalnych: teatrach, muzeach miejskich, Kinie Nowe Horyzonty, Imparcie, itp.
(wykazu wszystkich miejsc szukać można na stronie
www.wroclaw.pl/kod-kultury). Następnie, należy
tylko uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i
- okazując swoją kartę - zbierać punkty, które w dowolnym momencie można wymienić na nagrody. W
zależności od instytucji proponowane są różne formy nagród, począwszy od wydawnictw książkowych
i płytowych, poprzez zniżki na książki, bilety do kin,
teatrów czy muzeów, aż po wejściówki i karnety na
wydarzenia. Korzystanie z systemu jest całkowicie
bezpłatne. Z programu można korzystać także poprzez specjalną aplikację na telefony komórkowe.
Więcej informacji o programie można znaleźć pod
nr. tel.71 777 81 06 lub na stronie internetowej KKM.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
3
październik 2014
{ Filokartysta
z Wrocławia}
ze Stanisławem Chmurą
filokartystą, uhonorowanym Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników
Wrocławia, Zasłużonym Działaczem Kultury, członkiem Klubu Pogodnego
Seniora, wspaniałym i skromnym człowiekiem
rozmawia Tadeusz Czerniewski
TADEUSZ CZERNIEWSKI: Jesteś Staszku filokartystą, na czym to polega?
STANISŁAW CHMURA: Filokartysta jest hobbystą zajmującym się zbieraniem pocztówek. Jest
to niezwykle ciekawe i pouczające zajęcie.
T.C.: Czy zechciałbyś przybliżyć w skrócie historię pocztówki?
S.CH.: Toczy się spór, kto wyprodukował pierwszą
pocztówkę. Kto pierwszy wprowadził do użycia kartonik z widokiem i miejscem na kilka słów korespondencji. Według dzisiejszej wiedzy stało się to
około roku 1865. Wtedy to berliński poczmistrz pomyślał o uproszczeniu korespondencji i obniżeniu
jej kosztów. Heinrich Stephan zaproponował wprowadzenie pocztówek do korespondencji podczas
V Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe.
Dyrekcja Poczty Pruskiej uznała ten pomysł za zbyt
śmiały i go odrzuciła. Cztery lata później z podobną
inicjatywą wystąpił profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Emanuel Hermann. Poczta austro-węgierska
wprowadziła „kartę korespondencyjną” (Correspondenz Karte), której jedna strona przeznaczona
była na korespondencję, na drugiej było miejsce na
znaczek i adres. Obecnie za najstarsze kartki pocztowe przyjmuje się wydawane od 1870 roku. Do jednej z najstarszych zaliczana jest pocztówka przedstawiająca najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę
- datowana rokiem 1873. O szybkiej popularyzacji
4
odkrytek świadczy fakt, że w ciągu pierwszych trzech
miesięcy wysłano około trzy miliony kart.
T.C.: Poproszę o przybliżenie w kilku zdaniach historii pocztówki na ziemiach polskich.
S.CH.: W kilku zdaniach trudno przedstawić ten temat.
Najwcześniej pojawiły się w zaborze niemieckim. Najstarsze pocztówki ilustrowane pochodzą z lat osiemdziesiątych XIX wieku. W zaborze austriackim pierwsze znane
karty pocztowe zostały wydane w 1892 roku. Pochodzą z
Krakowa i Przemyśla. Najpóźniej pojawiły się w zaborze
rosyjskim, datowane są na 1895 rok. W tym samym roku
wydano pierwszą ilustrowaną polską pocztówkę.
T.C.: Opowiedz o początku powstania zbioru. Dlaczego karty pocztowe?
S.CH.: Najpierw była filumenistyka. Na etykietach zapałczanych ukazała się seria zamków polskich, którą się
zainteresowałem. Następnie temat ten przeniosłem na
znaczki pocztowe. Ostatecznie zdecydowałem się na filokartystykę. Początek to lata 1958-1960. Teraz każdy
ma aparat fotograficzny albo aparat w telefonie komórkowym. W czasach mojej młodości nie stać było nas na
drogie aparaty fotograficzne, a komórek nie było. Były
natomiast pocztówki, które wysyłało się ze szlaków
turystycznych, z wycieczek, wczasów czy z pobytów w
uzdrowiskach. Uprawiałem przez długie lata turystykę.
Wysyłałem pocztówki na pamiątkę, a także otrzymywałem je od różnych osób. W ten sposób nagromadziło
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
FOT. TADEUSZ CZERNIEWSKI
październik 2014
Ty także możesz wysłać pocztówkę
do Pana Stanisława. Oto adres:
ul. Bałuckiego 10/5, 50-034 Wrocław
się sporo widokówek i kart okolicznościowych z okazji
świąt, imienin, urodzin itp. Postanowiłem uporządkować stan posiadania i tak to się zaczęło.
T.C.: Czas zatem na zapoznanie czytelników z
twoimi zbiorami. Jak liczna jest kolekcja?
S.CH.: W chwili obecnej mam ponad 77 tysięcy kartek
pocztowych i widokówek. Byłoby znacznie więcej, ale
powódź w roku 1997 zabrała około 4 tysiące pocztówek.
Zwracam uwagę, że kolekcjonuję jedynie pocztówki
otrzymane. Segreguję je tematycznie. Wymienię tylko
niektóre tematy: kościoły i cerkwie, pagody, Boże Narodzenie, misterium męki Pańskiej, teatry, Matka Boska z
Dzieciątkiem i Świętą Rodziną, Belgia, Czechy, Austria,
Holandia, Chiny, USA, miasta z całego świata, sport
podzielony na dyscypliny, obiekty sportowe, sztuka.
Znaczna ilość obiektów znajduje się w temacie wystawowym „Oblicze Tej Ziemi”, na który składają się: pola
uprawne, lasy, łąki, góry, rzeki, wodospady, wulkany w
stanie spoczynku, ziejące lawą, dymiące, pustynne tereny znajdujące się również w Polsce. Wspaniałe widoki
zachodu słońca, zwierzęta dzikie oraz udomowione, a
także owady, gady, płazy, itp.
T.C.: Powiedz, ile miałeś wystaw, gdzie i jakie tematy prezentowałeś. Może zacznij od pierwszej,
bo tę najlepiej się pamięta.
S.CH.: Wystaw miałem blisko 300. Pierwsza prezentacja odbyła się w czerwcu 1996 roku. Jestem
członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury i tu prezentowałem temat „Wrocław na
dawnej pocztówce”. Najbardziej jednak zapamiętałem wystawę, którą zorganizowałem 13 lutego
1998 roku pt. „Wiele jest dróg, jeden Bóg”. Na tej
wystawie prezentowałem świątynie wszystkich
religii na świecie. Inspiracją był Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny, który odbył się we Wrocławiu w 1997 roku. Po tej wystawie dostałem ponad osiemset pocztówek z całego świata. Następne
odbywały się we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w
różnych miastach Polski, a także w Piatra Neamt w
Rumunii. Wystawy najczęściej odbywają się w kościołach, domach kultury, bibliotekach, galeriach,
muzeach, teatrach, klubach seniora. Tam, gdzie
jestem zapraszany. Tematyka wystaw jest szeroka,
od religijnej do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. T.C.: Mnogość wystaw i tematów sprzyja zapewne poznawaniu wielu ludzi.
S.CH.: Na wernisażach poznałem wielu księży, ambasadorów, konsulów, artystów malarzy, wokalistów,
śpiewaków, między innymi Teresę Żylis-Garę, Wie­
sława Ochmana, Edytę Geppert, Violettę Villas.
T.C.: Dziękuję za zwierzenia, życzę dalszego powiększania zbioru i wielu wystaw.
S.CH.: Dziękuję.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
5
październik 2014
{ kabel DONOSI }
Akcja: Edukacja, czyli rewolucja
w edukacji teatralnej!
Od października we Wrocławskim Teatrze
Pantomimy ruszają warsztaty teatralne
„Akcja: EDUKACJA”. Organizatorzy zapraszają na zajęcia aż cztery grupy wiekowe:
dzieci (3-6 lat) wraz z rodzicami, młodzież licealną i seniorów. Grupy Młodzież
i Senior podczas osiemnastomiesięcznych
zajęć praktycznych i teoretycznych podejmą próbę reinterpretacji mitu o Dedalu i Ikarze. Wpisując znaną historię we
współczesny kontekst, przygotują dwa
przedstawienia - najpierw osobno, a w
finale warsztatów razem, łącząc przygotowane wcześniej fabuły w kontekst dialogu międzypokoleniowego. Uczestnicy
zajęć w grupie Junior będą spotykać się
co niedzielę (od grudnia 2014) na teatralnym placu zabaw, gdzie pod okiem
pedagogów rozwijać będą kompetencje
mówienia, słuchania i tworzenia. Zapisy
na zajęcia organizatorzy przyjmują telefonicznie pod nr. tel. 71 337 21 03 lub
mailowo: grupa JUNIOR - Anna Paluch,
[email protected],
grupa
MŁODZIEŻ - Piotr Soroka, [email protected]
gmail.com, grupa SENIOR - Agnieszka
Charkot, [email protected]
Więcej informacji o projekcie na stronie
www.pantomima.wroc.pl lub pod nr. tel.
71 337 21 03.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografia dla seniorów - bezpłatne warsztaty
Dwudniowe warsztaty „Fotografia dla seniorów” są
częścią programu Laboratorium Designu i Sztuki, czyli
całorocznej, profesjonalnej oferty edukacyjnej, wyróżniającej się interaktywnymi i nowoczesnymi metodami pracy. Pierwszego dnia uczestnicy poznają budowę
aparatu analogowego i cyfrowego, podstawy optyki, a
także właściwości materiałów światłoczułych i matryc.
Zrozumieją również tematykę głębi ostrości, przysłony,
ekspozycji, czasu naświetlania i kadrowania ujęć. Drugi dzień to spacer po Nadodrzu, który będzie okazją do
zgłębienia fotografii portretowej, krajobrazowej i ulicznej. Warsztaty odbywać się będą w CRZ Krzywy Komin
przy ul. Dubois 33-35a. Na zakończenie przewidziana
jest wystawa prac uczestników. Zapisy prowadzone są
na stronie www.laboratoriumdesignuisztuki.pl w zakładce FOTOGRAFIA DLA SENIORÓW lub pod nr. tel.
71 733 44 33. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona.
6
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
październik 2014
Kabel w Tajnych Kompletach
Na październikowej mapie kulturalnej Wrocławia
pojawia się nowe wydarzenie. Pomysł redakcyjny aby raz w miesiącu wpadać do Tajnych Kompletów
i tam rozmawiać o nowościach wydawniczych, o
świeżo przeczytanych książkach, o życiu literackim
Wrocławia - nabrał kształtu. Co wiemy o nowych
pokoleniach wrocławskich twórców i ich dziełach?
Jakie światy opisują, jakie kreują? Jakich ludzi znaleźli w otaczającej nas rzeczywistości godnych tego,
aby zmienić ich w postacie literackie, uczynić bohaterami swoich książek? No właśnie, warto wpaść do
Tajnych Kompletów. Koniecznie. Po wiedzę, aby być
dobrze poinformowanym, dla treningu pamięci i dla
doświadczania urody polskiego języka. Zarzucamy
więc KABEL w Tajne Komplety i ruszamy na spotkania, całkiem nie tajne, otwarte dla wszystkich.
Pierwsze spotkanie już 2 października (więcej o wydarzeniu czytaj na s. 10).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabór do Otwartej Akademii Muzycznej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w Otwartej Akademii Muzycznej. W ramach OAM
odbywać się będą różnorodne kursy prowadzone
przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
akademickich. Ponadto słuchacze będą mieli okazję brać udział w różnego rodzaju imprezach artystycznych i naukowych organizowanych przez
Uczelnię (koncertach, spektaklach, sesjach, sym-
pozjach i seminariach naukowych, otwartych wykładach). Akademia rozpoczyna swoją działalność
kursem „Podstawy Wiedzy Muzycznej”, w ramach
którego odbędzie się 10 trzygodzinnych sesji.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października
2014 roku.
Szczegółowych informacji szukać należy na stronie
internetowej www.amuz.wroc.pl lub pod nr. tel.: 71
310 05 46 lub 71 310 05 73.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyskusyjny Klub Realizacji Filmowej
w Klubie Pod Kolumnami
Dyskusyjny Klub Realizacji Filmowej ma na celu
wywołanie dyskusji i wspólnej analizy obejrzanych materiałów video. Czy są to filmy, teledyski
czy też reklamówki, w każdej z tych form można
doszukać się aspektów kunsztu realizacyjnego,
świadomych kadrów oraz technik montażu. Zazwyczaj dyskusje toczą się wokół gry aktorskiej
oraz reżyserii. W myśl, iż sztukę filmową tworzy
wiele osób, na różnych stanowiskach, uczestnicy
spotkań spróbują wspólnie odkryć ich wkład w
końcowe dzieło.
Od dźwięku poprzez postprodukcję i końcowe
zderzenie z wizją zarówno reżysera jak i producenta. Spotkania odbywają się w środy w godz. od
18:30 do 21:00 w Klubie Pod Kolumnami przy pl.
Św. Macieja 21.
Więcej informacji pod nr. tel. 71 322 95 38 lub w
internecie - www.kolumny.art.pl.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
7
1.10.2014
{ środa }
KINO
Klub Realizatorów
Filmowych
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
ul. Grabiszyńska 56
18:00
wstęp wolny
www.firlej.wroc.pl / tel. 71 795 66 67
Klub Realizatorów Filmowych to comiesięczne spotkania w Firleju z autorami filmów amatorskich oraz z ich
twórczością. Każde spotkanie to - oprócz
projekcji - okazja do dyskusji, wymiany
doświadczeń oraz możliwość nawiązania nowych znajomości, które mogą zaowocować ewentualną współpracą na
polu filmowym. Spotkania umożliwiają
dzielenie się swoim dorobkiem artystycznym, bez względu na wiek i środki,
jakimi posługują się twórcy.
W tym miesiącu KRF wyjątkowo odbędzie
się w środę.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17:00
Premiera antologii „Nowe Marzy”, z
udziałem finalistów oraz redaktorów:
Nataszy Goerke, Marty Mizuro i Dariusza Sośnickiego.
Międzynarodowy Festiwal Opowiadania to wielowymiarowe święto krótkiej
prozy, poświęcone promocji ambitnej
książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych,
badaniu oddziaływania literatury na
inne dziedziny sztuki. Centralnym nurtem Festiwalu są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, z symultanicznie
wyświetlanym tłumaczeniem, w zmienionej scenograficznie i co roku odmiennej lokalizacji. Festiwalowi towarzyszą spotkania, warsztaty dla dzieci,
wystawy, koncerty, pokazy filmowe,
konkurs na opowiadanie, tłumaczenie
literackie oraz warsztaty kreatywnego
pisania.
wstęp wolny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
pokazy filmowe
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 4
18:00
bilet wstępu - 11 zł
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Projekcja filmów na podstawie scenariuszy Sławomira Mrożka: „Amor” oraz „Powrót”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania
Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5
1-5 października
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Herbertiada
Klub Muzyki i Literatury
pl. T. Kościuszki 10
17:00
8
wstęp wolny
www.klubmil.pl / tel. 71 344 43 30
Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Oddział we
Wrocławiu zaprasza na wydarzenie pod
nazwą „Odsłonić prawdę - niech przemówi”. W 30rocznicę śmierci Ks. Jerzego
Popiełuszki. Wprowadzenie do tematu
spotkania - Wiesława Kucięba, oprawa
wokalno-muzyczna - Zbigniew Ciesielski.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
1.10.2014
{ środa }
TEATR
Fragment nieistniejącego
świata
w tym samym zakładzie). Sztuka wystawiana jest również 2 i 3 października.
Wrocławski Teatr Współczesny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ul. Rzeźnicza 12
RODZINNE
Uniwersytet
Dorosłego Człowieka
• inauguracja
sala konferencyjna OKSiR
19:00
Życie jest snem
bilet normalny - 32 zł
Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Szkolna 1
bilet ulgowy - 24 zł
ul. Rzeźnicza 12
18:00
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 17 zł
19:15
wstęp wolny
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
bilet normalny - 32 zł
www.oksir.wiszniamala.pl
W spektaklu „Fragment nieistniejącego świata” - opartym na „Zapiskach
z nocnych dyżurów” Jacka Baczaka,
refleksjach młodego mężczyzny, który swoją służbę wojskową odpracował jako pielęgniarz w zakładzie
dla nieuleczalnie chorych - pytania
„ostateczne” pojawiają się z dwóch
perspektyw: młodości (reżysera, który zbiera materiał do reportażu o hospicjum) i starości (człowieka, który
kiedyś jako młody chłopak pracował
w hospicjum, a po wielu latach leży
bilet ulgowy - 24 zł
Uroczysta inauguracja nowego
roku akademickiego Uniwersytetu
Dorosłego Człowieka. W programie
przewidziano m.in. wernisaż wystawy
malarstwa Stanisława Przewłockiego, a także muzyczną niespodziankę.
Organizatorzy zapraszają wszystkich,
którzy pragną zdobyć niezbędne kompetencje w ciągle zmieniającym się
świecie, rozwijać zainteresowania i
kreatywność, a także poznawać ciekawych ludzi i zacieśniać więzi społeczne.
2.10.2014
Wisznia Mała
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora
- 15 zł
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Jak, robiąc spektakl, który Hiszpan
wyobraził sobie w Polsce, czyli w kraju kompletnie egzotycznym, przedstawić tę Polskę nam, teraz, dzisiaj?
To jedno z pytań, które postawił sobie
reżyser sztuki - Lech Raczek - opartej
na dramacie Pedro Calderona. Sztuka
wystawiana jest również 2 i 3 października.
{ czwartek }
MUZYKA
Chris Botti • koncert
Hala Orbita
ul. Wejherowska 34
19:00
bilety: I miejsca - 220 zł, II miejsca - 180 zł,
III miejsca - 150 zł, IV miejsca - 120 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 90 zł
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Wybitny trębacz smooth jazzowy i
bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków jazzowych na
świecie, znany ze współpracy ze Stingiem, Dianą Krall, Paulem Simonem,
czy Michaelem Buble, po raz kolejny
wystąpi we Wrocławiu. Każdy koncert
tego artysty to prawdziwy, w najlepszym tego słowa znaczeniu, amerykański show, na najwyższym światowym
poziomie.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
9
2.10.2014
{ czwartek }
KINO
LITERATURA
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
pokazy filmowe
KABEL w Tajnych
Kompletach
Kino Nowe Horyzonty
Spotkanie miłośników
książek
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 4
18:00
bilet wstępu - 11 zł
ul. Przejście Garncarskie 2
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Projekcja filmów na podstawie
prozy Zofii Nałkowskiej: „Granica”,
reż. Józef Lejtes, „Granica”, reż. Jan
Rybkowski oraz „Przy torze kolejowym”, reż. Andrzej Brzozowski.
17:00
na wernisaż wstęp wolny
Wstęp wolny
www.tajnekomplety.osdw.pl
sala nr 5
Wernisaż wystawy, której autorami są Romualdas Požerskis i Monika
Požerskytė. Litewscy artyści w 2008
roku pojechali na pustynię w Nevadzie, by uczestniczyć w jednym z
najoryginalniejszych festiwali artystycznych na świecie - „Burning Man”.
Na wystawie zaprezentowany zostanie zapis tamtych ulotnych chwil
– ludzi, których spotkali na swojej drodze, artystyczne instalacje i
obiekty, które powstały specjalnie na
festiwal oraz niesamowity pustynny
krajobraz.
18:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L I T E RAT U RA
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
prezentacje literackie
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
bezpłatne wejściówki do odebrania na
godzinę przez spotkaniem w kasach kina
www.opowiadanie.org /
tel. 695 528 185
Czytania autorskie, w których udział
biorą: Grażyna Plebanek, Andrzej Sosnowski, Piotr Paziński, Philip Ó Ceallaigh, Christine Glinski-Kaufmann,
Mikkel Bugge, Kristín Eiríksdóttir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RO DZ I N N E
Góry Skandynawii •
prelekcja
Klub Turysty PTTK
Rynek-Ratusz 11/12 (IV piętro)
17:00
wstęp wolny
www.pttk.wroclaw.pl / 71 344 39 23
Burning Man • wernisaż
Koło PTTK Oddziału Wrocławskiego zaprasza na prelekcję połączoną
z prezentacją multimedialną, którą
poprowadzi Pan Zbigniew Morawiec.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F OTO G RA F I A
Romański”
17:00
Akademia Radości Życia
• Islam – czy mamy się
czego obawiać?
www.okis.pl / tel. 71 342 22 91
Kościół Chrześcijan Baptystów
bilet ulgowy - 1 zł
ul. Kłodnicka 2
bilet normalny - 2 zł
16:00
w poniedziałki wstęp bezpłatny
wstęp wolny
pl. bpa Nankiera 8
2 - 31 października
10
KABEL rusza na spotkania
w kultowym miejscu - Café
Księgarni Tajne Komplety.
Planujemy spotykać się
raz w miesiącu. Zapraszamy
wszystkich zatwardziałych
Czytelników, miłośników
książek wydawanych metodą tradycyjną, ciekawych
świata literackiego i lubiących wędrować „rozwidlającymi się ścieżkami” ogrodów
wyobraźni. W towarzystwie
zarówno przyjaznych ludzi,
jak i książek, zamierzamy
tropić dzieła literatów z Dolnego Śląska i nie tylko. Na
dobry początek wytropiliśmy
książkę „Hajs” Jacka Bieruta
(2013)… Dalszy ciąg to już
na spotkaniu.
Wykład mgr teologii Barbary Cieślar połączony z dyskusją. Tym razem,
uczestniczki i uczestnicy udadzą się
w podróż przez świat Centralnej
Azji. Spotkanie poświęcone będzie
specyfice islamu ludowego, tradycji
obecnej na obszarze takich krajów,
jak Kazachstan, Kirgizja czy Uzbekistan.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
3.10.2014
{ piątek }
MUZYKA
ISCM World Music Days
2014
3-12 października
www.worldmusicdays2014.pl
nie utwór Christofa Schlaegera i Marjon
Smit „Siren Chants - koncert na 2 statki
i 100 syren okrętowych”. Widzowie będą
uczestniczyć w koncercie na 2 stoły pinpongowe i elektronikę. Zobaczą także
projekt poświęcony pamięci Lou Reeda.
Szczegółów wydarzenia należy szukać na
stronie internetowej lub kontaktując się z
organizatorami pod nr. tel. 71 777 89 75.
zytorów z różnych epok. Znajdą się
wśród nich zarówno kompozycje G. P.
Telemanna, J. S. Bacha, współczesnego
kompozytora Jaime M. Zenamona oraz
samej Dale Kavanagh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ul. Purkyniego 1
Świetliki • koncert
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
20:00
Amadeus Guitar Duo •
Festiwal Gitara+
bilety: I miejsca - 60 zł, II miejsca - 45 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 35 zł
Centrum Kultury Agora
www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
ul. Serbska 5a
Zespół Świetliki powstał w październiku 1992 roku w Krakowie. Przez lata
swego istnienia grupa utrwaliła swój
własny, niepowtarzalny styl muzyczny,
grając koncerty w całej Polsce i zapisując się na dobre w świadomości wielu
słuchaczy. W zeszłym roku, po ośmiu latach przerwy, zespół wydał trzypłytowy,
szósty album pt. „Sromota”. Koncert w
Starym Klasztorze odbędzie się w ramach cyklu Złota Karrota.
19:00
bilet ulgowy - 25 zł
bilet normalny - 35 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 20 zł
Jesienią Wrocław zaprezentuje się
jako miasto szczególnie zainteresowane
muzyką. W dniach od 3 do 12 października odbędzie się wielki festiwal muzyki współczesnej ISCM World Music Days
2014. Założeniem wydarzenia jest zaprezentowanie najciekawszych zjawisk
muzyki współczesnej XXI wieku. Koncerty odbywać się będą w najważniejszych
punktach miasta (Sala koncerto­wa Filharmonii Wrocławskiej, Akademia Muzyczna,
Wrocławski Teatr Lalek, Wro­cławski Teatr
Współczesny, Teatr Mu­zyczny Capitol,
ODA Firlej, Impart, Aula Leopoldyńska,
Oratorium Marianum, Mu­zeum Narodowe oraz CeTA). Swoją obecność potwierdziło już 120 kompozytorów z całego
świata. Wśród nich są m.in. Krzysztof Penderecki oraz Peter Eotvos. Gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie ex-basista Led
Zeppelin John Paul Jones w towarzystwie
grupy Supersilent. Na parkingu przy NMF
zabrzmi „II Symfonia na 100 motocykli,
gitarę elektryczną, perkusję i elektronikę” autorstwa Sławomira Kupczaka. Nad
Bulwarem Włostowica wykonany zosta-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
Amadeus Guitar Duo to jeden z najwybitniejszych klasycznych duetów gitarowych światowej sławy. Duet stworzony przez Dale Kavanagh i Thomasa
Kirchhoffa od lat otrzymuje niezwykle
entuzjastyczne recenzje nie tylko w Europie, ale także w Azji oraz Północnej,
Środkowej i Południowej Ameryce. Na
żywo o talencie i niezwykłej wrażliwości muzycznej duetu publiczność będzie mogła przekonać się podczas 17.
Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego
GITARA+. W trakcie koncertu zatytułowanego „Przez wieki” artyści zagrają
utwory swoich ulubionych kompo-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ToTu Scena Live 2014
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
20:00
bilet wstępu - 7 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Niezwykle interesujące wydarzenie muzyczne w ToTu. Na scenie pod-
Amadeus Guitar Duo
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
11
3.10.2014
{ piątek }
czas dwudniowego koncertu wystąpi
dziesięciu różnych artystów z całej
Polski. Zarówno tych młodszych, jak i
tych starszych. Można będzie usłyszeć
poezję śpiewaną, ale także dobrego
rock’n’rolla! Wydarzenie skierowane
jest dla wszystkich, którzy lubią bawić się muzyką i w niej majsterkować.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KINO
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
pokazy filmowe
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 4
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
LITERATURA
10. Międzynarodowy
Festiwal
Opowiadania
• spotkanie z Wiolettą
Grzegorzewską
4.10.2014
17:00
Klub Pod Kolumnami
bezpłatne wejściówki do odebrania na godzi-
pl. Świętego Macieja 21
nę przez spotkaniem w księgarni.
3-31 października
Spotkanie z autorką poprowadzi
Anna Marchewka.
20:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Międzynarodowy
Festiwal
Opowiadania
• prezentacje literackie
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 5
18:00
bezpłatne wejściówki do odebrania na godzi-
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Czytania autorskie, w których udział
biorą: Han Kang, Iban Zaldua, Marek
Bieńczyk, Janusz Rudnicki, Wioletta
wstęp wolny
www.kolumny.art.pl / tel. 71 322 95 38
Wernisaż wystawy prac malarskich i
graficznych Rafała Urbaniaka. Artysta
przez 8 lat pracował w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu w charakterze tancerza baletu. Jest absolwentem
Malarstwa w pracowni prof. Zdzisława
Nitki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2012
r.). Dla Rafała Urbaniaka „piękno” jest
wyzwaniem czysto osobistym. Powoduje artystą, aby za pomocą materialnych środków przedstawić nieuchwytne,
chwilowe wrażenie, wolne od dogmatów i pozwalające odbiorcy na swobodną interpretację.
{ sobota }
MUZYKA
Scena Młodych - Świetlana
Przyszłość Gitary • Festiwal
Gitara+
Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
15:00
bilet ulgowy - 5 zł
bilet normalny - 10 zł
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
Scena Młodych to projekt, który już
na stałe wpisał się w program wrocławskiego Festiwalu. Na jednej scenie spotkają się utalentowani uczniowie szkół
12
SZTUKA
Rafał Urbaniak • wernisaż
wystawy
nę przez spotkaniem w kasach kina.
20:00
Pokaz filmu „Opowiadania”, reż. Todda Solondza
bilet wstępu - 11 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ul. Szajnochy 5
Księgarnia Hiszpańska
Kino Nowe Horyzonty
17:00
Pokaz filmu „Rozpacz” w reż. Rainera
Fassbindera
bilet wstępu - 11 zł
Grzegorzewska, Halldór Armand Ásgeirsson, Stefan Sprenger.
muzycznych z Polski, Czech i Niemiec.
Dla młodych gitarzystów jest to często
pierwsza szansa na profesjonalny występ przed międzynarodową publicznością. Natomiast dla widzów Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego GITARA+
Scena Młodych to niepowtarzalna okazja, by poznać artystów, o których w
przyszłości może być naprawdę głośno.
Na koncercie zagra około 20 młodych
gitarzystów, którzy wystąpią ze swoimi
krótkim recitalami lub w kameralnych
zespołach, również przy akompaniamencie fletu czy wibrafonu.
Antonio Fruscella
- 100 lat gitary • Festiwal
Gitara+
Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
18:00
bilet ulgowy - 25 zł
bilet normalny - 35zł
Seniorzy na hasło Kultura Dla Seniora - 20 zł
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
Antonio Fruscella ukończył Konserwatorium Muzyczne w Campobasso we Włoszech. Następnie doskonalił grę na gitarze klasycznej
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
4.10.2014
{ sobota }
się na przekazie niesionym przez słowa,
nacechowane rzadko spotykanym na
polskiej scenie muzycznej poetyckim
urokiem. Projekt Volodia tworzy pięciu
doświadczonych muzyków wywodzących się z różnych korzeni muzycznych
o urozmaiconym instrumentarium. Uniwersalność muzyki zespołu pozwala
zgromadzić na swoich koncertach publiczność w każdym wieku, od nastolatków do fanów Wysockiego pamiętających jego występy „na żywo”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
pokazy filmowe
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Kino Nowe Horyzonty
sala nr 5
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
12:00
sala nr 4
bezpłatne wejściówki do odebrania na godzi-
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
nę przez spotkaniem w kasach kina.
16:00
Pokaz filmu „Sobowtór” w reż. Richarda Ayoade
bilet wstępu - 11 zł
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
19:00
Pokaz filmu „Pustynia Tatarów” w reż.
V. Zurliniego
bilet wstępu - 11 zł
ul. Grabiszyńska 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16:00
bilet wstępu - 50 zł
www.firlej.wroc.pl / tel. 71 795 66 67
Osiem godzin niesamowitych przeżyć artystycznych na spotkaniu z bardami piosenki. Na scenie Firleja jednego wieczora wystąpią Renata Przemyk z
zespołem, a także Projekt Volodia, Piotr
Bakal, Remigiusz Szuman oraz laureaci
konkursu. Renata Przemyk jest artystką
niezwykłą, która od lat konsekwentnie
podąża własną drogą. Piosenki w jej
wykonaniu angażują wrażliwość słuchacza nie tylko pod względem muzycznym - zmuszają także do skupienia
LITERATURA
Kino Nowe Horyzonty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Festiwal Pieśniarze
Niepokorni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania •
Labora et ama
KINO
w Konserwatorium Aubervilliers-La
Courneuve w Paryżu pod kierunkiem
słynnego Alberto Ponce. Ma na swoim koncie liczne występy na festiwalach i koncertach międzynarodowych w Europie, Ameryce Środkowej
i na Bliskim Wschodzie. Koncert „100
lat gitary” to doskonała okazja, by
poznać wyjątkowe kompozycje europejskich mistrzów, których dzieła
ukształtowały gitarową muzykę klasyczną XX wieku.
manipulacji. Widz jest świadkiem patriotycznego terroryzmu, nadużywania
rytuałów i symboli, co wywoływać ma
w nim poczucie przesytu, niezgodę,
może nawet bunt. Spektakl na podstawie Gombrowicza to opowieść o
współczesnej Polsce zniewolonej ideologią i tradycją. Sztuka wystawiana
jest również 5 (godz. 18:00), 28, 29
oraz 30 października.
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Wykład o życiu i twórczości Tove
Jansson oraz o tym, skąd się biorą trolle, poprowadzi Justyna Czechowska.
10. Międzynarodowy
Festiwal
Opowiadania
• prezentacje literackie
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 5
TEATR
18:00
bezpłatne wejściówki do odebrania na godzi-
Trans-Atlantyk
nę przez spotkaniem w kasach kina
Wrocławski Teatr Współczesny
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
ul. Rzeźnicza 12
bilet normalny - 32 zł
Czytania autorskie, w których udział
biorą: Andrzej Stasiuk, Ziemowit Szczerek,
Inga Iwasiów, Laila Stien, Þórarinn Eldjárn.
bilet ulgowy - 24 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19:00
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Scena w spektaklu Jarosława Tumidajskiego zamienia się w makietę
współczesnej Polski, a postać głównego bohatera staje się obiektem politycznych, społecznych i kulturowych
RODZINNE
Modelowe osiedle
WuWa 1929 • wycieczka
tematyczna
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
13
4.10.2014
{ sobota }
ul. Bulwar Ikara 29-31
ul. Wystawowa 1
sesji naukowej Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przewodnik oprowadzi zainteresowanych po modelowym osiedlu WuWa.
10:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.biblioteka.wroc.pl / tel. 71 354 72 64
Wernisaż wystawy Marii
Przygrodzkiej
Artystka zaprasza na spotkanie ze
swoją twórczością. Wernisaż uświetnią
poeci: Jadwiga Chmoild, Ewa Picho
oraz Krzysztof Rębowski.
zbiórka obok głównego wejścia do Hali
Stulecia
wstęp wolny
www.pttk.wroc.pl / 71 344 39 23
Koło Przewodników Miejskich zaprasza
na wycieczkę tematyczną towarzyszącą
5.10.2014
Miejska Biblioteka Publiczna Filia 23
wstęp wolny
{ niedziela }
MUZYKA
Magda Navarrete i Leo
Vilhena – Café Brasil •
Festiwal Gitara+
Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
18:00
bilet ulgowy - 40 zł
bilet normalny - 55zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 30 zł
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
Polska wokalistka Magda Navarrete i brazylijski gitarzysta Leo Vilhena
współtworzą porywający spektakl muzyczny. Wraz z pozostałymi członkami
zespołu Café Brasil zabiorą publiczność 17. Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego GITARA+ w podróż po muzyce brazylijskiej. W czasie tej wyprawy
widzowie będą mogli doświadczyć
wszystkiego od bossa novy, przez foro,
sambę do flamenco. Koncert, utrzymany w konwencji spektaklu, opowiada o
przypadkowym spotkaniu w kawiarni
trzech gitarzystów - Kubańczyka, Polaka i Brazylijczyka - którzy rozpoczynają
spontaniczny jam session.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korycki & Żukowska •
koncert
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 25 zł
www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska od lat fascynują się repertuarem trzech wybitnych postaci
ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy,
Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny
Biczewskiej, których twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz
wymownością tekstów, w ujmujący
sposób opisujących to, co w życiu często trudno wyrazić słowami. Koncert
w Sali Gotyckiej składać się będzie z
3 części - w pierwszej usłyszymy rosyjskie ballady Okudżawy, Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, w drugiej
piosenki autorskie, tradycyjne pieśni
morskie oraz pieśni kubryku, a o trzeciej części zadecyduje publiczność
wspólnie z artystami.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KINO
10. Międzynarodowy
Festiwal
Opowiadania
• pokaz filmowy dla dzieci
sa Roega. Po projekcji, o godz. 14:00 zabawy i gry literackie dla dzieci, a także
konkursy z nagrodami.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Zabawki • premiera
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
ul. Kuźnicza 29a
17:00
bilety na hasło Kultura dla Seniora - 14 zł!
www.wctd.wroclaw.pl / tel. 71 341 71 02
„Zabawki” to bajka pantomimiczna o
ożywionych zabawkach, przeznaczona
dla dzieci od lat 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA
10. Międzynarodowy
Festiwal Opowiadania
• spotkanie z Dorotą
Masłowską
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
sala nr 5
12:00
Kino Nowe Horyzonty
bezpłatne wejściówki do odebrania na godzi-
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
nę przez spotkaniem w kasach kina.
sala nr 5
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
Spotkanie autorskie z pisarką będzie
ostatnim wydarzeniem w ramach 10.
Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
10:00
ul. Purkyniego 1
bilet wstępu - 11 zł
19:00
www.opowiadanie.org / tel. 695 528 185
bilety: I miejsca - 45 zł, II miejsca - 35 zł
Pokaz filmu „Wiedźmy” w reż. Nicola-
14
18:00
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
5.10.2014
{ niedziela }
RODZINNE
Jarmark Jadwiżański
Centrum Kultury Zamek
pl. Świętojański 1, Leśnica
12:00-19:00
wstęp wolny
www.zamek.wroclaw.pl / tel. 71 349 35 36
Miecze, topory, halabardy oraz cała
gama XV-wiecznego uzbrojenia w re-
7.10.2014
mi rycerskimi w Polsce. Ten nowy, dynamicznie rozwijający się sport walki,
który od kilku lat zachwyca publiczność
na całym świecie, nawiązuje do tradycji
rycerskich pojedynków. Dodatkowo na
jarmarku swoje towary wystawiają kramarze oferujący produkty ekologiczne
produkowane wg tradycyjnych receptur.
{ wtorek }
MUZYKA
Kinga Rataj • Tudo isto é
Fado
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
20:00
bilet wstępu - 35 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 25 zł
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Kinga Rataj jest jednym z najciekawszych odkryć wokalnych w Polsce w ostatnich latach. Występowała
obok najbardziej znamienitych osobowości polskiej sceny, by wymienić
choćby Joannę Słowińską, Jorgosa
Skoliasa, Janusza Radka, Grzegorza
Turnaua, Kubę Badacha, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Joao de Sousa i
8.10.2014
alnych walkach i pojedynkach. Jarmark
Jadwiżański A.D. 2014 to prawdziwa gratka dla miłośników turniejów
z udziałem tych najlepszych z grona
polskiego rycerstwa, a także… sportu.
Wszystko to za sprawą członków Polskiego Stowarzyszenia Walk Rycerskich,
które skupia zawodników zajmujących
się profesjonalnie sportowymi walka-
wielu innych. W portugalskich pieśniach fado artystka prezentuje takie
opanowanie języka portugalskiego,
że brana jest za rodowitą Portugalkę. Jej głos, interpretacje utworów i
olśniewająca uroda sprawiają, że odbiorcy jej koncertów-spektakli zwykle
kończą je długimi owacjami. Koncert
„Tudo isto é fado” to okazja przeżycia
niezapomnianych emocji, to wkroczenie do innego świata.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Wtorki w Centrum
Poznawczym
Hali Stulecia
Centrum Poznawcze w Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1
9:00-18:00
bilet wstępu dla seniora - 5 zł
www.centrumpoznawcze.pl / tel. 71 347
51 51
Centrum Poznawcze Hali Stulecia
to wyjątkowa multimedialna wystawa,
która w przystępny i ciekawy sposób
opowiada historię Hali Stulecia, Terenów Wystawowych, ale i architektonicznych przemian Wrocławia. W każdy wtorek seniorzy w wieku 65+ mogą
zwiedzić tę niezwykłą przestrzeń w
cenie 5 zł. Dostęp do Centrum Poznawczego Hali Stulecia i wnętrza całego obiektu znajduje się przy wejściu
oznaczonym symbolem „D3”.
{ środa }
MUZYKA
Baszta
niami takich gitarzystów jak m.in. Robbie Basho czy John Fahey. Koncert odbędzie się w ramach Avant Art Festivalu.
ul. Kraińskiego 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cam Deas • koncert
20:30
bilet wstępu - 15zł
Cameron Deas to brytyjski kompozytor i muzyk posługujący się w swojej
twórczości dwunastostrunową gitarą
oraz elektroniką. Inspiruje się dokona-
Peter J. Birch • koncert
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
20:00
bilety: przedsprzedaż w klubie -10 zł, przed
koncertem - 15 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 7 zł
www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
Peter J. Birch to młody polski artysta z
Wołowa. Łącznie zagrał już ponad 280
koncertów, a ma raptem 23 lata! Jest bez
wątpienia jednym z najaktywniejszych
polskich muzyków. Na koncercie publiczność będzie miała okazję usłyszeć piosenki z najnowszego albumu artysty „Yearn”.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
15
9.10.2014
{ czwartek }
FOTOGRAFIA
Marek Lapis • 5 zmysłów.
Pauza • wernisaż wystawy
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
ul. Grabiszyńska 56
9 października - 18 listopada
18:00
wstęp wolny
Prezentowany na wystawie czarno-biały cykl fotografii Marka Lapisa
powstał podczas warsztatów muzycznych dla osób niesłyszących oraz borykających się z problemami słuchu,
zrealizowanych w ramach projektu
kulturalno-edukacyjnego „5 Zmysłów.
Pauza”. Marek Lapis realizował swój
fotoreportaż od września do listopada
2012 roku w różnych placówkach wychowawczych dla osób niesłyszących,
tworząc swoisty fotograficzny esej, na
który składają się portrety oraz fotografie sytuacyjne, przedstawiające
próby aktywizacji różnymi metodami
osób z dysfunkcją słuchu. Oglądając
zdjęcia Lapisa mamy wrażenie, że fotograf „wtopił się” w rozgrywane na
jego oczach wydarzenia, stając się tym
samym integralną częścią grupy. Te
zdjęcia niosą ze sobą wiarygodność,
radość i empatię zarówno osób fotografowanych - niedbających o pozę, jak
i samego autora zdjęć, który sam stał
się uczestnikiem zdarzeń.
FOT. MAREK LAPIS
www.firlej.wroc.pl / tel. 71 795 66 67
tym domu nie jest przytulnie, ten dom
przypomina zamek strachów, w którym na każdym rogu czyha nowe wyzwanie, kolejna tajemnica, odmienna
gra. Zabawa wedle nieznanych reguł
jest ryzykowna, ale jakie konsekwencje może mieć ich ujawnienie? Mary
patrzy inaczej i inaczej rozumie - czy
jej dystans może wywrócić ten świat
na opak, sprawić, że zastane mury zaczną pękać? Sztuka wystawiana jest
również 10, 11 i 12 (godz. 18:15) października.
sfinalizować pragnienia. Towarzystwo
Przyjaciół Grodna i Wilna zarejestrowane w 1989 r. z radością świętuje w tym
roku 25-lecie działalności. To uroczyste
zebranie będzie miało charakter wspomnieniowy. Oczekiwana jest obecność
członka honorowego Towarzystwa, ks.
Kardynała Henryka Gulbinowicza i Jego
wspomnień z okresu wileńskiego. Będą
śpiewy pieśni Kresowych. Jubileuszowi
towarzyszy wystawa, która zilustruje
fotogramami okres działalności członków Towarzystwa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
TEATR
Akademia Radości
Życia • Schorzenia
psychosomatyczne wieku
podeszłego
Wrocławski Teatr Współczesny
Srebrne Gody Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddziału Wrocławskiego
ul. Rzeźnicza 12
Klub Muzyki i Literatury
ul. Kłodnicka 2
19:15
pl. Tadeusza Kościuszki 10
16:00
bilet normalny - 32 zł
16:00
wstęp wolny
bilet ulgowy - 24 zł
wstęp z zaproszeniem
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 17 zł
www.klubmil.pl / tel. 71 344 43 30
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Wygnańcy z Kresów Wschodnich musieli czekać ponad 40 lat na możliwość
stowarzyszenia się. Czas przemian politycznych w Polsce i Europie pozwolił
Depresja wśród seniorów, problemy
ze snem, zaburzenia pamięci. Wykład
lekarza medycyny Andrzeja Nowaka
połączony z dyskusją to okazja, aby
usłyszeć, co jest jeszcze normą, a co już
nie oraz jak temu przeciwdziałać.
Tajemniczy ogród
Mary prosto z Indii trafia do Anglii,
świata posługującego się innym językiem i nowymi dla niej zasadami. W
16
Kościół Chrześcijan Baptystów
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
10.10.2014
{ piątek }
MUZYKA
Cabaret la Boca
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
ul. Purkyniego 1
bilet wstępu - 50 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 35 zł
19:30
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
piosenek buntu chłopów przeciw feudalnemu systemowi wyzysku. Muzyka
wykonywana jest na instrumentach
akustycznych: lirze korbowej, fidelach
płockich, suce biłgorajskiej, sazach,
tradycyjnych, barabanach, bębnach
obręczowych, kontrabasie i pile, przez
plejadę osobistości muzyki folk. Na
koncercie w Starym Klasztorze usłyszymy także niezwykłych gości: białoruską wokalistkę młodego pokolenia
Nastę Niakrasavą, specjalizujący się w
muzyce tradycyjnej środkowej Ukrainy kijowski zespół Hulajgorod oraz
węgierskie szamanki z HaLuna Music
Group.
okera, Willie Dixona, a także ZZ Top, Ten
Years After i Breakout. Zapowiada się
doskonały koncert, ponieważ zespół
słynie ze swojego stylu przepojonego
klasycznym rytmem chicagowskim i
hookerowskim boogie. Zabrzmią bluesy twórców i wykonawców spod znaku każdej litery w naszym alfabecie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pl. Orląt Lwowskich 20c
Mizia&Mizia Blues Band •
koncert
W musicalu, którego autorem jest
Ariel Ramirez, akcja rozgrywa się wokół
muzyki, a postacią spinającą wydarzenia i tańce jest kelner. Tematy, jakie się
pojawiają podczas przedstawienia, to
tradycyjne tanga z tamtej epoki - Milonga De Mis Amores, El Lloron, Quejas De Bandoneon, Por Una Cabeza,
Romance De Barrio, Cafe La Humedad,
Jacinto Chiclana, La Cumparcita i inne.
Wydarzenie jest częścią większej imprezy - Wrocław Tango Weekend.
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
20:00
bilety: przedsprzedaż w klubie - 15 zł, przed
koncertem - 20 zł
www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
Projekt R.U.T.A. powstał z inicjatywy Maćka Szajkowskiego – założyciela i muzyka Kapeli ze Wsi Warszawa.
Opiera się na archaicznych tekstach
TEATR
Szkoła błaznów • premiera
Wrocławskiego Teatru
Pantomimy
Scena na Świebodzkim Teatru Polskiego
19:00
bilet normalny - 30 zł, bilet ulgowy - 20 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 15 zł
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
(poza przedstawieniem premierowym)
ul. Grabiszyńska 56
www.pantomima.pl / tel. 71 337 21 03
19:00
„Szkoła błaznów” w reżyserii Zbigniewa Szymczyka to pierwsza premiera w nowym sezonie artystycznym
we Wrocławskim Teatrze Pantomimy.
Przedstawienie powstało z inspiracji
dramatem Michela de Ghelderode’a.
Tekst stał się impulsem do zastanowienia się nad koncepcją historii ludzkości,
jako dziejów okrucieństwa, przemocy i
prześladowań. W przedstawieniu temat
okrucieństwa badamy na kilku płaszczyznach: człowieka wobec człowieka,
systemu wobec jednostki i natury wobec człowieka. Czy wygrywa silniejszy,
czy sprytniejszy? Uratuje cię spokój
ducha, czy histeryczny śmiech? A może
maska błazna jest tym najwłaściwszym
kamuflażem, szansą na przetrwanie?
Kolejne przedstawienia „Szkoły błaznów” odbędą się również 11, 12, a
także od 16 do 19 października.
bilet wstępu - 25 zł
www.firlej.wroc.pl / tel. 71 795 66 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R.U.T.A. i Nasta Niakrasava
• koncert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zespół Mizia&Mizia Blues Band,
grający w składzie: Włodzimierz Mizia
- śpiew, gitara, Witold Mizia – gitara,
Stefan Mizia – harmonijka, Maciej Wolański – bas, Grzegorz Siwicki – perkusja, to jeden z najlepszych wrocławskich zespołów bluesowych ostatnich
lat. Wielokrotny uczestnik festiwalu
Rawa Blues. Znany z występów we
wrocławskim klubie Firlej, a także z
klubów Alive czy Łykend. Najchętniej
gra standardy bluesowych mistrzów,
m.in. Muddy Watersa, Johna Lee Ho-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teatr Dwóch Krzeseł •
Błędny Okrąg
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
17
10.10.2014
{ piątek }
RODZINNE
20:00
bilet wstępu - 15 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Jak będzie wyglądała rewolucja
w XXI wieku - w erze komputerów i
smartfonów? Teatr Dwóch Krzeseł młoda, ale bardzo kreatywna formacja
- próbuje odpowiedzieć na to pytanie.
„Błędny okrąg” to sztuka o ludziach,
których jedynym celem jest osiągnięcie
władzy bez zwracania uwagi na skutki
takiego działania.
11.10.2014
25 lat działalności
Towarzystwa im. Edyty
Stein
Dom Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38
10 - 12 października
10:00
wstęp wolny
www.edytastein.org.pl
W ramach obchodów jubileuszu
związanego ze 120. rocznicą urodzin
{ sobota }
TEATR
Kabaret Dno • Joke Music
Show!
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
20:00
bilet wstępu - 20 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Tym razem na scenie ToTu kabaretowo i muzycznie. Kabaret DNO, który nieprzerwanie od 18 lat zadziwia i
bawi swoich widzów wyjątkowo oryginalną formą sceniczną, zaaplikuje niemałą dawkę śmiechu dla najlepszych
smakoszy dobrej zabawy. Będzie dużo
rekwizytów, strojów oraz zdumiewających pomysłów, które na długo zapiszą
się w pamięci widza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Marysieńka” • słuchowisko
Wrocławskiego Teatru
Radioaktywnego
ni natomiast nigdy. Dlatego serwują
słuchaczowi muzyczno-literacką podróż w świat ludycznej grozy, gdzie szaleństwo bohaterów może się równać
jedynie z ich potrzebą zadawania niewłaściwych pytań. Bogato ilustrowane
muzycznie Słuchowisko „Marysieńka”
daje słuchaczowi niezwykłą okazję do
wyobrażenia sobie świata stworzonego z jego własnych lęków i przesądów,
świata którego jest częścią.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Jak dawniej podróżowano.
Podróże szlachty i
magnaterii w XIX w. •
wystawa
Muzeum Powozów Galowice
Galowice, ul. Leśna 5
11 października - 7 grudnia
bilet ulgowy - 12 zł
Klub Pod Kolumnami
bilet normalny - 18 zł
pl. Świętego Macieja 21
w dniu otwarcia wystawy wstęp wolny
20:00
14:00
wstęp wolny
www.muzeumgalowice.pl / tel. 71 316 41 16
www.kolumny.art.pl / tel. 71 322 95 38
Twórcy Wrocławskiego Teatru Radioaktywnego wychodzą z założenia, że
wzrok i słuch można oszukać. Wyobraź-
Dalekie podróże zarówno teraz, jak
i dwieście lat temu wymagają odpowiedniego przygotowania. Zapakowania bagażu, wybrania środka transpor-
18
patronki odbędzie się konferencja „Edyta Stein. Fenomenologia monachijsko-getyńska”, na której wygłoszone zostaną referaty dotyczące następujących
filozofów: Aleksandra Pfändera, Hedwiga Conrada-Martiusa, Dietricha von
Hildebranda, Adolfa Reinacha, Maxa
Schelera, Edyty Stein, Gerdy Walther,
Edmunda Husserla oraz Romana Ingardena. Dodatkowo w czasie obchodów
widzowie będą mogli znów podziwiać
wystawę „Edyta Stein. Portret własny”.
tu i przygotowania się na ewentualne
niewygody i trudności. Jak z podróżowaniem radzili sobie ludzie w epoce
„przed samochodami” odpowie wystawa organizowana w Muzeum Powozów Galowice. Widz przeniesie się do
świata karet i powozów, ale tym razem
zobaczy detale: kufry podróżne i pudła
na kapelusze, pudła na cylindry, piękne
sepety na kosmetyki i inne drobiazgi.
O godz. 14:00 odbędzie się uroczyste
otwarcie wystawy oraz oprowadzanie
kuratorskie przez Monikę Bronowicką.
Na godz. 15:00 zaplanowano koncert
„Muzyka Podróży” oraz wykład Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki na temat
dawnych strojów podróżnych. Organizatorzy przygotowali również warsztaty dla wszystkich zainteresowanych
fotografią, powadzone przez Krzysztofa Saja, które rozpoczną się o godz.
16:00.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
11.10.2014
{ sobota }
MUZYKA
Jesienne tango w Siechnicach
• Podróże Po Strunach
Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca
NMP
Siechnice, ul. Kościelna 4
19:00
wstęp wolny
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
Jesienne Tango na skrzypce i gitarę to koncert znakomitego polsko-niemieckiego duetu Claudsky Duo.
Współtworzą go Krzysztof Pełech
- wybitny gitarzysta z Wrocławia i
Sebastian Reimann - wirtuoz skrzypiec z Kolonii. Krzysztof Pełech jest
również Dyrektorem Artystycznym
Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego Gitara+. Artysta ma na swoim
koncie 16 albumów oraz trzykrotny
tytuł najlepszego polskiego gitarzysty klasycznego, przyznawany przez
fachowy magazyn muzyczny „Gitara
i Bas”. Natomiast Sebastian Reimann
to niemiecki wirtuoz skrzypiec, który w Polsce znany jest głównie jako
członek znakomitego Joscho Stephan
Quartet. Artyści nieczęsto mają okazję występować razem. Jednak, kiedy
już spotykają się na scenie, publiczność może się spodziewać - tanecznych lub pełnych melancholii - ale
zawsze nasyconych głębokimi emocjami brzmień.
Krzysztof Pełech
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Compay Segundo •
koncert
Sala Koncertowa Radia Wrocław
ul. Karkonoska 10
18:00
ceny biletów od 120 zł
www.prw.pl / tel. 71 780 24 01
Wyjątkowa trasa koncertowa Grupy Compay Segundo. Zespół z powodzeniem propaguje na całym świecie
muzykę kubańską oraz przypomina o
wielkim mistrzu, którym był Compay
Segundo.
Sebastian Reimann
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
19
12.10.2014
{ niedziela }
MUZYKA
Peter Gabriel Duo • koncert
Klubokawiarnia Mleczarnia
ul. Włodkowica 5
19:00
bilety: przedsprzedaż w klubie – 10zł, w dniu
koncertu -15zł
www.mle.pl/wroclaw
Peter Gabriel Duo (Piotr Schmidt
- trąbka, Gabriel Niedziela - gitara)
to muzyka pełna zabawy, nagłych
zwrotów, prawdziwej improwizacji i
pięknych melodii, która swą głębią i
energią przemawia zarówno do początkujących melomanów, jak i do
ludzi dobrze osłuchanych o wyrafinowanym guście. Zespół składa się z
dwóch młodych, wybitnych muzyków
jazzowych, mających na koncie udział
w wielu prestiżowych projektach muzycznych. Tandem w swych występach
nawiązuje do repertuaru Petera Gabriela, grając jego największe hity w
swych własnych aranżacjach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Król Maciuś Pierwszy i
wrocławskie krasnale •
premiera
Teatr Arka
ul. Mennicza 3 (wejście od ul. Świdnickiej 28)
13:00
20
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
12.10.2014
{ niedziela }
bilet normalny - 35/40 zł
bilet ulgowy - 25 zł
bilet dla seniora - 20 zł
www.teatrarka.pl / tel. 71 723 78 03
Najnowszy spektakl teatru Arka,
„Król Maciuś Pierwszy i wrocławskie
krasnale”, jak na to wskazuje już sam
tytuł, z jednej strony nawiązuje do
dzieła wielkiego humanisty, pedagoga i lekarza w jednej osobie, jakim był
Janusz Korczak, z drugiej zaś – śmiało
korzysta z najnowszej odsłony legendy
miasta, jaką są wrocławskie krasnale.
Jest zarazem hołdem złożonym Januszowi Korczakowi – wielkiemu przyjacielowi dzieci, jak i ukłonem w stronę
lokalnej tradycji. Ten zaskakujący choreografią i ruchem scenicznym spektakl muzyczny jest bowiem, z jednej
strony – trawestacją najbardziej znanego dzieła Korczaka, adresowanego
do dzieci, z drugiej zaś – zaproszeniem
do współtworzenia najnowszej historii miasta, którą zaczęli pisać ci, którzy
13.10.2014
od dawna już są dorośli, a skończą ci,
którzy są jeszcze w tej chwili dziećmi.
To historia o dojrzewaniu, o odpowiedzialności, o transformacji, jakiej
doznaje każdy z nas po kolejnych życiowych wstrząsach. W październiku
spektakl będzie grany również: 14, 15,
16, 17 (godz. 11:00), 18 (13:00), a także 20, 21 (godz. 11:00).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaplanowano wykład założyciela
muzeum dr. Tadeusza Kołacza. Natomiast o godz. 15:00 organizatorzy
zapraszają na warsztaty i gawędy o
kolekcjonowaniu zabytków połączone z możliwością indywidualnej ekspertyzy prywatnych zbiorów prowadzone przez Jerzego Tomaszewskiego
znanego z telewizyjnego programu
„Antykwarycze Safarii”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Niedziela kolekcjonera
Wrocław Edyty Stein z
przewodnikiem
Muzeum Powozów Galowice
Dom Edyty Stein
Galowice, ul. Leśna 5
ul. Nowowiejska 38
wstęp wolny
10:00
14:00
wstęp wolny
www.muzeumgalowice.pl / tel. 71 316 41 16
www.edytastein.org.pl
Muzeum Powozów Galowice zaprasza na dzień z wydarzeniami towarzyszącymi wystawie „Jak dawniej
podróżowano. Podróże szlachty i magnaterii w XIX w.” Na godzinę 14:00
W ramach jubileuszowych obchodów
działalności Towarzystwa im. Edyty
Stein odbędzie się oprowadzanie po
Domu Edyty Stein z kustoszem Domu p.
Danutą Mrozowską.
{ poniedziałek }
MUZYKA
Nelson Pino • Embajador
del Tango • koncert
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
19:00
bilety: miejsca siedzące - 30 zł, miejsca
stojące - 20
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora – 20 zł
(miejsca siedzące)
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Znakomity
urugwajski
artysta, nazwany Ambasadorem Tanga wystąpi we Wrocławiu w ramach
Ethno Jazz Festivalu. Publiczność usłyszy najpiękniejsze tanga pochodzące z
Argentyny i Urugwaju. Nelson Pino od
30 lat z powodzeniem propaguje tan-
go podczas koncertów na całym świecie. Wrocławski koncert odbywa się na
zakończenie Wrocław Tango Weekend
i został objęty patronatem Ambasady
Urugwaju w Polsce. Podczas występu
Nelsonowi Pino akompaniować będzie
znakomity urugwajski pianista i bandoneonista - Alvaro Hagopian z Orkiestry
Filharmonii w Montevideo. Po koncercie, zarówno czynnych jak i biernych
miłośników tanga, zapraszamy na Milongę w Starym Klasztorze.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Antykabaret
Klubokawiarnia Mleczarnia
ul. Włodkowica 5
19:00
bilety: przedsprzedaż w klubie - 25 zł, w dniu
wydarzenia - 30 zł
www.mle.pl/wroclaw
Dobry Wieczór we Wrocławiu, to nie
tylko neon naprzeciwko Dworca PKP witający Gości w naszym mieście. To dziś
przede wszystkim nazwa Antykabaretu,
w którym prezentowane są najciekawsze Osobowości Wrocławia - ludzi z pasją, którzy tytułowy „Dobry Wieczór we
Wrocławiu” traktują jak obietnicę złożoną Publiczności. Na małej scenie w Mleczarni występują po sobie dziennikarze,
aktorzy, plastycy, nauczyciele akademiccy,
naukowcy i wszyscy ci, którzy obdarzeni
są talentem towarzyskim. Antykabaret
odbywa się zawsze 13. dnia każdego
miesiąca przez cały okrągły rok.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
21
14.10.2014
{ wtorek }
MUZYKA
Marcin Wasilewski Trio
z udziałem Joakima
Mildera
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
ul. Purkyniego 1
20:00
bilety: I miejsca - 80 zł, II miejsca - 55 zł, III
miejsca - 40 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 30 zł
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Muzycy Tria Marcina Wasilewskiego obok Tomasza Stańki - to jedyni polscy
wykonawcy, którzy od lat nagrywają dla
prestiżowej wytwórni ECM Records. Na
koncercie we Wrocławiu artyści będą
promować swój najnowszy album. Będzie im towarzyszył gość specjalny Joakim Milder - wybitny szwedzki saksofonista, jazzowy kompozytor, aranżer,
producent, znakomity pedagog i profesor Royal Academy of Music w Sztokholmie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KINO
Październikowe Kino na
Obcasach • „Dla Ciebie
wszystko”
bilet normalny - 32 zł
Multikino Pasaż Grunwaldzki
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 17 zł
Salon Angelusa
na Bruno Schulz. Festiwal
pl. Grunwaldzki 22
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Ossolineum, ul. Szewska 37
20:00
Siostra z niewidomym bratem snują muzyczno-kryminalną opowieść
o domu rodzinnym. O mamie, która
pewnego dnia została znaleziona na
kuchennej podłodze martwa i tacie,
który pojawił się, aby opiekować się
osieroconymi dziećmi lecz był dla
nich kimś obcym, znanym tylko z nazwy, nie z imienia. Z czasem tracimy
rozeznanie czy traumatyczna relacja
jest prawdziwa - czy to gra fantazji
uruchomiona po to, aby sprawdzić
na nas własną wiarygodność, umiejętność przeforsowania istotnej dla
siebie wersji przeszłości. Sztuka wystawiana jest również 15, 16, a także
21 i 22 października.
wstęp wolny, 19:00
bilet wstępu - 21 zł
www.multikino.pl / 71 756 29 10
Po latach dawni kochankowie spotykają się w rodzinnym miasteczku z
okazji pogrzebu starego przyjaciela.
Uczucia, którymi kiedyś się darzyli, powracają, ale przeszłość i konflikty również powracają ze zdwojoną siłą.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Gałgan
Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12
19:00
22
bilet ulgowy - 24 zł
LITERATURA
www.brunoschulz.dybook.pl
Gościem spotkania, które poprowadzi
Stanisław Bereś, będzie Mariusz Szczygieł.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Wtorki w Centrum
Poznawczym Hali Stulecia
Centrum Poznawcze w Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1
9:00-18:00
bilet wstępu dla seniora - 5 zł
www.centrumpoznawcze.pl / tel. 71 347
51 51
Opisu szukaj na s. 15.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
15.10.2014
{ środa }
MUZYKA
„Nie spiesząc się
donikąd...” • koncert
audio-wizualny Krzysztofa
Nieboraka
Klub Muzyki i Literatury
pl. T. Kościuszki 10
18:00
wstęp wolny
www.klubmil.pl / tel. 71 344 43 30
Wokalista legendarnego zespołu Marillion
FISH wystąpi w Klubie Eter.
Krzysztof Nieborak - gitarzysta, nauczyciel i publicysta muzyczny pochodzący z
Wrocławia - prawdopodobnie jako pierwszy polski gitarzysta klasyczny planuje
łączyć swoje występy z prezentacją nastrojowych fotografii na dużym ekranie,
których autorką jest jego córka - Hanna
Nieborak. Koncert audio-wizualny Krzysztofa Nieboraka w Klubie Muzyki i Literatury zbiega się z wydaniem przez artystę
szóstej już płyty solowej „I znowu jesień”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncert legendarnego, uwielbianego
w Polsce i cenionego od lat za swoją
działalność solową wokalisty Marillion.
Artysta wystąpi w ramach trasy promującej nowy album “A Feast Of Consequences”, który ukazał się latem ubiegłego roku i jest pierwszym od siedmiu lat
studyjnym nagraniem muzyka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SZTUKA
Kolejne spotkanie prowadzone przez
pracowników Działu Oświatowego Muzeum Narodowego. Tym razem tajniki
twórczości i tajemnice życia, wielkiego
malarza, Amadeo Modiglianiego odsłoni przed publicznością Iwona Gołaj.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA
Salon Angelusa na Bruno
Schulz. Festiwal
FISH • koncert
Sekrety malarzy - Amadeo
Modigliani • prelekcja
Klub Eter
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
19:30
ul. Kazimierza Wielkiego 19
(sala 35, III piętro)
wstęp wolny
20:00
Rynek 58
www.brunoschulz.dybook.pl
bilety: miejsca stojące - 120 zł, miejsca
16:00
siedząc - 140 zł
wstęp wolny
www.eterclub.pl
www.wbp.wroc.pl
Gościem Salonu Angelusa będzie Jurij Andruchowycz. Spotkanie poprowadzi Mirosław Spychalski.
Ossolineum
ul. Szewska 37
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
23
16.10.2014
{ czwartek }
MUZYKA
19:00
społu Très.b, autorka tekstów i muzyki,
laureatka wielu nagród muzycznych. W
październiku 2013 r. miała premierę jej
pierwsza solowa płyta. Koncert w Starym Klasztorze zainauguruje jesienny
sezon City Sounds.
wstęp wolny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncert kameralny • NFM
Ensemble
Mediateka
pl. Teatralny 5
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
W programie: W.A. Mozart - Adagio i
fuga c-moll KV546, J. Eybler - Kwintet
D-dur, L. Boccherini - La musica natturna delle strade di Madrid. (alp)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misia Ff • koncert
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
20:00
bilety: przedsprzedaż w klubie - 30 zł, przed
koncertem - 35 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ośrodek Działań Twórczych Światowid
ul. Sempołowskiej 54
18:30
bilet wstępu - 8 zł
www.swiatowid.net.pl
Cykl koncertów Światowid Klasycznie w nowym sezonie rozpoczyna koncert gitarowy, na którym wystąpi Dominika Białostocka. Artystka
jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej. Swoje umiejętności doskonaliła podczas licznych
KINO
Tramwaj zwany
pożądaniem • retransmisja
spektaklu z National
Theatre
Multikino Arkady Wrocławskie
ul. Powstańców Śląskich 2-4
19:00
bilet normalny - 35 zł
bilet ulgowy - 30 zł

www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
Misia Ff to wokalistka i basistka ze-
Dominika Białostocka •
koncert gitarowy
kursów gitarowych u wybitnych indywidualności muzycznych z całego
świata. Koncertowała w wielu miastach Polski oraz za granicą (Francja,
Austria, Niemcy). W programie usłyszymy utwory kubańskiego gitarzysty, kompozytora i dyrygenta, autora
m.in. muzyki do wielu kubańskich
filmów - Leo Brouwera.
24
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
16.10.2014
{ czwartek }
www.multikino.pl / tel. 71 758 32 00
Najsłynniejsza sztuka Tennessee
Williamsa, jedna z najsłynniejszych
teatralnych historii rozgrywa się w
parnej i wilgotnej aurze lat 40. ubiegłego wieku w Nowym Orleanie. To
tam pod oknami mieszkania Kowalskich przejeżdża tramwaj, z którego
pewnego dnia wysiada zmysłowa kobieta Blanche. Jej kruchy świat właśnie się rozsypuje, dlatego szukając
pocieszenia, zwraca się ona ku swojej
siostrze. Nie znajduje jednak u niej
ulgi, bo twarz Stelli skryta jest w cieniu jej brutalnego męża. Duszna atmosfera zaczyna narastać. Dokąd tak
17.10.2014
Marek Napiórkowski Sextet
• UP!
Sala Koncertowa Radia Wrocław
ul. Karkonoska 10
18:00
bilety: I miejsca - 70 zł, II miejsca - 55 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora bilety
www.prw.pl / tel. 71 780 24 01
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA
RODZINNE
Akademia Radości Życia
• Spotkanie ze zwykłym
człowiekiem
Kościół Chrześcijan Baptystów
Salon Angelusa na Bruno
Schulz. Festiwal
Ossolineum
ul. Szewska 37
19:30
wstęp wolny
www.brunoschulz.dybook.pl
Gościem Salonu Angelusa będzie
Małgorzata Szejnert. Spotkanie poprowadzi Justyna Sobolewska.
ul. Kłodnicka 2
16:00
wstęp wolny
Spotkanie z Renatą Burnell, która
będzie mówić o różnorodnych typach
strat w naszym życiu, o podstawowych
etapach przechodzenia przez żałobę, o
biblijnej perspektywie opłakiwania, o
tym jak to robić w zdrowy i właściwy
sposób i jakie mogą być konsekwencje
nieopłakiwania strat.
{ piątek }
MUZYKA
w cenie 45 zł lub 60 zł
naprawdę zawiezie bohaterów tramwaj, który jeździ na ulicę Desire?
Przed wrocławską publicznością zaprezentują się Marek Napiórkowski (gitary), Krzysztof Herdzin (fortepian, flet),
Paweł Dobrowolski (perkusja), Robert
Kubiszyn (bas), Adam Pierończyk (saksofon) oraz Henryk Miśkiewicz (klarnet
basowy i saksofon). Artyści zaprezentują utwory z płyty zatytułowanej „UP!”,
która zrealizowana została z niemal orkiestrowym rozmachem. Improwizowany, dynamiczny jazz spotyka się tu z wyrafinowaną współczesną kameralistyką,
filmowa i teatralna ilustracyjność idzie
w parze z ulotnymi balladami.
programie: L. van Beethoven - Uwertura Coriolan op. 62, J. Brahms - Koncert podwójny na skrzypce i wiolonczelę a-moll op. 102, F. Schubert - V
Symfonia B-dur D.485.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teatr Improwizacji Jesiotr
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
godz 20.00
bilet wstępu - 10 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
19:00
Improwizacja w ToTu. Jesiotr tworzy
teatr na oczach widowni - spontanicznie, oryginalnie, niepowtarzalnie. Każda
scenka to unikalna opowieść, opowiedziana tylko raz. Na scenie czerpią z
najlepszych tradycji improwizacyjnych,
wypracowanych przez twórców gatunku
- Violę Spolin i Keitha Johnstone’a.
bilet ulgowy - 25 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncert Orkiestry
Symfonicznej NFM
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
bilet normalny - 40 zł
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Dyr. Clemens Schuldt, Antje Weithaas - skrzypce, Julian Steckel - wiolonczela, Orkiestra Symfoniczna NFM. W
TEATR
Paternoster
Wrocławski Teatr Współczesny
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
25
17.10.2014
{ piątek }
ul. Rzeźnicza 12
19:00
bilet normalny - 32 zł
bilet ulgowy - 24 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 17 zł
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Paternoster Helmuta Kajzara to dramat o poszukiwaniu samego siebie, o
zmaganiu się z własną tożsamością.
Główny bohater, Józio - światowej sławy artysta - wraca we śnie do rodzinnej
wsi, by zadać sobie pytanie: czy tradycja,
kulturowe dziedzictwo i wiara ojców pomogły mu w życiu, były podporą w mozolnym trudzie pięcia się po szczeblach
kariery, czy też były raczej obciążeniem,
odrzuconym wreszcie po latach balastem? Sztuka wystawiana jest również
18 i 19 października.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Jaki wspaniały jest ten
świat • Kuba za kulisami
Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6, sala 210, II piętro
14:00
wstęp wolny, ale obowiązują zapisy
www.seniorzy.wroclaw.pl
W 1992 roku Roman Dobrzyński, jako
reporter TVP, poznał w Hawanie wrocławianina Karola Grubiaka, od którego
zależał los kubańskiego cukrownictwa,
głównej gałęzi przemysłowej Kuby. Film
18.10.2014
MUZYKA
Koncert specjalny z
okazji jubileuszu Kai
Danczowskiej
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
18:00
bilet ulgowy - 20 zł
26
Romana Dobrzyńskiego z tamtego czasu
i opowieści Karola Grubiaka wypełnią kolejne spotkanie we Wrocławskim Centrum
Seniora, w ramach cyklu „Jaki wspaniały
jest ten świat”, którego organizatorami są
Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław oraz Wrocławskie
Centrum Seniora. Zapisy odbywają się we
Wrocławskim Centrum Seniora (pok. nr
20) lub pod nr. tel. 71 772 49 38.
oraz „Must Be The Music”. W trakcie
Święta będzie kursował bezpłatny autobus – dworzec główny – Topacz (Ślęza).
Ponadto na terenie obiektu znajduje się
także Muzeum Motoryzacji, które będzie
otwarte dla uczestników wydarzenia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA
Święto Piwa i Produktów
Regionalnych
Literacka Nagroda Europy
Środkowej Angelus •
Spotkanie z nominowanymi
pisarzami
Zamek Topacz, Ślęza, ul. Główna 12
Salon Empiku w DH Renoma
16:00
ul. Świdnicka 40
wstęp wolny
19:00
www.swietopiwawtopaczu.pl
wstęp wolny
Warsztaty, wystawy, pokazy oraz degustacje to tylko niektóre atrakcje czekające na gości Święta Piwa. To doskonała
okazja, aby poznać ogromną wartość
oferowanych produktów oraz kunszt ich
wytwarzania. W ramach Święta odbędą
się konkursy dla publiczności, (oczywiście tematycznie związane z piwem
i produktami regionalnymi). Rodzice z
dziećmi będą mogli udać się do wydzielonej Strefy Dziecięcych Uciech, gdzie
na najmłodszych będzie czekało wiele
atrakcji – karuzele, dmuchane zamki, trampoliny itp. Specjalnie dla gości
święta organizatorzy przygotowali scenę muzyczną, na której pojawią się m.in.
uczestnicy programu „Bitwa na głosy”
www.angelus.com.pl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotkanie z pisarzami, którzy w latach
poprzednich byli nominowani lub zdobyli Angelusa. Mistrzami ceremonii będą
B. Marcinik, W. Bonowicz i S. Kloska. Autorzy będą czytać fragmenty swoich książek, czytelnicy zaś będą mieli okazję do
rozmowy z autorami. W tym roku po raz
pierwszy zostanie przyznana także nagroda publiczności im. Natalii Gorbaniewskiej. Do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus zakwalifikowanych zostało
51 książek pisarzy z Polski i zagranicy. Na
początku sierpnia jury ogłosiło nazwiska
14 nominowanych autorów, we wrześniu
- 7, z tych zaś wyłoniony zostanie laureat.
(AZ)
{ sobota }
bilet normalny - 30 zł
Monika Borzym • koncert
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
Kaja Danczowska - skrzypce, Aneta Dumanowska - altówka, Bartosz Koziak - wiolonczela, Justyna Danczowska – fortepian.
W programie: R. Schumann - Kwartet fortepianowy Es-dur op. 47, J. Brahms - Kwartet fortepianowy g-moll op.25,
ul. Purkyniego 1
19:00
bilety: 100 zł – I miejsca, 75 zł – II miejsca,
55 zł – III miejsca
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 40 zł
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
18.10.2014
{ sobota }
Koncert młodej i utalentowanej
wokalistki – polskiej Norah Jones która w ubiegłym roku wydała swój
drugi album „My Place”. Wrocławska
publiczność może spodziewać się
muzyki spod znaku soulu i jazzu na
najwyższym światowym poziomie.
Wokalistka znana jest ze współpracy z wybitnymi muzykami z całego
świata.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scenariusz i reżyseria - Pavol Seriš
17:15
Stephen Ochsner „Sentencje Panteleja Karmanowa” wg Iwana Wyrypajewa
(USA)
To jedno z nielicznych dzieł słynnego
rosyjskiego dramaturga Iwana Wyrypajewa pisanych prozą. Dramaturga, który
nawet w tym gatunku pozostaje sobie
wierny, zachowując niepowtarzalny styl.
Reżyseria - Zara Antonyan
TEATR
48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora
PWST im. L. Solskiego we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja pod nr.
tel. 71 34 222 91
www.wrostja.pl
Na 48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora organizatorzy zaprosili najmniejsze teatry
z Algierii, Armenii, Litwy, Słowacji i
Stanów Zjednoczonych. Na program
wydarzenia, jak co roku, składa się
część konkursowa dla polskich aktorów oraz Dzień Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im L. Solskiego Filia w Wrocławiu. Podczas obchodów
PWST odbędzie się sesja poświęcona Teatrowi Polskiego Radia, pokazy
etiud studenckich, spektakle oraz
promocja najnowszej publikacji z serii „Czarna Książeczka z Hamletem”.
W pokazach mistrzowskich zobaczymy Dorotę Stalińską i Joannę Szczepkowską.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITARATURA
Literacka Nagroda Europy
Środkowej Angelus • Gala
Teatr Muzyczny Capitol
19:00
Janati Soliad, „Maya” (Algieria)
„Maya” to historia uniwersalna, przekraczająca granice krajów i kultur. Historia
przygód od Algierii do Andaluzji - w krajach cyganerii i artystów, na ulicach artystycznej bohemy i uroczej Barcelony.
Scenariusz, reżyseria i scenografia - Boussahela Houari Hichem
20:15
Birute Mar „Słowa na piasku”, wg
„Szczęśliwych dni” Samuela Becketta
(Litwa)
Bohaterka spektaklu „Słowa na piasku” Winnie to osamotniona kobieta,
przeczekuje czas na piaszczystym pustkowiu. Nie może ruszyć się z miejsca
Nogi jak gdyby wrosły jej w ziemię. Ma
przy sobie jedynie strzępki minionego
życia – dużą parasolkę i starą torbę.
Reżyseria - Birute Mar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wschód Południe Zachód
Północ • premiera w To Tu
Agencja Artystyczna To Tu
16:00
Pavol Seriš, „Smakowało Wam, Panowie?” (Słowacja)
Komedia Pavola Seriša, który odgrywa
ponad dwadzieścia różnych postaci,
używając przy tym minimum rekwizytów licząc na aktywną wyobraźnię
widza. Spektakl jest mieszanką teatru, pantomimy, tańca i absurdów.
szy w drogę i będzie przechodził kolejne pokoje, odkrywając tym samym
kolejne akty sztuki. „Wschód Południe
Zachód Północ” zostało wyreżyserowane z udziałem samego autora sztuki
Szymona Bogacza.
ul. Hubska 6
20:00
bilet wstępu - 20 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Niezwykle długo oczekiwana premiera Teatru ToTu. Interaktywny spektakl, który łączy w sobie funkcje przestrzenne ToTu, wprowadzając widzów
w 4 różne wymiary sztuki. Widz wyru-
ul. Piłsudskiego 67
tel. 71 789 04 00
20:00
wstęp z zaproszeniem
Podczas gali wiodącego wydarzenia literackiego Wrocławia zostanie
ogłoszone nazwisko laureata nagrody
głównej. Nagroda ufundowana przez
Miasto Wrocław, jest przyznawana co
roku (od 2006) za najlepszą książkę
prozatorską opublikowaną w roku poprzednim - napisaną w języku polskim
lub przetłumaczoną na język polski.
Laureatem może zostać pisarz pochodzący z jednego z 21 krajów Europy
Środkowej. Przyznana zostanie – po raz
pierwszy - także nagroda publiczności
im. Natalii Gorbaniewskiej. Od czwartej
edycji nagrodzie towarzyszy wyróżnienie dla tłumacza nagrodzonej książki,
ufundowane przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.. W przypadku, gdy
Angelusa otrzymuje polski pisarz, jury
wybiera najlepszego tłumacza jednej z
zagranicznych książek.
Nowiną jest to, że organizatorzy dwóch
spośród wiodących wrocławskich wydarzeń literackich: Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz
Bruno Schulz Festiwal postanowili od
roku 2014 połączyć swoje wysiłki na
rzecz promowania najlepszej literatury i wzmacniania wizerunku Wrocławia
jako miasta lidera w działaniach proczytelniczych.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
27
18.10.2014
{ sobota }
RODZINNE
Święto Piwa i Produktów
Regionalnych
www.swietopiwawtopaczu.pl
10:00
Opisu wydarzenia szukaj na s. 26.
wstęp wolny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ślęza, ul. Główna 12
Enklawa secesji •
wycieczka tematyczna
12:00
zbiórka u zbiegu ulic B. Prusa, Na Szańcach i
wstęp wolny
Józefa Bema
Zamek Topacz
19.10.2014
www.pttk.wroclaw.pl /
71 344 39 23
Koło Przewodników Miejskich zaprasza na wycieczkę tematyczną towarzyszącą sesji naukowej Muzeum Miejskiego Wrocławia.
{ niedziela }
MUZYKA
TEATR
Kovalczyk Big Band Projekt
• koncert
19:00
Żmija wg Aleksego Tołstoja
• monodram Doroty
Stalińskiej
48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora
bilety: I miejsca - 60 zł, II miejsca - 45 zł
PWST im. L. Solskiego we Wrocławiu
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 30 zł
ul Braniborska 59
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Opisu szukaj na stronie poprzedniej.
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
W ramach tegorocznego Ethno Jazz
Festival we Wrocławiu wystąpi charyzmatyczny wokalista o niespotykanej na polskim rynku muzycznym barwie głosu. Przez
krytyków muzycznych uznany za największy „czarny” głos polskiej sceny muzycznej
i porównywany do takich głosów światowych scen, jak m.in. James Brown! Twórczość Kovalczyka to wielki ukłon w stronę
muzyki Big-bandów z przełomu lat 50. i 60.
20:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
ul. Purkyniego 1
20.10.2014
Goła baba • monodram
Joanny Szczepkowskiej
48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora
PWST im. L. Solskiego we Wrocławiu
ul Braniborska 59
20:00
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja pod nr.
28
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
20:00
bilet wstępu - 20 zł
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja pod nr.
tel. 71 34 222 91
www.wrostja.pl
W „Żmii”, którą prezentowała ponad 4
tysiące razy, aktorka opowiada historię
młodej dziewczyny uwikłanej w sieć
dziejowych zdarzeń rosyjskiej rewolucji z pierwszej połowy XX wieku. Reżyseria, scenografia i kostiumy - Dorota
Stalińska.
RODZINNE
Święto Piwa i Produktów
Regionalnych
Zamek Topacz, Ślęza, ul. Główna 12
12:00
wstęp wolny
www.swietopiwawtopaczu.pl
Opisu wydarzenia szukaj na s. 26.
{ poniedziałek }
TEATR
tel. 71 34 222 91
Wschód Południe Zachód
Północ • premiera w To Tu
www.wrostja.pl
W autorskim spektaklu „Goła baba”
aktorka kreuje postacie dwóch różnych
kobiet, różnych filozofii życia i stosunku
do sztuki. Ekspansywna Goła Baba i tajemnicza Kobieta z Parasolką na różne
sposoby uwodzą widza i próbują przekonać do własnych poglądów na sztukę, sukces i życie. Reżyseria - Agnieszka
Glińska.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
21.10.2014
{ wtorek }
KINO
Szamanka z krainy
gejzerów i lodowców •
„Björk: Biophilia Live”
Multikino Pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22
5. American Film Festival
Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
21-26 października
www.americanfilmfestival.pl / tel. 71
786 65 66
20:00
bilet normalny - 25 zł
bilet ulgowy - 20 zł
www.multikino.pl / 71 756 29 10
nowe filmy fabularne: „filmy środka”, filmy
znanych twórców, nowe talenty, ciekawe
zjawiska. American docs - filmy dokumentalne: najważniejsze produkcje sezonu, w
dużej mierze ukazujące oblicze Ameryki,
ale i obrazy realizowane przez Amerykanów w innych zakątkach świata, podejmujące wszelkie tematy. Festival Favorites Ale Kino+, czyli filmy pokazywane na
tegorocznych festiwalach, a także pokazy
specjalne oraz retrospektywa, której bohaterem w tym roku będzie Orson Welles. Pełny program (w tym ceny biletów)
zostanie ogłoszony 10 października na
stronie internetowej www.americanfilmfestival.pl. Szukajcie szczegółów w kinie!
Festiwal potrwa do 26 października.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Niezwykle widowiskowy koncert
wybitnej islandzkiej artystki, zarejestrowany w Alexandra Palace w
Londynie w 2013 roku, przez Nicka
Fentona i Petera Stricklanda, ekspertów w dziedzinie dokumentacji występów muzycznych, którzy użyli do
tego przedsięwzięcia 16 kamer. Björk
ponownie wykorzystuje 24-osobowy chór, elektronikę oraz specjalnie
skonstruowane instrumenty. Biophilia
to nie tylko fenomenalny wizualnie
koncert z utworami słynnego, ósmego
albumu Björk, lecz równie przemyślany w najdrobniejszym szczególe multimedialny projekt poświęcony przyrodzie i ginącemu pięknu natury. Całość
uzupełniono wspaniałymi animacjami,
zdjęciami przyrody oraz występem Davida Attenborough.
American Film Festival to jedyne
przedsięwzięcie tego rodzaju w Polsce obok festiwalu w Deauville we Francji jest
także wyjątkowe w skali europejskiej. Jest
to doskonała okazja do zapoznania się ze
współczesną kinematografią amerykańską, a przez nią również z kulturą i rzeczywistością Stanów Zjednoczonych. Na
festiwalu, oprócz produkcji najnowszych,
jest prezentowana klasyka: retrospektywy
reżyserskie, aktorskie czy kino gatunków.
Retrospektywy tworzą świetny kontekst
do prezentacji filmów współczesnych,
wskazują bowiem na wielość powiązań,
które łączą dzień dzisiejszy i minione lata
kinematografii amerykańskiej. Staną się
dobrym pretekstem do ukazania tematów
przewijających się w filmie amerykańskim
od jego początków, takich jak: kontrkultura, American Dream, Afroamerykanie,
wojny i pacyfizm, muzyka, metropolie.
Na festiwalu filmy zostały podzielone na
następujące sekcje: Highlights - galowe
pokazy najnowszych głośnych tytułów,
premiery nowych filmów wielkich reżyserów, gwiazdy. Spectrum - panorama
współczesnego kina amerykańskiego,
To wszystko • monodram
Bogusława Kierca
48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora
PWST im. L. Solskiego we Wrocławiu
ul Braniborska 59
19:00
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja pod nr.
tel. 71 34 222 91
www.wrostja.pl
Prapremiera autorskiego spektaklu Bogusława Kierca. „To wszystko” to
rzecz o współczesnym pustelniku, dręczonym pokusami i porywanym przez
zachwycenia, uświęcającym się i trywialnym. Ustawicznie zakochanym.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Wtorki w Centrum
Poznawczym Hali Stulecia
Centrum Poznawcze w Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1
9:00-18:00.
bilet wstępu dla seniora - 5 zł
www.centrumpoznawcze.pl / tel. 71 347 51 51
Opisu szukaj na s. 15.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
29
22.10.2014
{ środa }
TEATR
Teatr Wśród Książek pod kierunkiem
aktora Tomasza Kwietko-Bębnowskiego zaprasza na program-spotkanie „Okna” do poezji Marzeny Perećić
według tomiku „Okno mojego serca”.
To refleksyjny spektakl o postrzeganiu siebie w innych ludziach, naturze
i świecie.
Teatr Wśród Książek •
Okna
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 23
Bulwar Ikara 29-31
18:00
wstęp wolny
www.biblioteka.wroc.pl / tel. 71 354 72 64
23.10.2014
{ czwartek }
MUZYKA
Recital fortepianowy
Eugena Indrica
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
19:00
bilet ulgowy - 20 zł
bilet normalny - 30 zł
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Eugen Indjic - fortepian, Juliusz Adamowski - słowo o muzyce W programie:
W.A. Mozart- Sonata a-moll KV 310, L.
van Beethoven - Sonata C-dur op. 53, R.
Schumann - Karnawał op 9. (alp)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12
19:15
FOT. T. ŻUREK
Bramy raju
bilet normalny - 32 zł
bilet ulgowy - 24 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 15 zł
www.wteatrw.pl / 71 358 89 22
Pięcioro młodych pasterzy wyrusza
w stronę Jerozolimy. Idą dzieci, niosą
krzyże. Po kilku dniach jest ich wiele
tysięcy. Czyste i niewinne porzucają
domy, żeby wyzwolić od pogańskiej
niewoli pusty grób Chrystusa. Nikt z
nich nie zobaczy złotych bram raju. Zaludnią za to domy publiczne i alkowy
całego Bliskiego Wschodu lub padną z
30
głodu i wycieńczenia. Sztuka wystawiana jest także 24 oraz 26 (godz. 18:15)
października.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Akademia Radości Życia •
Reformacja w Europie, w
Polsce i we Wrocławiu.
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2
16:00
wstęp wolny
„Reformacja w Europie, Polsce i we
Wrocławiu” to temat mający na celu
budzenie tolerancji wyznaniowej i
świadomości ekumenicznej w środowisku chrześcijańskim Wrocławia. Przedstawienie reformacji we Wrocławiu ma
za cel uzasadnienie wielokulturowości
naszego miasta. Wykład połączony z
dyskusją poprowadzi mgr historii Damian Nowak.
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
24.10.2014
{ piątek }
MUZYKA
Koncert Wrocławskiej
Orkiestry Barokowej
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
bilet ulgowy - 20 zł
bilet normalny - 30 zł
19:00
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Marcin Sompoliński - dyrygent, soliści, Chór NFM, Agnieszka Franków-Żelazny – kier. artystyczne, Wrocławska
Orkiestra Barokowa, Jarosław Thiel kier. artystyczne.
W programie: W. A. Mozart - Requiem
d-moll KV 626, „Speaking koncert”. (alp)
Mor Karbasi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mor Karbasi • koncert
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Opisu szukaj na s. 27.
ul. Purkyniego 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19:00
SZTUKA
Odkrytki. Kochanym
ciotkom • wernisaż
Kontury Kultury
bilety: I miejsca - 120 zł , II miejsca 90 zł, III
Moralność Pani Dulskiej²
miejsca - 70 zł
Teatr Arka
18:00
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 45 zł
ul. Mennicza 3 (wejście od ul. Świdnickiej 28)
wstęp wolny
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Muzyka świata w Starym Klasztorze.
Mor Karbasi śpiewa w języku Ladino,
po hiszpańsku, hebrajsku i czasem po
angielsku. Została obdarzona pięknym
głosem i bardzo dobrze ten głos wykorzystuje. W swoim szerokim repertuarze wykonuje tradycyjne pieśni, które
pochodzą lub są zainspirowane kulturą
żydowską XV-wiecznej Hiszpanii, jak
również porywające kompozycje własne, które czerpią z Ladino. Jej nazwisko
coraz częściej wymieniane jest obok takich gwiazd jak Mariza czy Yasmin Levy.
19:00
www.odkrytki.pl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Wschód Południe Zachód
Północ • premiera w To Tu
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
20:00
bilet wstępu - 20 zł
ul. Jagiellończyka 10a
bilet normalny - 35/40 zł
bilet ulgowy - 25 zł
bilet dla seniora - 20 zł
www.teatrarka.pl / tel. 71 723 78 03
Grany przez teatr „Arka” spektakl
„Moralność pani Dulskiej²”, to nowatorska interpretacja utworu Gabrieli Zapolskiej. Reżyserujący obecną odsłonę
dramatu Dariusz Taraszkiewicz uaktualnił pierwowzór literacki Zapolskiej w ograną problematykę mieszczańskiej
moralności wplótł współczesne dylematy. Są nimi konieczność sprostania
obecnym wymaganiom wizerunkowym
i wpisanie się w społeczny „mainstream”. „Kwadrat” w tytule pojawia się
zaś dlatego, że hipokryzja ulega zwielokrotnieniu, czego powodem jest od
pewnego już czasu obowiązujący styl
poprawności politycznej wymuszający – choćby pozorną – zmianę postaw
społecznych. Spektakl grany jest również 25 października.
Wystawa prezentująca efekt pracy
uczestników warsztatów fotograficznych, podczas których stworzono nietypowe pocztówki. Łącząc fotografię z
użyteczną, pocztówkową formą, ekspozycja udowadnia, że pocztówka nie
musi być konwencjonalna. Na wystawie
prezentowane są wyniki bezpłatnych,
dwudniowych warsztatów przeznaczonych dla trzech grup wiekowych: dzieci
w wieku 10-12 lat, młodzieży w wieku
16-18 lat oraz seniorów.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
31
25.10.2014
{ sobota }
MUZYKA
Koncert NFM Leopoldinum
20:00
bilety: przedsprzedaż w klubie - 30 zł, przed
Filharmonia Wrocławska
koncertem -35 zł
ul. Piłsudskiego 19
www.citysounds.pl
18:00
Paula & Karol wdarli się przebojem
na polską scenę muzyczną przed pięcioma laty, z marszu zyskując miano
pary dziwaków - śpiewali po angielsku,
grali na instrumentach, którymi nie
posługiwali się z wirtuozerią, dawali
koncerty w ogródkach i na chodnikach. Na wrocławskim koncercie, promującym ich najnowsze wydawnictwo, usłyszymy przesiąknięte radosną
energią piosenki o uczciwości, miłości,
stracie i trudach.
bilet ulgowy - 20 zł
bilet normalny - 30 zł
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
W programie: A. Schnittke - I Concerto grosso na dwoje skrzypiec, klawesyn,
preparowany fortepian i 21 smyczków,
D. Szostakowicz - I Koncert na fortepian,
trąbkę i smyczki c-moll op. 35, P. Czajkowski - Serenada C-dur op. 48.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czarodziejski flet, magiczna
gitara • Podróże Po
Strunach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muzeum Powozów Galowice
Jaromir Nohavica •
koncert
Galowice, ul. Leśna 5
Sala Koncertowa Radia Wrocław
16:00
ul. Karkonoska 10
wstęp wolny
18:00
www.gitaraplus.pl / tel. 71 718 29 17
bilet wstępu od 100 zł
Tym razem w ramach koncertu z cyklu Podróże Po Strunach wystąpią dwaj
wybitni instrumentaliści. Romuald
Erenc - ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie gitary oraz studia
podyplomowe w Bundesakademie für
Musikalische Jugendbildung w Trossingen. Prowadzi działalność koncertową
solową i kameralną na terenie kraju i
za granicą. Współpracował z wieloma
filharmoniami w kraju. Jest autorem
muzyki do filmów dokumentalnych.
Romuald Szałek to muzyk specjalizujący się w grze na fletach podłużnych,
kompozytor muzyki autorskiej, aranżer.
Przez lata swojej działalności twórczej
stworzył własny, niepowtarzalny styl.
Specjalnością Romualda Szałka jest
gra na dwóch fletach z wokalizą jednocześnie.
www.prw.pl / tel. 71 780 24 01
Jesienny koncert Jaromira Nohavicy,
czeskiego barda i pieśniarza. W swojej
twórczości Nohavica opowiada o życiu i śmierci, ale przede wszystkim o
tym, co pomiędzy: o miłości, cierpieniu,
rozterkach i obawach współczesnego
człowieka, o pięknie otaczającego nas
świata, drobnych radościach i wielkich
pasjach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paula & Karol • koncert
Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalewska (wokal, gitara basowa, kontrabas) i Magda Czwojda (gitara akustyczna, gitara elektryczna, chórki), które
swoją współpracę opisują jako prostą
zależność opartą na przyjaźni, tak w
życiu, jak i w muzyce. Artystki swoimi
sukcesami i dobrą muzyką mimowolnie
przełamują stereotyp, że kobiety nie potrafią współdziałać w sztuce i biznesie, a
tym bardziej - razem tworzyć.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Teatr Animare • Pan
Tadeusz
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
18:00 oraz 20:00
bilet wstępu - 10 zł
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Spektakl pt. „Pan Tadeusz czyli Les
Amours Imaginaires”, w wykonaniu
grupy teatralnej Animare premierowo
wystawiony został na deskach Teatru
Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w
Poznaniu. Grupa młodych amatorów,
pod czujnym okiem aktora Teatru Nowego - Radosława Elisa podjęła się „odgrzania”, wydawałoby się oczywistego
już dzieła A. Mickiewicza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODZINNE
Babskie granie • koncert
zespołu Soundz Good
Kim był Alois Alzheimer,
czyli sławni medycy •
wycieczka tematyczna
Klub Pod Kolumnami
zbiórka u zbiegu ulic M. Skłodowskiej-Curie i
pl. Świętego Macieja 21
Tytusa Chałubińskiego
18:00
10:00
bilet normalny - 15zł
wstęp wolny
bilet ulgowy - 10zł
www.pttk.wroclaw.pl / 71 344 39 23
Koło Przewodników Miejskich zaprasza na wycieczkę tematyczną towarzyszącą sesji naukowej Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przewodnik oprowadzi
zainteresowanych szlakiem wybitnych
medyków związanych z Wrocławiem.
www.kolumny.art.pl / tel. 71 322 95 38
Soundz Good to duet jedyny w swoim rodzaju, próżno bowiem szukać na
polskiej scenie muzycznej zespołu o podobnym składzie, repertuarze i energii
do grania muzyki. Duet tworzą Marta
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
26.10.2014
{ niedziela }
MUZYKA
bilet normalny - 25 zł
gał fenomen geniuszu tego wielkiego
kompozytora. Dowie się m.in.: dlaczego
Jerzy przestał pisać nudne melodie. Jak
to się stało, że nie zginął w pojedynku.
Czego mogą się od niego nauczyć biz­
nesmeni. Jak rozkochał w sobie piękną
Mimesis.
bilet ulgowy - 15 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filharmonia Familijna •
Pasaż Ha(e)ndlowy
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
11:00
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Niecodzienny, multimedialny i interaktywny koncert przybliży dzieciom
postać Georga Friedricha Haendla
oraz jego bogatą twórczość. W trakcie
spotkania młoda publiczność będzie
miała okazję zrozumieć, na czym pole-
28.10.2014
Jaromir Nohavica •
koncert
www.prw.pl / tel. 71 780 24 01
Opisu szukaj na stronie poprzedniej.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATR
Wschód Południe
Zachód Północ • premiera
w To Tu
Agencja Artystyczna To Tu
ul. Hubska 6
Sala Koncertowa Radia Wrocław
20:00
ul. Karkonoska 10
bilet wstępu - 20 zł
18:00
www.teatrtotu.pl / tel. 506 467 633
Opisu szukaj na s. 27.
bilet wstępu od 100 zł
{ wtorek }
KINO
RODZINNE
Medea • retransmisja
spektaklu z National
Theatre
Multikino Arkady Wrocławskie
Polskie obyczaje i
tradycje • Wszystkich
Świętych w polskiej
tradycji ludowej
ul. Powstańców Śląskich 2-4
Wrocławskie Centrum Seniora
19:00
pl. Dominikański 6, sala 210, II piętro
bilet normalny - 35 zł
14:00
bilet ulgowy - 30 zł
wstęp wolny, ale obowiązują zapisy
www.multikino.pl / tel. 71 758 32 00
www.seniorzy.wroclaw.pl
Multikino i British Council w ramach
cyklu wydarzeń brytyjskich zapraszają
na pokaz sztuki Eurypidesa „Medea” w
nowej aranżacji Bena Powera i Carrie
Cracknell. Medea to żona i matka. Z miłości do Jazona porzuca rodzinne strony, by pomóc ukochanemu w ucieczce. Na wygnaniu, wśród obcych, rodzi
mu dwóch synów. Mężczyzna szybko
przestaje odwzajemniać namiętność
księżniczki i zostawia ją dla innej. Czarodziejka ma stracić wszystko: i męża,
i dzieci. Zrozpaczona błaga o jeszcze
jeden dzień łaski, o kilka ostatnich
godzin spędzonych z potomstwem. W
zranionym sercu lęgną się potworne
myśli. Czasu jest wystarczająco dużo, by
zniszczyć wszystko, co najdroższe sercu.
Wszystkich Świętych. Pod kierownictwem artystki regionalnej - pani Renaty Zagajczyk, wykonywane będą
stroiki. Wszyscy chętni do tworzenia
na własne potrzeby stroików proszeni są o przyniesienie sztucznych
kwiatów wraz z gąbką florystyczną, a
także żywych gałązek roślin iglastych.
Będzie to czwarte wydarzenie z cyklu „Polskie obyczaje i tradycje”. Każde spotkanie ma charakter otwarty i
międzypokoleniowy. Jest skierowane nie tylko do seniorów, ale przede
wszystkim dzieci i młodzieży. Zapisy
na spotkanie odbywają się we Wrocławskim Centrum Seniora (pok. nr
20) lub pod nr. tel. 71 772 49 38.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wtorki w Centrum
Poznawczym Hali Stulecia
Centrum Poznawcze w Hali Stulecia
Kulturalna grupa seniorów O-CAL-eni, działająca we Wrocławskim Centrum Seniora, kultywująca obyczaje
i tradycje polskie, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu o tradycjach związanych z dniem
ul. Wystawowa 1
9:00-18:00.
bilet wstępu dla seniora - 5 zł
www.centrumpoznawcze.pl /
tel. 71 347 51 51
Opisu szukaj na s. 15.
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
33
29.10.2014
{ środa }
MUZYKA
Touch of Ireland. The Storm
• Widowisko muzycznotaneczne
Sala Gotycka w Starym Klasztorze
ul. Purkyniego 1
19:00
bilety: I miejsca - 60 zł, II miejsca - 45 zł
Seniorzy na hasło Kultura dla Seniora - 25 zł
30.10.2014
www.ethnojazz.pl / tel. 519 894 769
Ethno Jazz Festival zaprasza miłośników kultury celtyckiej na rewelacyjne
przedstawienie
muzyczno-taneczne
„Touch of Ireland. The Storm” w wykonaniu zespołów Carrantuohill oraz
Treblers. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych programów istniejącego
od ponad 25 lat zespołu Carrantuohill,
który składa się z utworów muzycznych
i choreografii tanecznych, mocno osadzonych w irlandzkiej tradycji. Raz delikatne i zwiewne, a raz dynamiczne i
porywające tańce irlandzkie z towarzyszeniem muzyki, tworzą pasjonujące,
kolorowe widowisko gwarantujące publiczności przeżycia estetyczne i świetną zabawę.
{ czwartek }
MUZYKA
mach ogólnopolskiej trasy promującej
jej najnowszą płytę „Wschody Zachody”.
Koncert kameralny • trio
fortepianowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filharmonia Wrocławska
RODZINNE
ul. Piłsudskiego 19
19:00
Akademia Radości Życia •
„Komandosi” i „naukowcy”,
czyli o biologicznych
podstawach naszych emocji
bilet ulgowy - 20 zł
bilet normalny - 30 zł
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Trio fortepianowe w składzie: Wojciech Hazuka - skrzypce, Sylwia Matuszyńska - wiolonczela, Anna Rutkowska-Schock - fortepian. W programie:
F. Mendelssohn-Bartholdy II Trio fortepianowe c-moll op. 66, F. Martin Trio
sur des mélodies populaires irlandaises
C. Chaminade II Trio fortepianowe a-moll op. 34. (alp)
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2
16:00
wstęp wolny
ul. Purkyniego 1
20:00
bilety: przedsprzedaż w klubie - 20 zł, przed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
koncertem - 25 zł
Marcelina
www.wrockfest.pl / tel. 519 894 769
Młoda wokalistka, autorka tekstów,
kompozytorka, odwiedzi Wrocław w ra-
Stary Klasztor
31.10.2014
MUZYKA
Koncert Orkiestry
Symfonicznej NMF
Filharmonia Wrocławska
ul. Piłsudskiego 19
19:00
34
Przedstawienie, w jaki sposób budowa ludzkiego mózgu i układ hormonalny wpływają na powstawanie, trwanie
i przemijanie emocji, które odbieramy
jako trudne lub kłopotliwe: gniewu,
strachu, nieprzebaczenia. Wykład połączony z dyskusją poprowadzi psycholog Krzysztof Pawłusiów.
{ piątek }
bilet ulgowy - 25 zł
bilet normalny - 40 zł
www.nfm.wroclaw.pl / tel. 71 792 10 00
Koncert
dedykowany
pamięci
zmarłych artystów Wrocławia. Marek
Pijarowski - dyrygent, Urszula Kry-
ger - mezzosopran. W programie: I.
Rachmaninow Wyspa umarłych op.
29, M. Musorgski Pieśni i tańce śmierci, S. Barber Adagio na smyczki, R.
Strauss Śmierć i wyzwolenie op. 24
TrV 158. (alp)
4 {4} październik 2014
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
www.kulturadlaseniora.pl
październik 2014
4 {4} październik 2014
www.kulturadlaseniora.pl
Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie
35

Podobne dokumenty

lipiec 2014 - Kultura dla Seniora

lipiec 2014 - Kultura dla Seniora Kulturalny Awangardowy Biuletyn Emerytów Lubiących życie | nr 1 {1} lipiec 2014 |

Bardziej szczegółowo