WPŁATY NA „TAJEMNICZY OGRÓD” – DO DNIA 22

Transkrypt

WPŁATY NA „TAJEMNICZY OGRÓD” – DO DNIA 22
Zespół Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
Kołobrzeg....................20..........r.
WPŁATY
Na wycieczkę do ………………………………..
w dniu …………..20............. r.
Lp.
Nazwisko i imię
klasa
Kwota
Potwierdzenie wpłaty
(podpis wpłacającego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kierownik wycieczki: ……. . . .…………………
(podpis)

Podobne dokumenty